Mobiele menu

Project wijkverpleegkundige Gewoan Dwaan in Leeuwarden West

In Leeuwarden West wonen in verhouding veel ouderen en hoogbejaarden. Zij hebben vaak chronische aandoeningen. In deze wijken werkte een wijkverpleegkundige intensief samen met de huisartsen.

Doel

We wilden gezondheidsproblemen verminderen en de kwaliteit van leven van inwoners verhogen. Kwetsbare ouderen konden zo langer thuis blijven wonen.

Werkwijze

De wijkverpleegkundige was een spil in de wijk die nauw samenwerkt met huisartsen. Voor bewoners was ze een bekende persoon die gemakkelijk aanspreekbaar was, net als de wijkzuster van vroeger. De wijkverpleegkundige boos zelf eenvoudige concrete hulp en voorlichting om grotere problemen te voorkomen. Ze dacht mee met bewoners over oplossingen, maar nam de regie niet over. Als er meer of andere hulp nodig was dan werd de cliënt actief verwezen naar andere hulpverleners.

Producten

Titel: film zorgprogramma kwetsbare ouderen
Link: http://www.youtube.com/watch?v=jIaktjK_KSk&feature=youtube_gdata_player

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleegkundigen in Leeuwarden West hebben zich gericht op: - Het verminderen van gezondheidsachterstanden voor ouderen, chronisch zieken en bewoners met een laag economische status. Dit is gelukt door individuele gesprekken en voorlichting, inzet professionele zorg en mantelzorg en doorverwijzing. - De gezondheidssituatie en welzijn van bewoners - Laagdrempelige toegang waardoor de zelfredzaamheid toeneemt.De zelfredzaamheid is ook bevorderd door de inzet van hulpmiddelen waardoor bewoners langer zelfstandig kunnen functioneren. De respondenten van de eindevaluatie scoren in de eindevaluatie zelfredzaamheid en eigen regie 3 keer “een toename” en 2 keer “gelijk gebleven”. - Ouderen met beperkingen en chronische aandoeningen, zolang mogelijk in eigen leefomgeving laten wonen. In de eindevaluatie is de score op de vraag over het langer thuis blijven wonen 3 keer “geen effect” en 2 keer “langer thuis”. - Samenwerken met andere hulpverleners zorgt voor meer duidelijke samenhang; wordt door de respondenten wederom verschillend beleefd: 3 keer is deze “niet veranderd” en 2 keer is deze “verbeterd”. De wijkverpleegkundigen hebben bovenstaande resultaten behaald door het uitvoeren van verpleegkundige zorg, het geven van groepsvoorlichting en door intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken, hulpverleners in de buurt en mantelzorgers. De kans die voorbijkwam om de wijkverpleegkundigen een rol te geven in het zorgprogramma kwetsbare ouderen was een belangrijke. Hiermee ontstond een structurele wijze van samenwerking met huisarts en praktijkondersteuner. Een werkwijze die steeds meer inhoud krijgt. De wijkverpleegkundige in Leeuwarden West is inmiddels een begrip is geworden waar professionals en niet-professionals een beroep op kunnen doen. Door bovengenoemde resultaten en aansluiting op de visie van Palet, heeft de organisatie ervoor gekozen om de wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel in meer wijken in Leeuwarden en dorpen rondom in te zetten.

Kenmerken

Projectnummer:
206020031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Roorda
Verantwoordelijke organisatie:
Palet Leeuwarden
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.