Mobiele menu

Programma COVID-19

Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit programma is de medisch-specialistische zorg in het kader van de COVID-19-epidemie te verbeteren. Het gaat om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen.

Activiteiten

Alle activiteiten van dit programma passen onder de Kaderbrief Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2. De activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld in 2 programmalijnen:

 1. Activiteiten gericht op kennisdeling en het beschrijven van goede zorg:
  • kennisdelen tussen ervaringsdeskundigen
  • uitwerken van vragen van wetenschappelijke verenigingen die leiden tot evidence based standpunten
  • opstellen, uniformeren, delen en onderhouden van protocollen/leidraden/richtlijnen
  • ontwikkelen van patiëntinformatie (thuisarts)
    
 2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de zorg:
  • ondersteunende materialen voor zorgverlening in de praktijk
  • aanpassen van kwaliteitsregistraties
  • kennisagenda’s
  • materialen voor bij- en nascholing en peer support

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van dit programma is de zorg in het kader van de COVID-2019 epidemie te verbeteren. Het gaat daarbij om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen ten gevolge van de COVID-19 epidemie. Om de zorg te verbeteren biedt dit programma de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren en instrumenten te ontwikkelen, passend binnen de Kaderbrief, die hieraan bijdragen. Activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld conform structuur SKMS2 in 1) richtlijn-soortige projecten en 2) andere kwaliteitsprojecten. 1. Activiteiten gericht op het ondersteunen van wetenschappelijke verenigingen en experts bij het delen van kennis en het beschrijven van goede zorg in het kader van COVID-19. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: • Kennisdelen tussen ervaringsdeskundigen - Uitwerken, ontsluiten en onderhouden van Q&A’s - Ontwikkelen en ondersteunen van webinars • Uitwerken van vragen van wetenschappelijke verenigingen die leiden tot “evidence based” standpunten over preventie, triage, prognostiek, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Inclusief het onderhoud hiervan voor de looptijd van het programma. • Opstellen, uniformeren, delen en (voor de looptijd van het programma) onderhouden van protocollen/leidraden/richtlijnen, via de website FMS en richtlijnendatabase. • Ontwikkelen en ontsluiten van patiëntinformatie (thuisarts), inclusief het onderhoud hiervan voor de looptijd van het programma. 2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de zorg in het kader van de COVID-2019 epidemie, zoals beschreven in de kaderbrief ter ondersteuning van WV-en. Het gaat hierbij o.a. om: • Ondersteunende materialen voor zorgverlening in de praktijk, waaronder hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming • Aanpassen van bestaande kwaliteitsregistraties t.b.v. directe feedback voor zorgverlening in het kader van COVID-19 (volgens principes van registratie aan de bron). • Kennisagenda’s om belangrijke onderzoeksvragen te bundelen • Ontwikkelen van materialen voor bij- en nascholing en peer support • (door-)ontwikkeling en publieke en digitale toegankelijkheid en bruikbaarheid van relevante instrumenten Het project zal geen activiteiten uitvoeren ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek of implementatieactiviteiten op een specifieke zorglocatie of organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
859003002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.L. Manders
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Lees meer over hun activiteiten.