Project Draaideur

Projectomschrijving

Valincidenten hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van ouderen en mantelzorgers. Aangezien de incidentie hoog is, zorgt het bovendien voor een groot maatschappelijk probleem. Bij presentatie op de SEH ligt de focus op de analyse van het acute medische probleem. Patiënten die na het SEH-bezoek weer naar huis mogen, hebben een hoge kans om binnen een maand opnieuw te vallen.

Doelstelling

In het huidige zorgsysteem wordt er weinig gedaan om dit te voorkomen, doordat er een suboptimale communicatie is tussen het ziekenhuis en de huisartsen (maar ook tussen andere zorgverleners) en er nog weinig aandacht is voor valpreventie. Het doel van dit project is dan ook een samenwerkingsverband op te richten waardoor de oudere de zorg ontvangt die nodig is en het risico op een nieuwe val zo klein mogelijk wordt.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Valincidenten hebben een grote impact op de kwaliteit leven van ouderen en mantelzorgers. Aangezien de incidentie hoog is, zorgt het bovendien voor een groot maatschappelijk probleem. Bij presentatie op de SEH ligt de focus op de analyse van het acute medische probleem. Patiënten die na het SEH-bezoek weer naar huis mogen hebben een hoge kans om binnen een maand opnieuw te vallen. In het huidige zorgsysteem wordt er wordt er weinig gedaan om dit te voorkomen doordat er een suboptimale communicatie is tussen het ziekenhuis en de huisartsen (maar ook tussen andere zorgverleners) en er nog weinig aandacht is voor valpreventie. Het doel van dit project is dan ook een samenwerkingsverband op te richten waardoor de oudere de zorg ontvangt die nodig is en het risico op een nieuwe val zo klein mogelijk wordt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10100011910008
Looptijd:
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. E. Geleijn
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc