Mobiele menu

Prosocial Traineeships

Projectomschrijving

De MDT-reis

Dit programma is een unieke kans voor (kwetsbare) jongeren om hun talenten  te ontwikkelen door iets voor een ander te doen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van vakmensen, professionals en ‘ambassadeurs’,  jongeren die deze reis al eerder maakten en hen kunnen enthousiasmeren om mee te doen. De jongeren starten met een voorbereiding op hun reis waarin zij ontdekken waar hun kracht ligt en wat je nog meer nodig hebt voor deze MDT-reis. Samen met een begeleider kiezen zij daarna uit waar zij wat in praktijk willen brengen. Workshops opzetten en uitvoeren met jongeren die dagbesteding. Of een sportevent organiseren.  De jongeren maken een reisverslag over wat zij tijdens hun reis leren en meemaken.
Deze MDT staat open voor alle jongeren, in plaats van alleen voor jongeren uit kwetsbare wijken in Delft. Ook is deze reis zo aangepast dat de drempel om mee te doen nog verder is verlaagd. Zo kunnen jongeren nu het hele jaar door instappen in plaats van maar 2 keer per jaar. Na 6 maanden sluiten zij hun reis af tijdens een speciale bijeenkomst voor alle medereizigers en begeleiders.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren leren veel van vrijwilligerswerk dat aansluit bij wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden zoals organiseren, plannen en samenwerken met anderen. En ze bouwen aan een eigen netwerk met nieuwe vrienden én zakelijke contacten. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt bij het bouwen aan hun toekomst. Na afronding van de reis ontvangen zij een MDT-certificaat. Verder mogen zij zelf kiezen of zij daarnaast een vrijwilligersvergoeding willen ontvangen of de tablet willen houden die zij aan het begin van de reis kregen voor het maken van hun reisverslag.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De samenwerkingspartners van dit project komen vaak handen te kort om anderen in de samenleving te ondersteunen. Met dit project kunnen zo’n 500 jongeren aan de slag om hen daarbij te helpen. Met hun inzet doen jongeren belangrijk werk. Zo voorkomen ze met hun inzet bijvoorbeeld dat ouderen vereenzamen, of kwetsbare jongeren ontsporen. Hoe waardevol dit is voor de samenleving, wordt vaak nog onderschat.

Doelgroep

Jongeren van 15 tot en met 23 jaar

Regio

Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Westland

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De MDT-reis van Prosocial bereidt jonge nieuwkomers, jonge vluchtelingen, voor op een plek in onze samenleving. We matchen hen met een traineeship bij een lokale maatschappelijke organisatie, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Hiervoor hebben we een unieke intake, methodiek, en online matching platform ontwikkeld. Op deze manier combineren we slimme technologie met sociaal contact, zodat we altijd dichtbij zijn. Persoonlijk én praktisch. Zo creëren we nieuwe ontmoetingen, met de toewijding en inzet van ons diverse en lokale netwerk. Onze matchers zijn dé schakel tussen jonge nieuwkomers en lokale organisaties. Zij opereren altijd in gelijkwaardige duo’s: een talentvolle nieuwkomer en een lokale topper. Zij matchen de jonge nieuwkomers (pro’s) bij een space (een vrijwilligersplek bij een maatschappelijke partner) en begeleiden hen in een intensief traject, zowel individueel, als groepsgewijs. Na afloop van het traineeship zorgt Prosocial voor opvolging in de vorm van een mooi certificaat en begeleiding naar een volgende stap. Bovendien worden de pro’s daarna onderdeel van het netwerk van oud-pro’s die eens in het half jaar samenkomen. Om de impact van de Prosocial Traineeships, en de MDT-reis, te analyseren en zo het hoognodige aanbod voor jonge nieuwkomers steeds beter te maken, werkt NewBees samen met Impact Institute. Dit project is een opschaling van een proeftuin uit subsidieronde 2. In de proeftuin van Prosocial was er plek voor 60 pro’s, waarvan 30 jonge nieuwkomers. In dit project schalen wij op door 320 jonge nieuwkomers tussen de 17 en 27 jaar, aan het Prosocial Traineeship te matchen in negen regio’s, verspreid door Nederland. De pro’s gaan voor drie tot zes maanden op basis van hun talent en interesses aan het werk bij een vrijwilligersplek (space) bij hun in de buurt. In deze periode doen zij 90 tot 100 uur vrijwilligerswerk. Met Prosocial Traineeships richten wij ons exclusief op jonge nieuwkomers: in de proeftuin is geleerd dat jonge nieuwkomers baat hebben bij meer maatwerk, en bij een programma specifiek gericht op hun ervaringen en ambities. Jonge nieuwkomers hebben vaak weinig mogelijkheden om zich in hun eigen buurt in te zetten en door hun vlucht heeft hun persoonlijke ontwikkeling op een laag pitje gestaan. In het Prosocial Traineeship gaan jonge nieuwkomers hun talent, samen met gespecialiseerde matchers, weer opnieuw ontdekken door praktisch bezig te zijn in hun eigen buurt. Dit is het enige MDT-project dat zich volledig op deze specifieke doelgroep richt, en is daarmee aanvullend op het bestaande MDT-aanbod in vrijwel alle regio’s waar Prosocial actief is. Prosocial wordt doorontwikkeld in partnerschap met Impact Institute. Impact Institute zorgt voor gedegen monitoring en evaluatie, zodat het aanbod voor jonge nieuwkomers relevant blijft én steeds beter wordt. NewBees is verantwoordelijk voor de MDT-reis van de pro’s en houdt zich bezig met de werving, begeleiding en matching van de jonge nieuwkomers. Op deze manier hebben de pro’s de gehele MDT-reis één aanspreekpunt, wat verwarring voorkomt en hen sterkt door de vertrouwensband met hun matcher. Impact Institute is verantwoordelijk voor een gedegen impact analyse van het traineeship. De Prosocial teams maken gebruik van het NewBees online platform, waar alle pro’s een online profiel krijgen dat ze altijd kunnen raadplegen en waar de matchers de voortgang van de pro’s kunnen monitoren. Bovendien ontwikkelde NewBees een Impacttool samen met Impact Institute, waarmee zowel kwantitatief als kwalitatief de resultaten van de MDT-reis van de pro’s worden bijgehouden. De uitkomsten uit het NewBees online platform en de Impacttool dragen bij aan de centrale evaluatie van het Prosocial traineeship, maar kan ook grote waarde hebben voor het concept MDT. Prosocial werkt bij de werving en matching van de pro’s samen met veel partners uit het MDT-netwerk, die vaak verschillen per regio: Prosocial Traineeships zijn namelijk succesvol omdat ze lokaal ingebed zijn. Enkele partners, zoals bijvoorbeeld IMC en Young Heroes bieden een bredere samenwerking, gezien hun geografische spreiding. Landelijk werkt NewBees samen met Vluchtelingewerk, die met ‘Wake up your mind!’ in een aantal andere regio’s MDT-reizen biedt voor jonge nieuwkomers. Gezamenlijk bieden wij zo een landelijk netwerk. Bovendien verwijzen we deelnemers naar elkaar door. Prosocial geeft een inclusief karakter aan MDT en laat zien dat vrijwilligerswerk in de buurt bijdraagt aan een inclusieve maatschappij waar elk talent waarde kan toevoegen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Bouma
Verantwoordelijke organisatie:
NewBees