Professionaliseren Netwerken ouderenzorg noordoost Friesland, zowel regionaal als lokaal

Projectomschrijving

Achtergrond en doelen

Huisartsencoöperatie Ferbynt (regio Noordoost Friesland), zet zich in voor zinnige zorg dichtbij de patiënt georganiseerd, samen met belangrijke regionale zorgaanbieders, patiënten(organisaties) en verzekeraars. Een belangrijk ontwikkeldoel daarbinnen is het versterken van de lokale netwerken.

Uit een eerder uitgewerkt regiobeeld blijkt een zeer sterke vergrijzing in relatie tot ontgroening en krimp in de regio noordoost Friesland. Uit zorgen voor arbeidsmarktproblematiek en zorg voor thuiswonende ouderen is het optimaliseren van ouderenzorg  één van de belangrijkste onderwerpen waar Ferbynt zich mee bezig houdt.  De behoefte om de ouderennetwerken te professionaliseren is groot.

Door de complexiteit van de knelpunten (overlappende werkgebieden, veranderende eisen preferente verzekeraar) en de werkdruk, is het overzicht vaak zoek en blijven ouderennetwerken binnen het huidige niveau verder werken.  Door als Ferbynt dit op overkoepelend niveau op te pakken kunnen de netwerken in de regio beter op elkaar worden afgestemd en hoeft ‘het wiel’ niet overal opnieuw worden uitgevonden. Lokaal in te zetten op efficiënte en effectieve ouderenzorg, door te investeren in netwerken, kan voorspelde regionale knelpunten reduceren.

Projectplannen

In de eerste fase van dit project gaat de coöperatie aan de slag met een gedegen analyse en ontwikkeladvies, waarmee vervolgstappen kunnen worden genomen tot het zowel regionaal, als lokaal professionaliseren van de ouderen netwerken in de regio. Met dit plan kan de coöperatie in de tweede fase aan de slag om de ouderen netwerken daadwerkelijk in te richten en te formaliseren.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Huisartsencoöperatie Ferbynt zet zich in voor zinnige zorg dichtbij de patiënt georganiseerd, samen met belangrijke regionale zorgaanbieders, patiënten(organisaties) en verzekeraars. De visie van Ferbynt bestaat uit 3 kernpunten: - Duurzame, toekomstbestendige en betaalbare eerstelijns zorg in de regio Noordoost Fryslân; - Zinnige zorg dichtbij de patiënt georganiseerd (Juiste Zorg Op De Juiste Plek); -Als huisartsen in de regio een regie positie in de organisatie van zorg, door één aanspreekpunt te zijn voor het maken- en implementeren van werkafspraken. -Aanleiding ontwikkeltraject netwerken ouderenzorg- Uit een reeds eerder uitgewerkt regiobeeld (door ROS Friesland) blijkt een zeer sterke vergrijzing in relatie tot ontgroening en krimp in de regio noordoost Friesland. Uit zorgen voor arbeidsmarktproblematiek en zorg voor thuiswonende ouderen is het optimaliseren van ouderenzorg 1 van de belangrijkste onderwerpen waar Ferbynt zich mee bezig houdt. Een belangrijk ontwikkeldoel daarbinnen is het versterken van de de lokale netwerken. -Doelstelling- De doelstelling van dit project is om de samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleging en het sociaal domein (de driehoek) in de wijken of dorpen te verstevigen. In het belang van inwoners en de zorg- en hulpverleners die er werken. In de eerste fase van dit project gaat Ferbynt aan de slag met een gedegen analyse en startadvies, waarmee vervolgstappen kunnen worden genomen tot het zowel regionaal, als lokaal professionaliseren van de ouderen netwerken in de regio.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005078
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Glastra van Loon
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsencoöperatie regio Noordoost Friesland