Professionaliseren lokaal netwerk ouderen Leidschendam-Voorburg

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Binnen Leidschendam-Voorburg werkt een groot aantal partijen al geruime tijd samen rond het thema ‘Zelfredzame Inwoners’. Ouderenzorg maak hier onderdeel vanuit. De afgelopen maanden is de samenwerking binnen het netwerk geïntensiveerd en geprofessionaliseerd met als doel het optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen op het niveau van de wijk en de regio, daar waar ouderen wonen. Middels diverse bijeenkomsten en interactieve werkvormen is in kaart gebracht waar het netwerk staat, waar aanscherping in de samenwerking nodig is en welke thema’s onze aandacht vragen. Het belang van een integrale aanpak voor thuiswonende ouderen is door de coronacrisis extra urgent geworden. De komende maanden gaat het netwerk op de ingeslagen weg verder om uiting te geven aan het opgestelde plan van aanpak en door de ambities te concretiseren. “Niemand tussen wal en schip” is daarbij het credo.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005049
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Tisseur
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leidschendam-Voorburg