Mobiele menu

The PROMISe of patient reported outcome measures in stroke

Projectomschrijving

In de periode na een CVA gebeurt er veel met patiënten: ze worden in korte tijd in meerdere instellingen opgenomen en ervaren regelmatig restverschijnselen. Het is belangrijk om deze restverschijnselen inzichtelijk te maken zodat het helder is welke problemen patiënten ervaren.

Doel en werkwijze

In dit project hebben we met behulp van Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) de ervaren gezondheid bij CVA-patiënten op verschillende domeinen gemeten. De vragenlijsten zijn in het CVA zorgpad en netwerk geïmplementeerd met behulp van een digitaal platform waar de patiënt, naasten en zorgverleners toegang tot hebben.

Samenwerking

Het zorgpad van de CVA-patiënt strekt zich uit tot buiten de muren van de ziekenhuizen naar de zorg binnen zorginstellingen voor revalidatie en de eerstelijnszorg. Bij deze toepassing en implementatie zijn daarom zowel medisch specialisten (neurologen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde), huisartsen en praktijkondersteuners van de huisartsen, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten of verzorgenden en de patiënt en zijn of haar naasten betrokken.

Resultaten

De implementatie toonde aan dat instellingen bereid zijn om overstijgend samen te werken, dat patiënten, naasten en zorgverleners open staan voor een digitaal platform en dat ze het uitvragen van PROMs als positief ervaren. Adviezen voor verdere implementatie zijn gericht op duidelijke afspraken en gedeelde verantwoordelijkheid tussen instellingen en het uitblijven vragen van PROMs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

CVA is een verzamelnaam voor cerebrovasculair accident en omvat de volgende aandoeningen: een voorbijgaand herseninfarct, een herseninfarct en hersenbloeding. In de zorg voor patiënten met een CVA is een start gemaakt is in het gebruik van uitkomstinformatie in de vorm van PROMs, maar deze is nog op kleine schaal beschikbaar in de spreekkamer tijdens het gesprek tussen patiënt en arts. Daarnaast gaat deze uitkomstinformatie nu vaak verloren als de CVA-patiënt het ziekenhuis verlaat om te gaan revalideren in een revalidatie-instelling of verpleeghuis of terug verwezen wordt naar de huisarts. In de vervolg zorginstelling worden vaak geen of andere PROMs uitgevraagd. Dit is onwenselijk voor patiënten met een CVA, waarbij patiënten in korte tijd veel meemaken en na de acute fase vaak restverschijnselen op lichamelijk en / of cognitief gebied ervaren. Ook voor zorgverleners is dit onwenselijk omdat het belangrijk is om dezelfde uitkomsten op verschillende momenten in het ziekteproces te meten. Een oplossing is om deze uitkomstinformatie digitaal uit te vragen en weer te geven in een informatiesysteem en dus op een digitaal platform, los van de EPD’s van de ziekenhuizen, waar de CVA patiënt aan zijn ‘journey’ begint. Er is behoefte om de generieke set PROMs toe te passen en te implementeren in het zorgpad van de CVA patiënt, dat zich uitdrukkelijk uitstrekt buiten de muren van de ziekenhuizen en ook de zorg binnen zorginstellingen voor revalidatie en de zorg in de 1e lijn omvat. Bij deze toepassing en implementatie zijn dus zowel medisch specialisten (neurologen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde), huisartsen en praktijkondersteuners van de huisartsen, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten of verzorgenden en de patiënt en zijn of haar naasten betrokken. In deze projectaanvraag richten we ons op kennisvraag 1. Waarbij we ons specifiek richten op volgende 2 aspecten: het (toekomstig) gebruik van de kernset generieke PROMs en Samen beslissen. De doelstellingen van deze projectaanvraag zijn: 1. Het expliciet in een CVA zorgnetwerk in het zorgpad CVA toepassen van de gehele kernset generieke PROMs, aangevuld met de ziekte specifieke PROMIS Cognitief functioneren. 2. Onderzoek naar hoe deze generieke en ziektespecifieke PROMIS vragenlijsten zo goed mogelijk geïmplementeerd kunnen worden in het zorgpad CVA. 3. Het ontwikkelen van een dashboard binnen het informatiesysteem cBoards, waar de medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en patiënt en zijn naasten overal in het zorgpad toegang tot hebben. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het digitale platform Virtual Ward CVA van Caresharing. Door het gaan uitvragen van de generieke PROMs set met daaraan toegevoegd een ziektespecifieke PROM in de verschillende fases in het zorgproces voor CVA krijgen we inzicht in longitudinaal verzamelde patiëntgerapporteerde uitkomsten. Het meer kwalitatief ingerichte implementatie-onderzoek zal bijdragen aan kansen en uitdagingen bij een dergelijke implementatie bij een groep vaak kwetsbare patiënten met een complex ziektebeeld. Het ontwikkelde dashboard zal het Samen Beslissen stimuleren.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Deijle
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.