Project Talent

Projectomschrijving

De MDT-reis

Deze MDT is bedoeld voor jongeren die best iets willen doen om de wereld beter te maken, maar alleen niet weten hoe en wat. De reis start met een training waarin jongeren hun eigen talenten ontdekken en nieuwe vaardigheden leren. Daarna oriënteren de deelnemers zich op het MDT-aanbod. Dat doen ze via een netwerkbijeenkomst waar alle MDT-partners hun vacatures presenteren. Zo kunnen de jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken en een project uitkiezen dat past bij hun talenten en interesses. Sporten in de wijk, open eettafels voor ouderen of fietsmaatje worden van iemand met een verstandelijke beperking; het kan allemaal. Tijdens de reis wisselen de jongeren ervaringen met elkaar uit of gaan bij elkaar kijken. Zo leren ze veel over zichzelf en over anderen. Na 6 maanden wordt deze MDT afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waar de jongeren een certificaat ontvangen.  

Betekenis

  • Voor jongeren      

Jongeren gaan na een groepstraining aan de slag in een maatschappelijk organisatie uit het lokale netwerk. Dit zijn niet alleen vrijwilligersorganisaties maar ook sociale ondernemers, de gemeente of festivals. Hierdoor ontdekken zij wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook leren ze omgaan met verantwoordelijkheid en ervaren ze dat ze echt iets kunnen betekenen. Tijdens de MDT ontmoeten ze mensen die ze normaal niet zo snel zouden tegenkomen. Zo groeit hun netwerk.  Dit, en alle andere kennis en ervaring die ze tijdens deze MDT opdoen, vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Veel maatschappelijke organisaties hebben moeite om jonge mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk. Vaak is de kloof tussen jong en oud een belemmering. Deze MDT geeft handvatten om jonge vrijwilligers aan te trekken en hen bij het vrijwilligerswerk te begeleiden zodat ze niet voortijdig afhaken. Samen met jongerenwerkers, de medewerker vrijwillige inzet en de Raad van Advies leren organisaties een passend aanbod te ontwikkelen dat ‘jongerenproof’ is. Zo heeft deze MDT een dubbele impact: het draagt bij aan de verjonging en verduurzamen van het verenigingsleven, én het leidt jongeren op tot maatschappelijk betrokken burgers die zich blijvend willen inzetten voor de samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar

Regio

Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen)

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In 2021 en 2022 zet het bovengenoemde partnerschap de Maatschappelijke Diensttijd op de kaart in de Bollenstreek. Dit doen ze samen met een breed MDT-netwerk van vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk ondernemers en betrokken jongeren. Jongeren van 14 tot 27 jaar zijn welkom om gedurende een half jaar ervaringen op te doen en zich maatschappelijk in te zetten. Ook jongeren die door de leerplicht of sociale dienst hiertoe verplicht worden zijn welkom. Een kwart van de MDT-plekken is voor hen gereserveerd. Met behulp van de methodiek ‘Time 4 your future’ van Participe Delft, bieden we groepsgewijze trajecten. Hierin gaan steeds maximaal 18 jongeren na een skillstraining aan de slag bij de maatschappelijke organisatie van hun keuze. Zij worden vervolgens 5 maanden gecoacht en wisselen tussentijds ervaringen met elkaar uit. Ze leren hierdoor over zichzelf en van elkaar. Ook de werkplekken krijgen begeleiding en worden ‘jongeren-proof’. Het MDT-netwerk krijgt advies een Raad van Advies. Hierin zitten ambitieuze jongeren die actief meedenken over maatschappelijke inzet in de tegenwoordige tijd. Over 2 jaar is er een MDT-netwerk in de Bollenstreek waar we trots op zijn en waar jongeren mede-eigenaar van zijn en invloed op hebben. De MDT zet maatschappelijke inzet van jongeren op de kaart.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004017
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. de Mooij
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijnskwartier