Mobiele menu

Programmeringstudie deel II

Om het ZonMw programma ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’ te onderbouwen is onderzocht voor welke onderwerpen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) behoefte is aan richtlijnen en met welke prioriteit deze richtlijnen ontwikkeld moeten worden. Daartoe is een behoeftepeiling onder 376 JGZ-professionals (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent of niet-uitvoerend) uitgevoerd, een kennisinventarisatie verricht en vervolgens een prioritering van de onderwerpen aangebracht. De belangrijkste criteria bij het prioriteren waren de ernst van de aandoening en de te behalen gezondheidswinst. Voor de volgende onderwerpen is behoefte aan een richtlijn: depressie, angst, inschatten draaglast/draagkracht, ouder-kind relatie, spraaktaal ontwikkeling, motorische ontwikkeling, slapen, heupdysplasie, exremiteiten en ondervoeding. De volgende bestaande richtlijnen zullen de komende jaren herzien worden: kindermishandeling, psychosociale problemen, gehoorproblemen en hartafwijkingen.

Producten

Titel: Programmeringstudie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2012
Auteur: J.E. Kist-van Holthe, E. Hafkamp-de Groen, M.M. Boere-Boonekamp, M. Kamphuis, M.A.H. Fleuren, H. Raat, R.A. HiraSing
Magazine: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.E. Kist-van Holthe MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc