Mobiele menu

PROGRESS: Point-of-caRe diagnOstics to Guide appRopriate antimicrobial thErapy of urinary tract infectionS in nursing homeS

Antibioticaresistentie neemt toe: bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica en zo worden deze geneesmiddelen minder werkzaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat antibioticaresistentie veel vóórkomt in Nederlandse verpleeghuizen, waarbij er grote verschillen bestaan tussen verpleeghuizen. De meeste verpleeghuizen hebben (nog) geen inzicht in lokale antibioticaresistentiecijfers, terwijl dit inzicht wel belangrijk is. Wanneer er veel resistentie bestaat tegen een bepaald antibioticum is het onverstandig om dit geneesmiddel alsnog te gebruiken: er is een grote kans dat de behandeling niet aanslaat. In deze gevallen moet er een ander antibioticum worden gekozen. In PROGRESSplus wordt gekeken naar de hoeveelheid antibioticaresistentie per verpleeghuis. Dit wordt gedaan met een nieuwe methode: Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). Door gebruik te maken van LQAS is het gemakkelijker, goedkoper en sneller om inzicht te krijgen in lokale antibioticaresistentiecijfers. Hierdoor kan de behandelend arts een betere antibioticakeuze maken voor bewoners met een urineweginfectie met de grootste kans van slagen.

Producten

Titel: Resident-Related Factors Influencing Antibiotic Treatment Decisions for Urinary Tract Infections in Dutch Nursing Homes.
Auteur: Kolodziej LM, Kuil SD, de Jong MD, Schneeberger C.
Magazine: Antibiotics van MDPI
Titel: Diapers as Promising Alternative Collection Method for Urine Specimens in Nursing Home Residents: A Noninferiority Study.
Auteur: Kuil SD, Hidad S, Fischer JC, Visser CE, van Leth F, de Jong MD, Schneeberger C.
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Titel: Sensitivity of C-reactive protein and procalcitonin measured by Point-of-Care tests to diagnose urinary tract infections in nursing home residents: a cross-sectional study.
Auteur: Kuil SD, Hidad S, Fischer JC, Harting J, Hertogh CMPM, Prins JM, de Jong MD, van Leth F, Schneeberger C.
Magazine: Clinical Infectious Diseases
Titel: Sensitivity of point-of-care testing C reactive protein and procalcitonin to diagnose urinary tract infections in Dutch nursing homes: PROGRESS study protocol.
Auteur: Kuil SD, Hidad S, Fischer JC, Harting J, Hertogh CM, Prins JM, van Leth F, de Jong MD, Schneeberger C.
Magazine: BMJ Open
Titel: The perceived role of inflammatory point-of-care testing in managing urinary tract infections in Dutch nursing homes: a qualitative study.
Auteur: Kuil SD, Schneeberger C, van Leth F, de Jong MD, Harting J.
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Clinical Reasoning Underlying Guideline Nonadherence in Urinary Tract Infections in Nursing Homes.
Auteur: Kuil SD, van Leth F, Schneeberger C, de Jong MD, Harting J.
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Titel: Diaper urine: a reliable alternative for obtaining urine samples for UTI diagnosis in elderly suffering from urine incontinence
Auteur: Kuil SD, Hidad S, van Leth F, Fischer JC, Visser CE, de Jong MD, Schneeberger C
Titel: Website voor PROGRESS project
Auteur: Sacha Kuil, Soemeja Hidad
Link: https://www.progress-onderzoek.nl/
Titel: Informatie- en instructiefilmpje voor deelnemende centra/zorgpersoneel PROGRESS
Auteur: Kuil SD
Titel: Diagnosing urinary tract infections: progress in nursing homes.
Auteur: Kuil SD
Link: https://hdl.handle.net/11245.1/a1773481-da46-4dc2-b4e3-49ca00a346dd

Verslagen


Eindverslag

Verpleeghuisbewoners worden vaak onnodig behandeld voor een vermeende urineweginfectie (UWI), omdat het vaststellen van een UWI moeilijk is. De klachten van een UWI zijn vaak onduidelijk bij verpleeghuisbewoners, het opvangen van urine is lastig bij urine incontinentie en er bestaat geen geschikte test om de diagnose te stellen. De PROGRESS studie heeft laten zien dat C-reactive Protein (CRP) en procalcitonine (PCT) gemeten in vingerprikbloed helaas niet bijdragen aan het vaststellen van een UWI. Ook de beoordeling van het type klachten heeft slechts een beperkte voorspellende waarde. De behoefte van artsen en verpleegkundigen aan meer diagnostische zekerheid blijft onverminderd bestaan. Een nieuwe test zou hieraan kunnen bijdragen, maar uit PROGRESS onderzoek blijkt ook dat zorgvuldige begeleiding bij de invoer en het gebruik van zo'n test belangrijk is om het gewenste effect te bereiken. Voorts heeft laboratoriumonderzoek in PROGRESS laten zien dat incontinentiemateriaal een betrouwbare opvangmethode voor urine lijkt te zijn ten behoeve van diagnostiek naar urineweginfecties. Breed gebruik van deze opvangmethode vereist echter eerst nog wel vervolgstudies in verpleeghuizen om de betrouwbaarheid te bevestigen.

In de eerste fase van PROGRESS wordt een studie in verpleeghuizen verricht waarin onderzocht wordt in hoeverre 'point-of-care' bepalingen van bloedspiegels van twee ontstekingseiwitten (procalcitonine en c-reactive protein) kunnen helpen om een urineweginfectie vast te stellen en welke test dit het beste doet. Op basis van de resultaten van deze studie zal in een tweede studie onderzocht worden in hoeverre gebruik van de beste test het gebruik van antibiotica terugdringt.
Het was de bedoeling dat de eerste studie ongeveer anderhalf jaar zou duren maar vanwege een aantal onverwachte obstakels zal dit driekwart jaar langer duren. De obstakels hadden met name te maken met een tegenvallend aantal verpleeghuisbewoners die aan de studie wilden deelnemen en problemen rondom benodigde bloedafname (venepunctie) en het verzamelen van urinemonsters bij incontinente deelnemers. Voor deze obstakels zijn oplossingen bedacht en uitgevoerd (zie resultaten) waardoor de studie momenteel goed loopt en naar verwachting in september 2019 zal worden afgerond. Afhankelijk van de resultaten van deze studie zal daarna snel met de tweede studie gestart worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
541001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.D. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC