Mobiele menu

Programmeringsstudie Chronische Zieken en Sport en Bewegen

De programmeringsstudie zou inzicht moeten geven in de prioriteitstelling van onderzoeksvragen die relevant kunnen zijn om sport en bewegen bij de behandeling en revalidatie van een negental chronisch zieken (beroerte, ziekte van Parkinson, ziekte van Bechterew, artrose van de heup, astma, reumatoïde artritis, angst en depressie en epilepsie) te stimuleren.

Na de programmeringstudie heeft een expertmeeting plaatsgevonden. Uit de expertmeeting bleek dat de methodiek van de studie geleid heeft tot een gat in de kennis over het recente onderzoek over de effecten van sport en bewegen als vormen van  (additionele) therapie bij chronische ziekten. Voor de ziekte van Parkinson, Reumatoide Artritis, Depressie en Angststoornissen zijn recent nog studies gedaan die positieve resultaten laten zien ten aanzien van de invloed van sport en bewegen op de aandoening.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2006
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J.G. Backx
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht