Mobiele menu

PROkind2

Projectomschrijving

Doel van het project “ProKind2” is het voortzetten en borgen van de kennisinfrastructuur op het gebied van de geboortezorg in Noord-Nederland, bekend als consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland, dat vijf jaar geleden is opgericht m.b.v. een ZonMw subsidie. Om de samenwerking in de geboortezorg te blijven stimuleren, zal vanuit het consortium tijdens ProKind2 o.a. aandacht besteed worden aan:
- Het verbeteren van de kwaliteit van de dataregistratie
- Verbeteren van de signalering, begeleiding en advisering van kwetsbare zwangeren
- Verbeteren van de cliënten participatie
- Verder ontwikkelen van het kennisnetwerk geboortezorg in Noord-Nederland
- Effectief leren van de perinatale audits (vervolg ACTion-project, www.actiontoolkit.nl)
Daarnaast wordt tijdens ProKind2 toegewerkt naar een fase waarin het consortium zelfstandig kan voortbestaan. Hiertoe wordt o.a. samenwerking gezocht met de gemeenten en de zorgverzekeraars in Noord-Nederland. Dit alles voor een gezonde Moeder en Kind.

Bekijk hier de website van het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland: https://zwangerschapengeboorte-nn.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel van PROkind 2 is het bestendigen en borgen van de kennisinfrastructuur op het gebied van de geboortezorg in Noord-Nederland, bekend als ZonMw consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN, Prokind). Dit consortium is vijf jaar geleden opgericht d.m.v. een ZonMw subsidie vanuit het programma Zwangerschap en geboorte. Dit was gestart omdat bekend werd dat Nederland t.a.v. de perinatale sterfte en morbiditeit, slechter scoorde dan de landen om ons heen. Hoewel er in de afgelopen jaren een lichte verbetering heeft plaatsgevonden in de perinatale (sterfte)cijfers, scoort het Noorden nog altijd slechter dan de rest van Nederland. Om de samenwerking te blijven stimuleren, zal vanuit het consortium de komende jaren aandacht besteed worden aan: - Het verbeteren van de kwaliteit van de dataregistratie - Verbetering van de signalering, begeleiding en advisering van kwetsbare zwangeren - Verbetering van de clientenparticipatie - Verder ontwikkelen van het kennisnetwerk praktijk, onderzoek en onderwijs in NN - Borging van ACTion voor de perinatale audits Daarnaast bevat het plan een beschrijving van de wijze waarop het consortium wil toewerken naar een fase waarin zij zelfstandig kan voortbestaan. Hiertoe zal onder andere samenwerking worden gezocht met de gemeenten en de zorgverzekeraars in Noord-Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
543001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.J.H.M. Erwich
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen