Mobiele menu

Project Verbreding en monitoring gebiedsgericht werken GGZ in de gemeente Zeist

In de wijk Zeist-Noord zijn in een proeftuin goede ervaringen opgedaan met ‘gebiedsgericht werken ggz’. Gebiedsgericht werken betekent dat we binnen de wijk op maat en integraal zorg en ondersteuning geven aan mensen met verward gedrag.

Doel

We willen deze manier van werken implementeren in de andere 4 wijken van Zeist en daarmee de aansluiting tussen sociaal domein en ggz als integrale werkwijze voor heel Zeist neerzetten. Daarmee vergroten we de inclusie van mensen in de eigen omgeving. Andere doelen van het project zijn de verdere verbetering van de werkwijze en het versterken van de sociale infrastructuur in de wijken. In juli 2020 hebben we de doelen gerealiseerd.

Samenwerkingspartners

  • Abrona
  • Altrecht
  • Jellinek
  • Kwintes
  • MeanderOmnium
  • Steunpunt GGZ Zeist
  • Gemeente Zeist
  • Zilveren Kruis

Resultaten

Het project ‘GGZ in de wijk’ is erin geslaagd een samenwerking te realiseren tussen de ggz en Sociaal Domein in de gemeente Zeist. In iedere wijk wordt 2-wekelijks casuïstiekoverleg gehouden met vaste deelnemers uit verschillende organisaties. Uitvoeringsteams zorgen voor opvolging van de casuïstiek onder leiding van procesbegeleiders. Het is motto van de uitvoeringsteams is: ‘los op of schaal op!’.

Het project heeft laagdrempelige consultatie van ggz-specialisten mogelijk gemaakt waardoor onnodige escalaties in casuïstiek zijn voorkomen of sneller zijn gestabiliseerd. Ervaringsdeskundigen van diverse organisaties maken deel uit van de teams en zijn van toegevoegde waarde.

Er is veel geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden. Medewerkers hebben elkaar door ontmoetingsactiviteiten en intervisie leren kennen, doordat wijkspreekuren en wijklocaties fysieke ontmoeting mogelijk maken. Privacy-issues zijn weggenomen door het opstellen van een privacyreglement.

Met dit project is een stevige basis neergezet voor de toekomst. De gemeente Zeist heeft een projectleider/coördinator in dienst genomen om de werkwijze te continueren. De partnerorganisaties blijven deelnemen aan de regiegroep voor de doorontwikkeling.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Project GGZ in de wijk is erin geslaagd een samenwerking te realiseren tussen de GGZ en sociaal domein in de gemeente Zeist. In iedere wijk wordt tweewekelijks casuïstiekoverleg gehouden met vaste deelnemers uit verschillende organisaties. Uitvoeringsteams zorgen voor opvolging van de casuïstiek onder leiding van procesbegeleiders. Het is motto is: ‘los op of schaal op!”.

Het project heeft laagdrempelige consultatie van GGZ-specialisten mogelijk gemaakt waardoor onnodige escalaties in casuïstiek zijn voorkomen of sneller gestabiliseerd. Ervaringsdeskundigen van diverse organisaties maken deel uit van de teams en zorgen voor toegevoegde waarde.

Er is veel geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden. Medewerkers hebben elkaar door ontmoetingsactiviteiten en intervisie leren kennen. Wijkspreekuren en wijklocaties maken fysieke ontmoeting mogelijk. Privacy-issues zijn weggenomen door het opstellen van een privacyreglement.
Met dit project is een stevige basis neergezet voor de toekomst. De gemeente Zeist heeft een projectleider/ coördinator in dienst genomen om de werkwijze te continueren. De partnerorganisaties blijven deelnemen aan de regiegroep voor verdere doorontwikkeling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.M. van der Vaart
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeist

Contactgegevens projectleider

E-mail: m.van.der.vaart@zeist.nl
Telefoon: 06 54 34 24 80

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Zeist (regio Utrecht).