Mobiele menu

ProKind4: bestendiging en borging van het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland:

In het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland werken 9 VSV’s en diverse stakeholders (o.a. GGD’ en, ROS’en, Zorgbelang) samen aan het bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg in Noord Nederland. Zij stellen met elkaar een meerjarenplan op (mei 2023-2025), waarin de regionale samenwerking wordt uitgewerkt en er aandacht is voor: • de zorg voor zwangeren in een kwetsbare situatie, • verbetering van de kwaliteit van de dataregistratie, • samenwerking met de regionale auditorganisatie in Noord Nederland. • kennisdeling ten aanzien van lopende onderzoeken • verdere ontwikkeling van interprofessioneel opleiden. • cliënten/ouderparticipatie, o.a. via het netwerk van moederraden. Het consortium is onderdeel van het landelijke onafhankelijke Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG). De consortia en de NRCG werken samen aan de bestendiging en borging van de regionale en landelijke multidisciplinaire kennisinfrastructuur voor de geboortezorg.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012220008
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.J.H.M. Erwich
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen