Mobiele menu

project opschalen eerstelijns multidisciplinaire revalidatie alsmede behoud van belastbaarheid op afstand voor kwetsbare, thuiswonende ouderen al dan niet met chronische aandoening fase 2

Projectomschrijving

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en na een operatie, een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID-19. Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma ontwikkeld:  fysiotherapie/ergotherapeutische, psychologie en diëtiek op maat én op afstand uitvoerbaar. Om de beperkte kennis van digitale middelen te ondervangen wil Manueel-Fysiocare ook daarbij ondersteunen, want zorg moet altijd mogelijk zijn, ook behandeling aan huis even niet kan. Om ervoor te zorgen dat de behandeling ook veilig is, is er in de beginfase en bij de fysiotherapeutische oefeningen een verzorgende of mantelzorger aanwezig. Op korte termijn willen wij de e-learnings en communicatiemateriaal over de software en het programma ontwikkelen voor meer draagvlak en een groter bereik.

Verslagen


Eindverslag

In Nieuwegein zijn er ruim 12.500 mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, 52% van deze mensen heeft een langdurige ziekte en is in meer of mindere mate een risicogroep. Zorg op afstand is voor een groot deel van deze mensen uitermate geschikt. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. Deze cijfers geven een goed beeld voor de landelijke opschaling mogelijkheden.
Toen de overheid de inmiddels bekende maatregelen bekend maakte zijn wij direct gestart met het zoeken naar oplossingen, wij direct signaleerden dat cliënten zorg gingen mijden. Hierdoor gingen ziij zienderogen achteruit in hun gezondheid.
Samen met de stakeholders is het programma verder doorontwikkeld gericht op de specifieke doelgroep kwetsbare ouderen waarbij de zorgbuddy tussen alle zorgverleners een vast aanspreekpunt is voor de patiënt.

Samenvatting van de aanvraag

In Nieuwegein zijn er ruim 12.500 mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, 52% van deze mensen heeft een langdurige ziekte en is in meer of mindere mate een risicogroep. Zorg op afstand is voor een groot deel van deze mensen uitermate geschikt. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met e´e´n of meer chronische aandoeningen neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste e´e´n chronische aandoening. Deze cijfers geven een goed beeld voor de landelijke opschalingsmogelijkheden. Daar waar wij eerst kwetsbare (oudere) mensen aan huis behandelden, of mensen die na een operatie aan huis gebonden zijn, was dit eind maart 2020 ineens niet meer mogelijk. Toen de overheid de inmiddels bekende maatregelen bekend maakten zijn wij direct gestart met het zoeken naar oplossingen, want wij zagen de zorg voor onze clie¨nten stranden en zij gingen zienderogen achteruit in hun gezondheid. Buiten de actuele situatie is het al langere tijd duidelijk dat voor deze groep kwetsbare (oudere) mensen moeilijk blijft gemotiveerd en frequent een programma te volgen in combinatie met de planning met (mantel)verzorgers.

Kenmerken

Projectnummer:
838002687
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.J.M. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Daphne Bos