Project Care Dare en Share

Projectomschrijving

3 maanden, 75 jongeren, corona, de uitdaging was daar. In samenwerking met partners zoals
Stichting Jong Zwijndrecht en Het Theaterhuis kijken we terug op een ervaring die jongeren niet
hadden willen missen in Zwijndrecht!

De jongeren zijn hun MDT-reis begonnen met een pitch-night. Hierin werd de ontmoeting tussen
jongeren gestimuleerd, werden ideeën uitgewisseld en werd er besproken welke mogelijkheden er
waren. In totaal zijn er 4 avonden geweest. Vervolgens zijn deze avonden opgevolgd door een
verdiepingsavond. Hier meldden de jongeren zich aan voor het project en werden de groepen
gevormd rondom één van de 4 pijlers; jeugd, welzijn, sport en cultuur. Ieder groepje kreeg een coach
met ervaring binnen het thema. De activiteiten die gedaan zijn, zijn onder andere speurtochten, een
thuisblijfkamp, dans optredens, sportdagen, een ouderen beweegdag en het serveren van koffie in
de wijk. 2 activiteiten worden ter verdieping nader toegelicht.

Het groepje dat zich bezighield met speurtochten, heeft in 2 wijken en online een activiteit opgezet.
Zij werkten samen met Minima Zwijndrecht. Dit is een organisatie die mensen in armoede helpt. De
jongeren hebben voor deze doelgroep in twee wijken een paasspeurtocht georganiseerd,
gecombineerd met paaseieren zoeken en een ontmoeting met de paashaas. Daarnaast heeft deze
groep ook een online escaperoom georganiseerd voor kinderen in Zwijndrecht. Hiervoor hebben ze
zelf ook een workshop escape-room maken gevolgd. Door het opzetten van losse activiteiten bleef
de intrinsieke motivatie binnen de groepjes groot. Iedereen binnen het groepje had zijn eigen taken
per activiteit.

Naast de activiteiten die de jongeren met het eigen groepje organiseerden, was er ook een activiteit
waar bijna alle groepen gezamenlijk aan meededen: het thuis-blijf kamp. Voor dit kamp heeft elk
groepje binnen zijn eigen pijler een activiteit opgezet. Naast dat jongeren binnen het eigen groepje
ervaringen met elkaar deelden, deden zij dit tijdens deze activiteit ook met de andere jongeren.
Daarnaast kwamen bij dit kamp verschillende doelgroepen bijeen, zoals ouders, niet-nederlanders
en kinderen.

Wij hebben, als projectcoördinatoren en coaches, veel mensen zien genieten: de jongeren van het
organiseren en de ontmoeting met elkaar maar ook de verschillende doelgroepen door deelname
aan de georganiseerde activiteiten. Daarmee zijn met dit project zijn niet alleen de jongeren zelf
geholpen, maar baat ook de Zwijndrechtse samenleving erbij. Elke activiteit bracht op de locatie
waar deze plaats vond toch wat leven in deze grijze periode; een glimlach bij een mevrouw omdat ze
had genoten van een dansworkshop, een kind wat lekker kon bubbelvoetballen en mocht bewegen
met andere leeftijdsgenoten. Doordat de weg naar de activiteit belangrijker was dan de activiteit
zelf, waren het geen evenementen maar allemaal kleinschalige activiteiten. Hierdoor paste het
binnen het landelijke corona-beleid.

Wij hebben jongeren de vraag gesteld wat zij hebben geleerd. Zij noemden veelal het zelfstandig
organiseren van een activiteit. Alle jongeren hebben aangegeven dat ze het gehele project, en
vooral dit zelfstandige element, erg leuk vonden. Het nadenken, organiseren en uitvoeren van een
activiteit geeft ze zicht op nieuwe perspectieven voor de toekomst. Jongeren ervaren de
samenwerking met elkaar wel als chaotisch. Met name in de communicatie vinden ze het lastig om elkaar rechtsreeks aan te spreken op verantwoordelijkheden. Ze gaven aan dat ze het fijn hadden gevonden als de coach hier beter op had ingespeeld. De sfeer in alle groepen was goed en er zijn
gedurende de 3 maanden nieuwe vriendschappen ontstaan. De ene jongeren ervaarde de vrijheid
in het uitvoeren van de taken als fijn, de ander had liever wat meer aansturing gehad. Ze vinden het
dan alleen lastig om te benoemen welke aansturing ze nodig hebben. De meeste hebben
aangegeven dat zij zeker nog een keer mee willen doen als een dergelijk project wordt
georganiseerd. Verder heeft elke jongeren het als positief ervaren dat ze zelf ook konden deelnemen
aan de workshops die voor en door anderen werden georganiseerd, zoals de workshops: hoe
organiseer ik een box-les, hoe geef ik een workshop Tiktok en hoe zet ik online escaperoom op.
De redenen dat de jongeren zich voor dit project hebben aangemeld zijn divers. Ze willen graag met
andere doelgroepen bezig zijn en bijvoorbeeld kinderen helpen. Enkele kozen om mee te doen
omdat zij graag contacten wilden leggen met andere jongeren. Ook leek deelname hen leuk omdat
zij zich door de beperkingen van de coronacrisis verveelden. Enkelen deden mee omdat ze er
studiepunten voor kregen vanuit hun opleiding. Dankzij het project hebben zij ook hun stage of
studie positief afgerond. Wat wij opvallend vonden is dat slechts een enkeling het voor de
vergoeding heeft gedaan. Het werd zeer gewaardeerd als er lunch of drinken was bij de activiteiten,
maar ontmoeting was een van de sterkste motivaties.


Het was een mooi project voor zowel de jongeren, betrokken organisaties, coaches, inwoners als de
gemeente. Omdat woorden de dekking niet compleet laden, laten wij jullie graag de aftermovie zien.
De aftermovie is een samenvatting van alle video's die tijdens het proces zijn gemaakt. Liever de
losse video's bekijken? Bekijk deze dan op het kanaal van Theaterhuis Drechtsteden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
75 jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar zetten zich 32 uur actief in voor de maatschappij middels vier sporen; jeugd, welzijn sport en cultuur. Zij gebruiken binnen deze sporen hun creativiteit en talenten om hulpvragen van maatschappelijke organisaties uit te voeren en activiteiten te organiseren in verschillende wijken in Zwijndrecht. De jongeren kunnen bijvoorbeeld binnen het spoor jeugd hulp bieden aan kinderen en jongeren met een onderwijsachterstand. De inzet gebeurt op basis van eigen interesses, beschikbaarheid en kwaliteit. Het tweede doel van dit project is dat jongeren gaan samenwerken en nieuwe contacten opdoen door middel van het zelfstandig opzetten van activiteiten. In de klankbordgroep is naar voren gekomen dat dit, zeker tijdens deze pandemie, een belangrijke motivatie is om deel te nemen aan het project. Opdoen van deze contacten richt zich niet alleen op leeftijdsgenoten, maar ook op het kennismaken met andere organisaties ter vergroting van hun netwerk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085004
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Buster
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwijndrecht