Pro/Social

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren uit verschillende landen – minstens de helft statushouders – zetten hun talent in voor hun eigen buurt. Dit doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. De projecten worden vormgegeven naar aanleiding van de talenten van de jongeren. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een groenere buurt, helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets anders om de buurt vooruit te helpen. Ze werken mee aan de planning en gaan budgetteren. Elke groep krijgt een eigen budget, zodat de deelnemers zelf invloed hebben op hun project en écht een verschil kunnen maken.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Pro/Social biedt jongeren de kans om, samen met anderen, van waarde te zijn voor hun eigen buurt. De jonge statushouders oefenen tijdens het project hun Nederlands en leren hoe ze hun talenten toepassen in een Nederlandse omgeving. De Nederlandse jongeren leren nieuwe buurtgenoten kennen en breiden hun skill-set uit. Na afloop van het project krijgen de deelnemers een certificaat met validatie van hun vaardigheden. Dit certificaat kunnen ze dan weer meenemen naar hun volgende professionele stap.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Pro/Social zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met diverse achtergronden, dit daagt uit tot gesprekken over diversiteit. Zo draagt het project bij aan inclusiviteit op de werkvloer en in de samenleving, wat een positief effect heeft op de sociale cohesie in Nederland. Veel maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers, maar ook naar vernieuwing. Hier zal de grote groep jonge vrijwilligers die dit project oplevert bij helpen.

Onderzoeksvraag voor het project MDT

  • Wat is de beste lengte van maatschappelijke diensttijd?
  • Welke manier van communiceren over maatschappelijke diensttijd zorgt voor de hoogste respons?

Doelgroep

Jongeren tot 30 jaar (nieuwkomers, of jongeren die geïnteresseerd zijn in nieuwkomers)

Regio

Noord-Holland, Utrecht

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In het Pro/Social traject gaan jongeren uit diverse landen, waarvan minstens de helft statushouders, aan de slag om hun talent in te zetten voor hun eigen buurt. Zo leren zij waar ze goed in zijn, kunnen zij daar nog beter in worden en zetten zij hun beste beentje voor voor mensen die het wat minder hebben. Pro/Social maakt hun maatschappelijke diensttijd tot een super ervaring met Pro/Social Spaces: plekken waar de jongeren de 'Pro's' zijn die binnen sociale organisaties hun eigen plekken ('spaces') ontwikkelen en zo bijdragen aan hun eigen buurt, en deze een beetje inclusiever te maken. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een groenere buurt, meehelpen met sportactiviteiten om de hoek of een eigen idee aandragen om de buurt vooruit te helpen. Door co-creatie maken jongeren bij Pro/Social het verschil, bouwen zij aan hun netwerk en gaan ze hun eigen grenzen over om zo hun skill-set uit te breiden. Jongeren onder de 30 jaar en nieuw in Nederland, of benieuwd naar nieuwkomers, mogen meedoen. De jongeren waarmee wij willen werken doen graag mee, maar vinden dat soms moeilijk omdat niet iedereen hun talent meteen ziet. Bij Pro/Social worden zij de Pro's die laten zien wat ze in huis hebben. Na afloop van het traject krijgt iedereen een certificaat met validatie van hun skills. Dat kunnen zee weer meenemen naar hun volgende professionele stap. Samen met andere jongeren die allemaal een andere achtergrond hebben, gaan deelnemers gedurende drie maanden aan de slag om hun talent in te zetten. Zij werken tussen de 4 en 16 uur per week aan hun 'space', en krijgen trainingen om hun talent te ontwikkelen en toe te passen in hun eigen buurt. Bovendien krijgt elke groep een eigen budget, zodat zij zelf invloed hebben op hun 'space' en echt verschil kunnen maken voor mensen en organisaties die wat extra steun kunnen gebruiken. Bij Pro/Social meld je je online aan. Dat kan vanaf school, VluchtelingenWerk, of gewoon vanuit huis. Dan nodigen we potentieel deelnemers uit voor een eerste kennismaking met elkaar. We kijken waar zij goed in zijn en welke kwaliteiten zij als Pro komen brengen. Ze maken een online profiel aan en gaan vervolgens 12 weken lang hun talent ontdekken EN toepassen, samen met andere jongeren, in de eigen buurt. Zo gaan we samen werken aan een inclusieve buurt, bij een organisatie die de jongeren tof vinden. Tijdens een gezamenlijk eind-evenement sluiten we de 'spaces' af met een killer presentatie, gegeven door de jongeren, samen met de organisatie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002009
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Smeding
Verantwoordelijke organisatie:
NewBees