Mobiele menu

Proeftuin Wijkverpleging Utrecht: reflecteren en leren werken met kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden ondersteunen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging bij de uitoefening van hun vak en dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Ze worden echter beperkt gebruikt.

Doel

In dit project ontwikkelen wij manieren om zorgprofessionals in de wijkverpleging te leren hoe ze kunnen werken in de geest van kwaliteitsstandaarden én in hoeverre afwijken van de standaard passend is of juist niet.

Werkwijze

We bevorderen het reflecteren op individueel en op teamniveau ten aanzien het gebruik van de standaard door:

  1. Mentoring
  2. Shadowing
  3. Leren van Data

Door actieonderzoek ontwikkelen we deze reflectiemethodieken door en evalueren we in hoeverre de zorgprofessionals handelen in de geest van de standaarden en wanneer er (bewust) is afgeweken.

Kenmerken

Projectnummer:
10110042020002
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. L Schoonhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht
Afbeelding

Reflectiemethoden doorontwikkelen in proeftuinen

Reflectiemethoden (zoals intercollegiale toetsing, klinische lessen, scholingsmateriaal) ondersteunen bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Daarom financieren we 3 projecten die reflectiemethodieken (door)ontwikkelen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.