Mobiele menu

Project Regionaal informatie- en coördinatiepunt aanpak personen met verward gedrag én gevaarsrisico in Midden-Nederland

Voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag én gevaarsrisico’ waar naast GGz-instellingen en gemeenten in veel gevallen ook OM, politie, Reclassering en NIFP bij betrokken zijn, ontbreekt een samenhangende aanpak/coördinatie.

Doel

In dit project wordt een projectleider aangesteld om een regionaal informatie- en coördinatiepunt voor Midden-Nederland te realiseren.

Werkwijze

De activiteiten in het informatie- en coördinatiepunt zijn:
 • Bemiddelen bij plaatsing. Regelmatig komt het voor dat een persoon met verward gedrag niet geplaatst wordt bij de meest passende instelling.
 • (Warme) overdracht bij uitstroom vanuit de residentiële zorginstelling of Justitiële instelling naar het lokale veld.
 • Gedeelde en/of te raadplegen informatie over de groep personen met verward gedrag en gevaarsrisico (knooppunt).
 • Financiering niet leidend laten zijn, maar de patiënt en zijn behandel- en beveiligingsbehoefte faciliteren in meest passende plaatsing.

In het project wordt een implementatieplan opgesteld waarbij goede aansluiting wordt gezocht bij plannen en activiteiten bij de overige bouwstenen, m.n. Melding, Beoordeling en risicotaxatie en Toeleiding. Daarnaast wordt gewerkt aan het actief betrekken van alle relevante partijen, zoals regionale GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met verstandelijke beperking, GGD-en, OM, NIFP, politie, 3RO, DJI, Veiligheidshuizen in Midden Nederland alsmede familie- en cliëntenberaden.

Resultaat

Uit het project  bleek een breed draagvlak en behoefte aan een “Schakelpunt”. Dit schakelpunt draagt bij aan een sluitende aanpak in het complexe netwerk van (medische) zorg, straf, hulp en ondersteuning.

Concept schakelpunt

De belangrijkste functies voor het concept van het Schakelpunt zijn:
 • Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
 • Bevorderen van warme overdrachten tussen GGz c.q. strafrechtelijke instellingen en ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en v.v.;
 • Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.
 • Continuïteit van passende, tijdige zorg èn het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van partners met expertise bij vragen of situaties met niet-sluitende ketens en gevaarsrisico van een persoon.
Het Schakelpunt adviseert, escaleert, signaleert en verbindt. Het Schakelpunt schakelt goed met Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en alle partners.

Vervolg

In een vervolgtraject zal het Schakelpunt daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Dit betreft een praktijk pilot project van 20 maanden voor het beoogde Schakelpunt.  

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Uit het project “Regionaal informatie- en coördinatiepunt voor mensen met verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland” bleek een breed draagvlak en behoefte aan zo’n “Schakelpunt”. Dit draagt bij aan een sluitende aanpak in het complexe netwerk van (medische) zorg, straf, hulp en ondersteuning.
De belangrijkste functies van het Schakelpunt zijn:
1. Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
2. Bevorderen van warme overdrachten tussen GGz c.q. strafrechtelijke instellingen en
ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en v.v.;
3. Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.

Continuïteit van passende, tijdige zorg èn het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van partners met expertise
bij vragen of situaties met niet-sluitende ketens en gevaarsrisico van een persoon. Het Schakelpunt adviseert, escaleert, signaleert en verbindt. Het Schakelpunt schakelt goed met Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en alle partners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020045
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.C.M. Kooij
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeist

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's:

 • Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
 • Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
 • Foodvalley Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 
 • Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
 • Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.