Proeftuin - maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Leerlingen draaien letterlijk een tijdje mee ‘achter de schermen’ in de wereld van kunst en cultuur. Ze leren wat er allemaal nodig is om bijvoorbeeld een voorstelling of televisieprogramma te maken, of wat er komt kijken bij de organisatie van een festival of expositie. Op school doorlopen de leerlingen eerst een oriënterende fase om te ontdekken welke kunstvorm hen aanspreken en op welke plek zij hun MDT willen uitvoeren. De trajecten starten vanaf mei 2019 en bestaan uit acht dagdelen en vinden onder schooltijd of in de vrije tijd plaats, individueel of in groepsverband. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren ervaren dat ze iets te bieden hebben, ze voelen zich gewaardeerd. De MDT vergroot letterlijk hun wereld en helpt hen bij het ontdekken van de eigen talenten en misschien wel ideeën voor hun toekomst. Ze doen een succeservaring op en ontvangen een certificaat en een getuigschrift.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Kunst- en cultuurorganisaties doen ervaring op in het begeleiden van kwetsbare jongeren en werken aan de eigen diversiteit en inclusie. Ze laten zien dat ze er ook zijn voor groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij hen over de vloer komen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Wat is nodig om kwetsbare leerlingen hun maatschappelijke diensttijd succesvol te laten uitvoeren?
  • Welke kennis en begeleiding is er nodig vanuit de ontvangende organisatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de MDT’s duurzaam effect hebben? 
  • Wat willen leerlingen leren, waar ligt hun interesse, wanneer is het voor hen de moeite waard?
  • Wat hebben ze nodig aan begeleiding?

Doelgroep 

Jongeren van met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen, jongeren die langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben. De jongeren zijn afkomstig van vier scholen waarmee Stichting Tamino al langer samenwerkt. 

Regio

Amsterdam 

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting 1. Projectnummer en titel project Nummer: 70-74300-98-73317 Titel: Proeftuin maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2. Algemene gegevens a) De organisaties die in deze proeftuin samenwerken zijn: Stichting Tamino, Altra College Bleichrodt, Orion College Drostenburg, Praktijkschool Uithoorn, Praktijkcollege De Dreef b) Doelgroep: leerlingen vanaf 15 jaar die op 1 van bovengenoemde scholen zitten - met een licht verstandelijke beperking, met (ernstige) gedragsproblematiek (internaliserend en externaliserend) en die chronisch en/of langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben. Het project kent verschillende fases: aan de verkenningsfase doen ca. 140 leerlingen mee, aan de uitvoeringsfase (dus het daadwerkelijke MDT uitvoeren) ca. 80 leerlingen. c) Jongeren staan centraal en de inbreng van jongeren is leidend voor het vormgeven van het hele project. Hun inbreng en instemming zijn noodzakelijk om deze proeftuin goed uit te kunnen voeren. 3. Het experiment Doel: Onderzoeken hoe kwetsbare jongeren een succesvolle maatschappelijke diensttijd bij een kunst of cultuurorganisatie kunnen uitvoeren. Werkwijze: Deze jongeren hebben grote moeite een volwaardig plek in de maatschappij te veroveren: door een verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Scholen erkennen dat probleem en hopen dat hun jongeren met de MDT op zo vroeg mogelijke leeftijd op een veilige, prikkelende en leuke manier kennis te laten maken met een voor hen vaak onbekende wereld van kunst en cultuur. De uitdaging is om de MDT succesvol te laten verlopen en daar moeten de ontvangende en de organiserende partners hun uiterste best voor doen. 4. Werkwijze Jongeren doorlopen twee fases: 1) Verkenningsfase van 3 dagdelen a) Kennismaken met de kunst en cultuurorganisatie ‘achter de schermen’ – wat komt erbij kijken als je een voorstelling maakt, een expositie of een concert geeft. Zo praktisch en tastbaar mogelijk met gastdocenten uit de praktijk. b) Wat zijn hun eigen interesses en passie voor kunst of cultuur (dans, hiphop, elektronische muziek) c) Koppeling van 1 en 2: verkennen waar ze de MDT willen uitvoeren Jongeren worden begeleid bij het uitvoeren van de MDT. Er zijn groeps-MDT’s en individuele MDT’s. We hebben begrepen dat het voor deze jongeren veiliger is om in groepsverband nieuwe dingen te ontdekken en te ervaren. Uiteindelijk willen we dat 80 jongeren een MDT uitvoeren van 8 dagdelen. Als het goed is levert het een succeservaring op (en dat is al heel wat voor deze jongeren), een certificaat en een getuigschrift). 5. Motivatie Jongeren zijn aan zet en worden serieus genomen. Ze mogen zelf aangeven wat ze willen en kunnen bijdragen aan de samenleving. We gaan uit van hun kracht, van het idee dat zij ook waardevol zijn en iets te geven hebben. Organisaties gaan zich inspannen om dat voor elkaar te krijgen.

Kenmerken
Projectnummer:
743001216
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Tamino