Mobiele menu

Projectidee Burgers4Burgers: Voor elkaar! Veenendaal

Projectomschrijving

Burgers4burgers, inmiddels drie jaar operationeel heeft in Voor Elkaar Veenendaal kunnen vaststellen dat de burgers die zich bij haar aanmelden gekenmerkt worden door wanhoop, desoriëntatie en een vorm van isolement. Vrijwel zonder uitzondering is men teleurgesteld in het leven, de samenleving en de hulpverlening. Verder is men het vertrouwen in zichzelf en de ander kwijt. In het project Voor Elkaar! Veenendaal, dat in 2023 afgerond werd, is Burgers4burgers gekomen tot een werkwijze die om doorontwikkeling vraagt. Burgers4burgers werd bevestigd dat werkzame elementen in herstelprocessen van burgers bestaan uit:

- de tijd geven en nemen;
- de erkenning dat levensverhalen er toe doen;
- het verlangen naar een ander leven.

In genoemd project zijn een aantal fundamentele ontdekkingen gedaan, die aansluiten bij de genoemde werkzame elementen. Momenteel is men bezig met het verkrijgen van vervolgfinanciering om tot implementatie en doorontwikkeling te komen van deze werkzame elementen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ons projectidee wil in Veenendaal een solide fundament leggen voor een herstelondersteunende infrastructuur op basis van inzet van ervaringsdeskundigheid en peer support. Verder zal er een begin van innovatief herstelondersteunend zorgaanbod ontwikkeld worden voor burgers met ernstige complexe en/of multiproblematiek. Het projectidee wil een burgerbeweging op gang brengen waar burgers d.m.v. peersupport er voor medeburgers kunnen zijn bestaande uit: -het opstarten van een netwerk van zelfhulpgroepen in wijken en buurten -vanuit de zelfhulpgroepen deelnemers werven die ervaringsdeskundige willen worden. -de deelnemers die ervaringsdeskundige willen worden opleiden -hulpverleners, beleidsmakers en politici meenemen in deze andere wijze van ondersteunen. Met dit projectidee gaan wij dus de verbinding aan met, en werken complementair aan de bestaande partijen in het sociaal domein. Dit vraagt om een inzet en de deskundigheidsbevordering van die betrokken partijen voor wie de begrippen ervaringsdeskundigheid peersupport en empowerment nog onbekend terrein is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H van Eeken
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting de Feniks