Mobiele menu

Project MedGezel uitrol STZ

Projectomschrijving

MedGezel is een sociale onderwijs innovatie waarin we het patiëntenperspectief centraal stellen in de opleiding van de toekomstige artsen in Nederland.

Met MedGezel lossen we 2 knelpunten in de zorg op: 

1. De patient heeft een informatieachterstand in het zorgproces en voelt zich niet altijd gezien en gehoord. 
2. Steeds meer toekomstige artsen ervaren een toenemende werkdruk in de zorg. Stress en empathie gaan slecht samen.

De afgelopen jaren hebben we het MedGezel concept ontwikkeld en de eerste (positieve) ervaringen in de praktijk opgedaan. MedGezel is nu finalist van de STZ Innovatie Challenge 2022! We willen ons concept graag uitrollen in de 26 STZ ziekenhuizen. Daarvoor is het nodig om een duurzame business case uit te werken inclusief opschalingsprotocol.

De ZonMw subsidie gebruiken we om in samenwerking met de coaches van PontesNL de waardepropositie voor de klanten te vertalen in een structurele financiering en een helder protocol voor de opschaling in de STZ ziekenhuizen.

Verslagen


Eindverslag

De MedGezel innovatie heeft tot doel om patiënten te laten begeleiden door medische studenten tijdens hun reis door het zorglandschap. In het recente verleden hebben we succesvolle pilots gedraaid en ook meerdere prijzen en nominaties gewonnen. We liepen echter aan tegen een duuzaam businessmodel en een praktische uitwerking van het concept dat makkelijk kon worden uitgerold in de STZ ziekenhuizen. Daarom hebben we het Project MedGezel uitrol STZ in het leven geroepen en hiervoor hebben we subsidie gekregen van "Zorg voor Innoveren': implementatie en opschalingscoaching.

De afgelopen maanden hebben we samen met de business coach van PontesNL gewerkt aan het opstellen van een businesscase op basis van een uitgewerkte waardepropositie. We hebben een licentiemodel uitgewerkt op diverse onderdelen. Ook hebben we een realistische planning gemaakt m.b.t. de opschaling en financiering in de nabije toekomst.

Daarnaast hebben we veel energie gestoken om een concreet projectplan uit te werken voor de uitrol binnen 3 STZ huizen, die we als 'founding partners' beschouwen. De best practice van dit unieke samenwerkingsverband zal gaan dienen als blauwdruk voor de opschaling in de overige STZ ziekenhuizen.

Op deze manier sluiten we aan bij de STZ visie m.b.t. het uitrollen van kansrijke innovaties die de kwaliteit van zorg voor de patiënten verhogen en kunnen we nu in 2023 verder concreet aan de slag met de 'founding partners' van MedGezel!

Samenvatting van de aanvraag

De innovatie MedGezel: MedGezel is een sociale onderwijs innovatie waarin we het patiëntenperspectief centraal stellen in de opleiding van de toekomstige artsen in Nederland. In de rol van medisch coach worden de coassistenten gekoppeld aan patiënten. In principe kunnen alle patiënten in aanmerking komen voor ondersteuning van een MedGezel. Uiteraard zijn de meest kwetsbare patiënten het meest gebaat bij deze vorm van ondersteuning. We denken dan aan de kwetsbare oudere patiënt, de multimorbide patiënt en de laaggeletterden. MedGezel als oplossing van twee knelpunten: 1: Het probleem van de patiënt: iedere patiënt moet gezien worden als een uniek mens met eigen wensen en behoeftes die daarnaast een informatieachterstand heeft in het versnipperde zorgproces. Een recent proefschrift heeft laten zien dat Samen Beslissen (SDM) nog niet echt van de grond komt, waarbij het patiëntenperspectief met name in de schaduw blijft staan. 2: Het probleem van de (toekomstige) arts: steeds meer artsen ervaren een toenemende werkdruk in de zorg. De beschikbare tijd voor de patiënten is schaars. Stress en empathie gaan slecht samen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het empathisch vermogen van de geneeskunde studenten afneemt naarmate de opleiding tot arts vordert. Bovenstaande factoren ondermijnen het proces van SDM in de spreekkamer. Door de inzet van een MedGezel dragen we bij aan “Samen Begrijpen”. De essentiële eerste stap, die altijd vooraf zou moeten gaan aan SDM. Drie stappen proces: De rol van MedGezel is heel praktisch en concreet. In drie fasen “empowered” de MedGezel de patiënt: vooraf, tijdens en na het consult met de medisch specialist. Als coach, gids en tolk. Het mes snijdt zo aan drie kanten: de patiënt ervaart meer rust, begrip en is uiteindelijk beter in staat om keuzes te maken die passen bij de leef- en belevingswereld. Daar is de medisch specialist ook bij gebaat. De coassistenten leren te denken en te voelen vanuit de patiënt, waardoor er een wereld voor hen opengaat. Deze vaardigheden zullen zij meenemen in hun toekomstige carrière als arts. Uitrol STZ ziekenhuizen: De afgelopen jaren hebben we energie gestoken in de ontwikkeling van het prototype en de eerste validatiepilots in de praktijk. MedGezel is nu finalist van de STZ Innovatie Challenge 2022. Passende bij de visie van de STZ is het de bedoeling om vanuit het OLVG de innovatie MedGezel te gaan uitrollen binnen de overige 26 STZ huizen. Daarvoor is het nodig om een duurzaam bekostigingsmodel te ontwikkelen inclusief duurzame borging m.b.t. de inzet van de MedGezellen. Doel van de IOC 7: In samenwerking met PontesNL de waardepropositie voor de klanten omzetten in structurele financiering en op basis van de best practice een helder protocol uitwerken voor de opschaling in de STZ ziekenhuizen.

Kenmerken

Projectnummer:
838004107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD M.C. Kuijpers
Verantwoordelijke organisatie:
Invisible Power Academy