Mobiele menu

Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

Project UP: Onderzoek naar de risicofactoren van onbedoelde zwangerschap onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-westerse achtergrond

Vraagstuk

In Nederland raakt ongeveer 1 op de 5 vrouwen onbedoeld zwanger. Deze vrouwen en hun kinderen ervaren later vaak problemen met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling. Onbedoelde zwangerschappen komen relatief veel voor onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-Westerse achtergrond.

Onderzoek

Project UP (Unintended Pregnancies) is erop gericht de risicofactoren voor onbedoelde zwangerschappen voor deze verschillende groepen in kaart te brengen. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan negatieve uitkomsten en welke er juist tegen beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van al verzamelde data binnen Generation R, een Rotterdams cohort dat 8000 gezinnen vanaf vroege zwangerschap tot in jonge volwassenheid volgt.

Verwachte uitkomst

Met de uitkomsten kunnen bestaande programma’s gericht op het gebruik van anticonceptie worden verbeterd. Daarnaast zal de opgedane kennis direct in praktijk worden gebracht in samenwerking met het netwerk van het projectteam.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: p.w.jansen@essb.eur.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554002008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.W. Jansen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam