Project Identitijd (onderdeel Perspectief voor de jeugd MDT)

Projectomschrijving

In het project identitijd gaan jongeren aan de slag met het thema Identiteit en uniekheid. Want wat bepaalt je identiteit en zijn we allemaal uniek? Ze spraken hierover met leeftijdsgenoten en ouderen buiten hun netwerk. Zo werden ze uitgedaagd om buiten hun comfortzone te stappen en personen te interviewen. Daarna hebben de jongeren gewerkt aan het maken van een korte film, waarin ze verwerkten wat ze in het eerste deel van het traject hadden gedaan. Ze kregen verschillende workshops waarin ze een thema voor hun film bedachten, dit uitwerkten tot een kort script en een shotlist, filmtips kregen en een overdrachtsdocument maakten voor de editor. Door corona is de eenzaamheid/gevoel van isolatie versterkt. Door de ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren heeft dit project bijgedragen aan het verminderen van de isolatie.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het project Identitijd brengt generaties bij elkaar en werkt aan talentontwikkeling bij jongeren.De jongeren starten als kennisdetectives en gaan met een oudere in gesprek over ‘identitijd’: wat vormt je en hoe kijkt de oudere hiernaar? De jongeren krijgen hiervoor opdrachten, leggen contact met de oudere en gaan op veldonderzoek in hun omgeving. Ze oefenen in hun gespreksvaardigheden en onderzoeksskills. De (kwetsbare) ouderen leren actiever deel te nemen aan de samenleving. Doordat zij de hoofdpersonen vormen in het programma, ervaren zij van meerwaarde te zijn voor anderen en vermindert de eenzaamheid. Daarna gaan de jongeren aan de slag met het maken van een reportage of vlog over de vondsten van hun speurwerk. Ze leren van professionals alle vaardigheden die nodig zijn om dit te maken. Ze gaan aan de slag als presentator, vlogger, cameraman/vrouw, redactiemedewerker en/of editor.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085040
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Zilverschoon
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Culemborg