Project FLOW!

Projectomschrijving

De MDT-reis

Motivatie en toekomstperspectief. Daar draait het om in FLOW!, een MDT-traject in het onderwijs in en om Utrecht. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen, andere deelnemers ontmoeten en iets positiefs doen voor de maatschappij.  Hiermee geeft FLOW! Utrechtse Jongeren bouwstenen om vol zelfvertrouwen hun plek in de maatschappij te vinden.’
Via een mentor of vertrouwenspersoon op school, meldt een deelnemer zich aan. wordt een deelnemer aangemeld. Bij de start krijgt elke deelnemer een mentor, die ook vertrouwenspersoon is. Samen bedenken ze wat de hulpvraag van de jongere is. Dat kan zijn deelnemen aan de samenleving, hun horizon verbreden, zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan of hun kansen in de maatschappij vergroten.  

De MDT-reis start met een talentscan en daaraan gekoppeld een coachingsgesprek, waarna wordt gekeken welk deeltraject het best aansluit bij de hulpvraag.
Na de keuze voor het deeltraject wordt de leerling begeleid door de kiezen voor een deeltraject en vanuit daar wordt deze leerling begeleid door de trajectleider die de rest van het dit traject met de deelnemer doorloopt.

Het traject start met theoretische voorbereiding als fundament voor de praktijkervaring op de doeplekken. Zowel de theorie als praktijkervaring vallen deels of geheel binnen de reguliere lesuren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst ontmoeten deelnemers ook andere leerlingen die hetzelfde traject gaan volgen en krijgen een begeleider toegewezen. En dan is het tijd voor de praktijk: de doe-plek. Ook daar is er uiteraard begeleiding.
Aan het einde is er een gezamenlijke terugkomdag per traject en worden de deelnemers beloond met een officieel MDT-certificaat. In totaal kost het de hele MDT-reis ongeveer 80 uur.

Betekenis

•    Voor jongeren
Doordat het deeltraject aansluit bij de hulpvraag van de jongere zelf, heeft het automatisch meerwaarde. Omdat de jongere kan kiezen voor een bepaald traject dat geheel of binnen het reguliere curriculum valt, ontstaat er een grotere motivatie. Jongeren voelen zich gesteund, hebben meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst en de maatschappij.  

•    Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Jongeren zijn door deze MDT-reis beter voorbereid op deelname aan de maatschappij. Ze maken een bewustere keuze voor hun toekomstige beroep. Ook helpt het leerlingen met weinig motivatie op school inzien dat er een plek in de maatschappij is waar ze waardevol zijn. Door hun inzet bij maatschappelijke organisaties, hebben deelnemers een positieve impact in de sectoren zorg, cultuur, natuur etc. Niet alleen door de extra handjes, maar ook doordat de organisaties hierdoor meer inzicht krijg in de werknemers van de toekomst. Ook kunnen ze werken aan hun diversiteitsdoelstellingen.

Doelgroep

Leerlingen van de PCOU Willibrord en NUOVO in en om Utrecht in de leeftijd van 14-18 jaar van alle opleidingsniveaus.   

Regio

Utrecht

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Maatschappelijke stage Utrecht ondersteunt nu al leerlingen bij het vinden van hun plek in de samenleving. Dit project biedt verbreding naar onderbelichte maatschappelijke beroepen en differentiatie in de vormgeving. Doelgroep Alle 21000 VO-leerlingen van PCOU Willibrord en NUOVO mogen deelnemen, van VMBO, HAVO, VWO tot Gymnasium. Het gaat om leerlingen met vragen over later, over hun plek in de samenleving. Dit MDT-project biedt bouwstenen om met een plan de toekomst tegemoet te gaan. Het gaat om jongeren met vragen rondom vier thema’s: 1 participatie in de samenleving Leerlingen lopen met vraagstukken rond als ‘Hoe ziet de samenleving eruit?’, ‘Hoe ga ik om met tegenstrijdige dilemma’s?’ (B.v. conflicten arm en rijk) 2 Verbreden van horizon De leerling ervaart weinig motivatie door gebrek aan perspectief. Door te werken en te doen, leerervaringen te bespreken, te koppelen aan zijn toekomst krijgt hij weer motivatie 3 Loopbaanoriëntatie (LOB) Vroege keuzes met grote impact voor ‘de rest van hun leven’ voelt zwaar voor leerlingen, ze ervaren soms een blokkade. Dit traject is gekoppeld aan LOB en studiekeuze, door kennis en ervaringen in de praktijk 4 Kansenongelijkheid Leerlingen die al vroeg te maken krijgen met kansengelijkheid, ervaren grote impact op hun zelfvertrouwen en keuzes die ze maken. Dit traject laat hen onder begeleiding ervaren dat dit anders kan. Zo kunnen ze andere keuzes maken Doelstelling Jongeren zelfvertrouwen geven een plek in de maatschappij te vinden, met oog op hun latere beroep. Maatschappelijke beroepsgroepen krijgen extra aandacht. Jongeren ervaren dat ze het verschil kunnen maken, kiezen in de toekomst eerder voor die beroepsgroep. Subdoelstelling Aandacht voor vier onderwerpen die vaak onzekerheden bij jongeren oproepen: samenlevingsparticipatie, horizonverbreding, loopbaanoriëntatie en kansenongelijkheid. Doelstellingen onderwijs Praktische voorbereiding, in verbinding met theorie, vermindert kansenongelijkheid, brengt de samenleving binnen onderwijs, stelt onderwijs open voor het maatschappelijke perspectief. MDT-doelstellingen: - Talentontwikkeling Talenten van de leerling zijn in beeld, samen met school. Het creëert bouwstenen waarmee de leerling met zelfvertrouwen de samenleving in stapt - Elkaar ontmoeten In ieder deeltraject ontmoeten deelnemers elkaar schooloverstijgend - Iets doen voor de samenleving leerlingen gaan praktisch aan de slag in het maatschappelijke beroepenveld, om verschil te maken, in bv thuiszorg, verzorgingshuizen, daklozenopvang Wervingsdoelstellingen: - Start met 8% van leerlingen,1680 - Verwachte uitvalpercentage 20% MDT-reis in drie stappen Stap 1 Hulpvraag De startvraag is gericht op de toekomst in werkveld en samenleving. De mentor vangt dit signaal op, stimuleert deelname aan het MDT-project, waarbij de leerling antwoord krijgt op zijn/haar vragen. De leerling bouwt zelfvertrouwen op, nodig om de juiste stappen te kunnen zetten Stap 2 Talentscan Afhankelijk van vraag en situatie wordt het passende deeltraject ingezet, bepaald door mentor en leerling. Een trajectmanager is aangehaakt, begeleidt de leerling, de mentor blijft de persoonlijk begeleider Stap 3 Deeltrajecten De leerling kiest één traject. Elk deeltraject heeft dezelfde opbouw: A) Voorbereiding en begeleiding op school. Start met inspiratiebijeenkomst. Jongeren in hetzelfde deeltraject vormen een netwerk B) Praktijkervaring op doe-plekken C) Begeleidingsuren tijdens praktijk op school D) Nazorg en evaluatie op school Toelichting deeltrajecten MDT sluit aan bij het curriculum, ook bij burgerschapsonderwijs, biedt extra-curriculaire activiteiten. Scholieren verkennen en ontwikkelen talenten, aanvullend aan onderwijs. Het traject biedt kansen voor preventie van voortijdig schooluitval. Het traject vindt plaats tijdens lessen of erna. Traject 1 participatie in de samenleving Start met een leertraject vanuit de mens- en maatschappijvakken waarin wordt nagedacht over hun bijdrage, nu en later aan de samenleving. Er zijn oefensessies ter voorbereiding Traject 2 Verbreden van horizon. Partners organiseren dat leerlingen in de praktijk kunnen kijken, leren, onderzoeken en werken. Met school en bemiddelingsorganisatie komt de leerling tot afspraken voor de start, activiteiten en het beantwoorden van de hulpvraag Traject 3 Brede voorbereiding op loopbaanoriëntatie Beroepssectoren bieden MDT plaatsen, bijv. in de zorg, dienstverlening, gekoppeld aan LOB op school. De leerling zoekt in de digitale omgeving een geschikte plek. Begeleiding vindt plaats in de organisaties, verbinding met de studiekeuze vindt plaats op school Traject 4 Verminderen van kansenongelijkheid Dit traject biedt een training door Stichting Krachtwijk aan bedrijven voor succesvolle MDT-plaatsen, voor leerlingen die in het beroepsleven minder kansen krijgen. Dit is vaak niet bedoeld, b.v. in het selectieproces. Leerlingen die dit ervaren, kunnen deelnemen aan dit traject. De gemeentelijke partner speelt een grote rol als leverancier van MDT plaatsen