Mobiele menu

Procesinnovatie door het inrichten van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns zorg voor kinderen en jeugd binnen het Gezondheidscentrum Lunteren en afgestemd op de thema’s die lokaal spelen en de behoeftes van ouders en kinderen.

Vormgeven van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns kindzorg in Lunteren

In het Gezondheidscentrum Lunteren werken meerdere disciplines die zorg bieden aan kinderen, maar er zijn geen duidelijke taakverdeling of samenwerkingsafspraken over hoe de beste, meest efficiënte vorm van zorg geboden kan worden die aansluit bij de behoeftes van ouders en kinderen met complexe hulpvragen. Het project richt zich op procesinnovatie door het inrichten van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns zorg voor kinderen en jeugd binnen het Gezondheidscentrum Lunteren en is afgestemd op de thema’s die lokaal spelen en de behoeftes van ouders en kinderen. Dit kan leiden tot het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voor onderzoek en behandeling. Door eenmalig afstemmen van taken bij het opstellen van het zorgproces scheelt dit tijd en kosten. Hoofddoel is om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de belemmeringen in het dagelijks leven te verminderen.

Verslagen


Eindverslag

Vormgeven van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns kindzorg in Lunteren Het samenwerken onder één dak impliceert nog niet dat op een effectieve en kwalitatieve manier wordt samengewerkt. In het Gezondheidscentrum Lunteren werken meerdere disciplines die zorg bieden aan kinderen maar er was nog geen duidelijke taakverdeling of samenwerkingsafspraken over hoe de beste, meest efficiënte vorm van zorg geboden kan worden die aansluit bij de behoeftes van ouders en kinderen met complexe hulpvragen. Het project richt zich op procesinnovatie door het inrichten van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns zorg voor kinderen en jeugd binnen het Gezondheidscentrum Lunteren en afgestemd op de thema’s die lokaal spelen en de behoeftes van ouders en kinderen. Dit kan leiden tot het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voor onderzoek en behandeling. Door eenmalig afstemmen van taken bij het opstellen van het zorgproces scheelt dit tijd en kosten. Samen kennis bundelen en in samenwerking inzetten zorgt voor een verbetering in de kwaliteit van zorg die het kind nodig heeft wanneer er een complexe hulpvraag speelt en dat de zorg dichtbij huis geboden kan worden. Uiteindelijk met als doel om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de belemmeringen in het dagelijks leven te verminderen. Voor ouders is het prettig om met alle vragen over het kind terecht te kunnen op één plek en wordt onnodig shoppen van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener voorkomen. De focus van het project lag op het versterken van de interne samenwerking door elkaar en elkaars expertise te leren kennen, concrete afspraken en vormen voor onderlinge communicatie te kiezen, inzicht te krijgen in evt. aanvullende expertises in het centrum afgestemd op de landelijke en lokale ontwikkelingen wat betreft de zorgvragen. Een efficiënte en persoonlijke samenwerking als basis voor het naar buiten treden als een gezamenlijk centrum waar ouders terecht kunnen voor vragen over hun kind en zich op één plek kunnen aanmelden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002684
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.B.M. Vaessen
Verantwoordelijke organisatie:
Therapeutisch Centrum Lunteren