Mobiele menu

Project MedGezel uitrol STZ

MedGezel is een sociale onderwijs innovatie waarin we het patiëntenperspectief centraal stellen in de opleiding van de toekomstige artsen in Nederland.

Met MedGezel lossen we 2 knelpunten in de zorg op: 

1. De patient heeft een informatieachterstand in het zorgproces en voelt zich niet altijd gezien en gehoord. 
2. Steeds meer toekomstige artsen ervaren een toenemende werkdruk in de zorg. Stress en empathie gaan slecht samen.

De afgelopen jaren hebben we het MedGezel concept ontwikkeld en de eerste (positieve) ervaringen in de praktijk opgedaan. MedGezel is nu finalist van de STZ Innovatie Challenge 2022! We willen ons concept graag uitrollen in de 26 STZ ziekenhuizen. Daarvoor is het nodig om een duurzame business case uit te werken inclusief opschalingsprotocol.

De ZonMw subsidie gebruiken we om in samenwerking met de coaches van PontesNL de waardepropositie voor de klanten te vertalen in een structurele financiering en een helder protocol voor de opschaling in de STZ ziekenhuizen.

Verslagen


Eindverslag

De MedGezel innovatie heeft tot doel om patiënten te laten begeleiden door medische studenten tijdens hun reis door het zorglandschap. In het recente verleden hebben we succesvolle pilots gedraaid en ook meerdere prijzen en nominaties gewonnen. We liepen echter aan tegen een duuzaam businessmodel en een praktische uitwerking van het concept dat makkelijk kon worden uitgerold in de STZ ziekenhuizen. Daarom hebben we het Project MedGezel uitrol STZ in het leven geroepen en hiervoor hebben we subsidie gekregen van "Zorg voor Innoveren': implementatie en opschalingscoaching.

De afgelopen maanden hebben we samen met de business coach van PontesNL gewerkt aan het opstellen van een businesscase op basis van een uitgewerkte waardepropositie. We hebben een licentiemodel uitgewerkt op diverse onderdelen. Ook hebben we een realistische planning gemaakt m.b.t. de opschaling en financiering in de nabije toekomst.

Daarnaast hebben we veel energie gestoken om een concreet projectplan uit te werken voor de uitrol binnen 3 STZ huizen, die we als 'founding partners' beschouwen. De best practice van dit unieke samenwerkingsverband zal gaan dienen als blauwdruk voor de opschaling in de overige STZ ziekenhuizen.

Op deze manier sluiten we aan bij de STZ visie m.b.t. het uitrollen van kansrijke innovaties die de kwaliteit van zorg voor de patiënten verhogen en kunnen we nu in 2023 verder concreet aan de slag met de 'founding partners' van MedGezel!

Kenmerken

Projectnummer:
838004107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD M.C. Kuijpers
Verantwoordelijke organisatie:
Invisible Power Academy