Mobiele menu

Programma COVID-19

Doel

Het doel van dit programma is de medisch-specialistische zorg in het kader van de COVID-19-epidemie te verbeteren. Het gaat om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen.

Activiteiten

Alle activiteiten van dit programma passen onder de Kaderbrief Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2. De activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld in 2 programmalijnen:

 1. Activiteiten gericht op kennisdeling en het beschrijven van goede zorg:
  • kennisdelen tussen ervaringsdeskundigen
  • uitwerken van vragen van wetenschappelijke verenigingen die leiden tot evidence based standpunten
  • opstellen, uniformeren, delen en onderhouden van protocollen/leidraden/richtlijnen
  • ontwikkelen van patiëntinformatie (thuisarts)
    
 2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de zorg:
  • ondersteunende materialen voor zorgverlening in de praktijk
  • aanpassen van kwaliteitsregistraties
  • kennisagenda’s
  • materialen voor bij- en nascholing en peer support

Kenmerken

Projectnummer:
859003002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.L. Manders
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Lees meer over hun activiteiten.