Mobiele menu

Professionalisering Poortwachtersproces - Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen.

Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit onderzoek staat de professionele begeleiding van zieke werknemers gedurende het poortwachtersproces centraal. Voor verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen betrokken bij deze begeleiding zijn richtlijnen van groot belang. In dit programma ligt het accent op multidisciplinaire richtlijnen zodat deze professionals hun rollen en taken, en dus hun begeleiding goed met elkaar kunnen afstemmen.

Onderzoek

Dit project is door ZonMw opgedeeld in fase 1 en fase 2. In dit project wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen met aanbevelingen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, expertise van de betrokken beroepsgroepen en ervaringsdeskundigheid van (ex)werkenden en werkgevers. Zo wordt een verbetering in de communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoogd, ter bevordering van de begeleiding terug naar werk van werknemers die zijn uitgevallen.

Verwachte uitkomst

Het project zal richtlijnen met aanbevelingen voor professioneel handelen en onderlinge samenwerking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen opleveren. In fase 1 van dit project wordt gestart met de verdere uitwerking van de richtlijn Kanker en werk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, met daarbij een multidisciplinaire module gebaseerd op het instrumentarium van de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden (BAR) en de richtlijn Re-integratie voor arbeidsdeskundigen. Fase 1 duurt een jaar. Fase 2 wordt rond de winter van 2022-2023 nader ingevuld en zal drie jaar duren.

Betrokken organisaties

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Universitair Medisch Centrum Groningen, Amsterdam UMC, Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Universiteit Maastricht

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit voorstel beschrijft het eerste jaar van het project multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen. In dit jaar realiseren we niet alleen de basis voor de richtlijn Re-integratie, specifiek voor arbeidsdeskundigen, maar ook het verzekeringsgeneeskundige deel en de BAR module van de richtlijn Kanker en Werk. Daarbij, en dat is nieuw, zullen alle projectgroep deelnemers getraind en ondersteund worden in het zo effectief mogelijk deelnemen aan de richtlijntrajecten. Voor het multidisciplinair ontwikkelen van de richtlijnen zetten we voorts een structuur neer die borgt dat niet alleen de beide richtlijntrajecten in het eerste jaar veel ervaring kunnen uitwisselen, maar die er ook voor zorgt dat de multidisciplinaire richtlijnontwikkeling parallel loopt met de doorontwikkeling van het BAR instrument en de ontwikkeling van gemeenschappelijk (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzekeringsarts) onderwijs en training.

Kenmerken

Projectnummer:
10320022110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.G.C. van Lomwel
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde