Mobiele menu

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs?

Regio's met leernetwerken

Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren. De samenwerkende organisaties gaan in 2 regio’s, met elk een eigen leernetwerk, aan de slag met lokale vraagstukken. Denk hierbij aan samenwerking met vrijwilligers, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie.

Eigen activiteitenprogramma

Voor elke regio is een eigen activiteitenprogramma ontwikkeld. Voorbeelden van activiteiten zijn masterclasses, intervisiebijeenkomsten, het uitvoeren van projectopdrachten en het met elkaar meelopen volgens de methodiek shadowing. De activiteiten leiden tot producten die in de beroepspraktijk en het onderwijs te implementeren zijn.  
 

Producten

Titel: Samenwerken aan eigen regie. Shadowing als veelbelovende activiteit
Auteur: Met bijdragen van Fontys Hogescholen, Summa College, ROC Tilburg, Wel!Zijn de Kempen, IMW TIlburg, Oktober, De Wever Thuis en Amarant
Titel: Het verhaal van de cliënt centraal, maar hoe dan?
Auteur: Met bijdragen van Fontys, ROC Tilburg, Summa college, WelWelzijn de Kempen, IMW, Oktober, De Wever Thuis, Tranzo academische werkplaats ouderenzorg en KBO Brabant
Titel: Praatplaat ter ondersteuning bij clientbesprekingen
Auteur: Oktober, Fontys, Wel!zijn de Kempen, Summa College,
Titel: Handleiding interprofessioneel samenwerken digitaal. Kennismaken met de keten
Auteur: De Wever Thuis, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, IMW Tilburg
Titel: Handleiding Levensloop verhalen
Auteur: De Wever Thuis, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, IMW Tilburg
Titel: Implementatie van de zelfredzaamheidsradar
Auteur: Eras, C., Moors, D
Titel: In hoeverre draagt de Thuisondersteuner bij aan de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen?
Auteur: Heijlema, J.,Rossel, L., van der Vleuten, M.B. van der., Weijs, K.
Titel: De thuisondersteuner. Een onderzoek naar de meerwaarde van de thuisondersteuners volgens mantelzorgers
Auteur: Egelmeers, L., Kerkers, A., Le, N., Mennen, L.
Titel: Mantelzorgers in de Wijk
Auteur: Jacobs, P., Vosters, I.
Titel: Eigen Regie(sseur)
Auteur: Fraeijenhove, C. van., Mateijsen, A.
Titel: Zelfredzamer door de thuisondersteuner
Auteur: Janssen, M.
Titel: Studenten van de opleidingen verpleegkunde en sociale studies kijken elkaar in de ogen. Shadowen als methode voor interprofessioneel opleiden
Auteur: Zijl, S. van., Janssen, B., Loon, J. van
Magazine: Onderwijs en gezondheidszorg

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003810
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. B. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Fontys Hogescholen