Mobiele menu

Problematic cannabis use. Effectiveness of the Adolescent Cannabis Check-Up

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Jongeren in Nederland beginnen op vrij jonge leeftijd met het gebruik van cannabis en zien hun eigen gebruik vaak niet als probleem. Er is echter steeds meer bewijs dat frequent cannabisgebruik negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en sociaal functioneren. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de effectieve Australische interventie Adolescent Cannabis Check-up (ACCU) ook in Nederland effectief is in 1. het verminderen van het cannabisgebruik en 2. het verbeteren van het psycho-sociaal functioneren van jongeren van 14-21 jaar zonder (actuele) hulpvraag. Tot nu toe bestaat er in Nederland voor deze groep geen hulpaanbod dat op effect is onderzocht. De ACCU heeft in Nederland de naam Wiet-Check gekregen. Het gaat om twee gesprekken met als doel jongeren te laten nadenken over hun cannabisgebruik. In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering.
In het eerste projectjaar is het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel aangescherpt. Acht instellingen voor verslavingszorg zijn bereid gevonden deelnemers te werven voor het onderzoek en de interventies aan te bieden. Preventiewerkers van deze instellingen zijn getraind in het uitvoeren van de Wiet-Check door de Australische auteurs van de interventie en een ervaren Nederlandse trainer in motiverende gespreksvoering.Inmiddels zijn er bijna 100 jongeren geworven voor deelname aan het onderzoek. Daarvan konden er 72 jongeren daadwerkelijk mee gaan doen aan de studie. Van deze 72 jongeren hebben er 57 de eerste vragenlijst ingevuld. Inmiddels (stand van zaken op 30 augustus 2011) zitten er nog 52 jongeren in de studie. Er zijn dus 20 jongeren uitgevallen. Uiteindelijk zijn er in totaal 140 jongeren nodig die het gehele traject van voormeting, interventie en nametingen afmaken om het effect van de Wiet-check goed te kunnen vaststellen. Duidelijk is dus dat de instroom achterblijft en dat er gerede kans is dat het benodigde aantal respondenten niet wordt gehaald. Dus zal de werving nog meer geïntensiveerd moeten worden. Deelnemende instellingen voor verslavingszorg zien veel heil in de interventie en ook in het onderzoek, hierin is alle vertrouwen. Het vinden van jongeren die nog geen hulpvraag hebben, maar wel voldoende gemotiveerd zijn om tijd te investeren in deelname aan het onderzoek blijft echter lastig.

Samenvatting van de aanvraag

Cannabis is the most used illegal drug among young people in the Western world (van Laar et al., 2006). The use of cannabis has long been considered relatively harmless but the evidence is growing that frequent cannabis use, especially at a young age, has adverse effects on both health and social functioning. In addition, the number of people registered in facilities for addiction care, with a primary cannabis problem has more than doubled over the last ten years. This is also an illustration of the problematic side of cannabis use. These data indicate the need for effective prevention and treatment programs in order to prevent cannabis-related harm, especially among young people. Young people using cannabis frequently will generally not see their cannabis use as a problem themselves. However they are at risk for a number of problems, including dependency. Therefore interventions reaching out to non-treatment seeking populations of young frequent cannabis users (indicated prevention) are an important part of the addiction care for young people. Indicated preventive interventions are rare in the Netherlands and their effectiveness has not been examined. More (research into the effects of) indicated preventive interventions as part of the stepped care for young people with problematic drug use is needed (Cuijpers et al., 2006). The Adolescent Cannabis Check-Up (ACCU) is an intervention that has been found feasible and effective in reducing cannabis use in non-treatment seeking Australian adolescents. The intervention consists of an assessment interview and a motivational interview. The proposed study aims at evaluation of the effectiveness of ACCU in reducing cannabis use among cannabis-using adolescents (14-21 years) in the Netherlands, by means of a RCT combined with a process evaluation.The ACCU will be translated, adapted and evaluated in close collaboration with the Australian research group.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160213
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.M. Bransen
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut