Mobiele menu

Promoting participation in Centering Pregnancy by women from lower SES and/or ethnic minority background

Promoten van deelname aan Centering Pregnancy

Vraagstuk

In Nederland is de sterfte en ziekte rondom de zwangerschap relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen, vooral bij vrouwen van niet-westerse afkomst en vrouwen uit achterstandswijken. Een deel van deze complicaties kan voorkomen worden door preventie. CenteringPregnancy (CP) is verloskundige zorg in groepsvorm en is gericht op zelfmanagement, kennisontwikkeling en ondersteuning van zwangeren. CP laat veelbelovende resultaten zien. Vrouwen die deelnamen aan CP rookten minder, waren tevredener over de zorg, gaven vaker borstvoeding, gebruikten minder pijnbestrijding en bevielen vaker thuis. De deelname van vrouwen van niet-westerse afkomst of uit achterstandswijken was alleen lager dan verwacht.

Onderzoek en uitkomsten

In dit project is nagegaan wat de redenen en oorzaken zijn voor deze lagere deelname en wat de ervaringen van verloskundigen zijn als het gaat om het bereiken van deze vrouwen. Na gesprekken met vrouwen uit de doelgroep en aanbieders van CP zijn wervingsstrategieën ontwikkeld en getest in een aantal verloskundigenpraktijken.

Naast een praktijkanalyse en een training voor zorgverleners is een ‘vroege bijeenkomst’ geïmplementeerd; in deze groepsbijeenkomst worden thema’s besproken die belangrijk zijn in de eerste 12 weken van de zwangerschap. Ook ervaren vrouwen hoe groepszorg is. Door COVID-19 is deze bijeenkomst omgevormd tot een online versie.

Bijna alle vrouwen nemen deel aan CP na een vroege bijeenkomst. Deelname aan CP is vooral in een van de drie praktijken hoger na de start van de vroege bijeenkomst: met ook veel vrouwen met een lagere SES en migrantenachtergrond. Er worden met name organisatorische en wervingsknelpunten genoemd. Verloskundigen vinden dat, door de vroege bijeenkomst, vrouwen meer kennis hebben over de eerste 12 weken en beter zijn voorbereid op de intake.

Kenmerken

Projectnummer:
543003102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.R. Crone
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center