Mobiele menu

Project opschalen eerstelijns multidisciplinaire Revalidatie alsmede behoud van belastbaarheid op afstand voor kwetsbare, thuiswonende ouderen al dan niet met chronische aandoening

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en voor mensen die een operatie hebben ondergaan een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID- 19.
Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma ontwikkeld: fysiotherapie/ergotherapie, psychologie en diëtiek op maat én op afstand uitvoerbaar.
Om de beperkte kennis van digitale middelen te ondervangen wil Manueel-Fysiocare ook daarbij ondersteunen, want zorg moet altijd mogelijk zijn, ook wanneer behandeling aan huis even niet kan.
Om ervoor te zorgen dat de behandeling ook veilig is, is er in de beginfase en bij de fysiotherapeutische oefeningen een verzorgende of mantelzorger aanwezig. Op korte termijn willen wij de e-learnings en het communicatiemateriaal over de software en het programma ontwikkelen voor meer draagvlak en een groter bereik.

Verslagen


Eindverslag

Met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg op afstand is er een mooie multidisciplinaire en unieke samenwerking ontstaan in de eerste lijn: fysiotherapie/ergotherapeutische adviezen, psychologie en diëtetiek zijn gebundeld in een programma op maat en op afstand uitvoerbaar. Wij hebben een multidisciplinair revalidatieprogramma opgezet, waarbij zorg op afstand centraal staat. Voor thuis revalideren op afstand waarin patiënt een breed zorgprogramma krijgt aangeboden. Om de cliënt en eventuele mantelzorger te begeleiden in het proces is het noodzakelijk de digitale vaardigheden te toetsen en hierbij de ontbrekende vaardigheden aan te leren, d.m.v persoonlijke begeleiding en e-learning. Dit betekent dat de cliënt samen met verzorgende of mantelzorger een korte training krijgen om de juiste digitale weg te bewandelen. Dit is voor oudere cliënten vaak geen eenvoudige opgave. Een van onze doelen was op de korte termijn is dan ook het maken van een e-learning die aan de deelnemers kan worden verstrekt, wij zijn hierin gaan samenwerking met een specialistische partij en hebben meerdere informatieve video’s opgenomen. De zorg op afstand moet veilig zijn voor de cliënt. Dit betekent, in de beginfase van de revalidatie dat, zeker bij de oefeningen met de fysiotherapeut, een verzorgende of mantelzorger aanwezig is. Ons programma is op maat en wij zullen altijd eerst een intake doen om het niveau van de cliënt in te schatten. Om de communicatie richting het multidisciplinaire team, cliënt en gemeente transparant en overzichtelijk te houden is de dienstverlening veredeld met een zorgbuddy. De zorgbuddy begeleid communicatief en qua verslaglegging het gehele traject. Mede is de rol van de zorgbuddy de digivaardigheden te toetsen en indien nodig hierbij de e-learnings toe te passen bij cliënt in samenspraak met de mantelzorger.

Kenmerken

Projectnummer:
838002929
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.J.M. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Daphne Bos