Mobiele menu

Probleemoplossend vermogen verbeteren door zelf verantwoordelijkheid te nemen

Op de afdeling werden verschillende taken niet of onvolledig uitgevoerd door het team, wat leidde tot frustraties en een gespannen sfeer.

Aanpak

Er is een werkgroep opgericht, bestaande uit vier VIG'ers en één verpleegkundige coach die het (actie)onderzoek leidt. Twee van de VIG'ers zijn recent gediplomeerd, terwijl de andere twee veel ervaring hebben. Op deze manier worden diverse perspectieven samengebracht in de hoop elkaar beter te begrijpen.

De werkgroep bespreekt wat goed gaat en wat minder goed gaat. Ook worden mogelijke oorzaken geïdentificeerd die dienen als input voor het bedenken van oplossingen, die vervolgens samen met het team worden ontwikkeld. De implementatiepunten worden puntsgewijs benoemd waarna de opvolgacties worden onderverdeeld binnen de werkgroep. Ook wordt bedacht hoe deze oplossingen geborgd kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Resultaten

De opbrengst is een praktische winst die de kwaliteit waarborgt en het team sterker maakt. Wellicht in de toekomst ook een training of klinische les (bijvoorbeeld over het geven van feedback aan elkaar). 

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Debby Creutzburg
Verantwoordelijke organisatie:
Topaz