Mobiele menu

Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients: determining length of isolation and patient clinical development at home (COVID-HOME study)

Het UMCG doet onderzoek onder COVID-19-patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, en hun gezinsleden. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze patiënten en hun familie, om op basis hiervan richtlijnen te kunnen maken voor de behandeling van COVID-19-patiënten thuis. De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn.

Doel

Er is meer kennis nodig om patiënten die thuis geïsoleerd zijn goed te behandelen en de richtlijnen te verbeteren. Met het onderzoek willen onderzoekers meer kennis vergaren over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. De kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoe lang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

Onderzoeksopzet

Positief geteste personen worden wekelijks thuis bezocht om klinische- en laboratoriumgegevens te verkrijgen. Dit gebeurt door onder meer een neus/keelswab (wattenstaafje) en bloed af te nemen. Om te zien of het virus zich via andere routes verspreidt, wordt tevens urine, ontlasting en sperma-of vaginale swab verzameld. Ook bij gezinsleden van positief geteste personen worden neus- en keelswabs afgenomen om te bepalen of, en wanneer zij besmet raken.

Uitvoerende partijen

De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD’en.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Producten

Titel: Long-COVID and Post-viral fatigue syndrome in non-hospitalised individuals. The COVID HOME study
Auteur: Tami A, Vincenti-Gonzalez MF, van der Gun BTF, Wold K I, O’Boyle S, Knoester M, Dijkstra AE, Veloo ACM, Mayaud P, Huckriede A, Niesters HGM, Nacul L, Friedrich AW and the COVID HOME research group
Titel: The COVID-HOME study: Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients. Part I: duration and routes of viral shedding, genetic diversity, and development of immunity
Auteur: Tami A, van der Gun BTF, Wold K, Knoester M, Vincenti-Gonzalez MF, Dijkstra A, Veloo ACM, van den Boogaard J, Huckriede A, Rodenhuis-Zybert I, Smit J, Lizarazo E, Friedrich AW, Niesters HGM and the COVID HOME research group
Link: https://www.eccvid.org/
Titel: How long should we isolate? Length of SARS-CoV-2 viral shedding and infectiousness: the COVID-HOME study
Auteur: Adriana Tami, Maria F Vincenti-Gonzalez, Vinit Upasani, B.T.F. van der Gun, Karin I Wold, Alida C.M. Veloo, Akkelies E Dijkstra, Daniele Pantano, Marjolein Knoester, Anke L W Huckriede, H.G.M. Niesters, Jolanda Smit, Izabela A. Rodenhuis-Zybert, Alexander W Friedrich and the COVID HOME research group
Titel: Household transmission dynamics of SARS-CoV-2: the COVID HOME
Auteur: Maria F Vincenti-Gonzalez, B.T.F. Van Der Gun, K.I. Wold, A.E. Dijkstra, A.C.M. Veloo, M. Knoester, A. Huckriede, D. Pantano, H.G.M. Niesters, A.W. Friedrich, A. Tami and the COVID HOME research group
Titel: The COVID-HOME study: Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients. Part II: patient clinical development at home
Auteur: A. Tami 1, B.T.F. Van Der Gun 1, K. Wold 1, M.F. Vincenti-Gonzalez 1, M. Knoester 1, A. Dijkstra 1, A.C.M. Veloo 1, J. Van Den Boogaard 2, A. Huckriede 1, H.G.M. Niesters 1, A.W. Friedrich 1. 1 University Medical Center Groningen - Groningen (Netherlands), 2 Municipal Public Health Service Groningen (ggd Groningen) - Groningen (Netherlands)
Link: https://www.eccvid.org/
Titel: The COVID HOME study research protocol: Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients
Auteur: Adriana Tami, Bernardina T. F. van der Gun, Karin I. Wold, María F. Vincenti-González, Alida C. M. Veloo, Marjolein Knoester, Valerie P. R. Harmsma, Gerolf C. de Boer, Anke L. W. Huckriede, Daniele Pantano, Lilli Gard, Izabela A. Rodenhuis-Zybert, Vinit Upasani, Jolanda Smit, Akkelies E. Dijkstra, Jacco J. de Haan, Jip M. van Elst, Jossy van den Boogaard, Shennae O’ Boyle, Luis Nacul, Hubert G. M. Niesters, Alex W. Friedrich
Magazine: PLoS ONE
Titel: Circulating adipokine levels and COVID-19 severity in hospitalized patients
Auteur: Flikweert AW, Kobold ACM, van der Sar-van der Brugge S, Heeringa P, Rodenhuis-Zybert IA, Bijzet J, Tami A, van der Gun BTF, Wold KI, Huckriede A, Franke H, Emmen JMA, Emous M, Grootenboers MJJH, van Meurs M, van der Voort PHJ, Moser J
Magazine: International Journal of Obesity
Titel: Mild Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Is Marked by Systemic Oxidative Stress: A Pilot Study
Auteur: van Eijk, L. E., A. Tami, J. L. Hillebrands, W. F. A. den Dunnen, M. H. de Borst, P. H. J. van der Voort, M. L. C. Bulthuis, A. C. M. Veloo, K. I. Wold, M. F. Vincenti González, B. T. F. van der Gun, H. van Goor and A. R. Bourgonje
Magazine: Antioxidants & Redox Signaling
Link: https://doi.org/10.3390/antiox10122022

Verslagen


Eindverslag

Naarmate we van deze pandemie leren, worden richtlijnen voor COVID-19 management ontwikkeld. Het meeste onderzoek wordt nog steeds verricht bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten. De impact van deze ziekte op mensen die niet worden opgenomen in het ziekenhuis, zoals de ontwikkeling van hun ziektebeeld, in welke mate zij het virus kunnen overdragen, en via welke route zijn echter niet goed bekend. De COVID-HOME studie verricht onderzoek uit bij COVID-19 patiënten en hun familieleden, die niet opgenomen worden in het ziekenhuis, door patiëntenzorg te stroomlijnen en publieke gezondheidsrichtlijnen voor infectiepreventie en controle van de omgeving en huishouden in beeld te brengen. Het COVID-HOME team wordt geleid door Dr. Adriana Tami van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze studie werkt het UMCG samen met de GGD’s van Groningen en Drenthe (https://www.umcg.nl/-/covid-home). De belangrijkste vragen en doelen van de studie zijn: 1. Wanneer kunnen we de infectiepreventie en maatregelen op gemeenschapsniveau de-escaleren? We beantwoorden deze vraag door de duur en de routes van virusuitscheiding, genetische diversiteit en de ontwikkeling van immuniteit van niet-opgenomen COVID-19 patiënten te meten. Met deze gegevens kunnen de richtlijnen voor bio-safety en isolatie van de patiënt verbeterd worden. 2. Om richtlijnen vast te stellen voor de thuisbehandeling van COVID-19 patiënten, waarbij tijdige detectie van voorspellende klinische- en laboratorium-factoren voor de ernst en langdurige gevolgen worden meegenomen. Een prospectieve longitudinale studie van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten begon in Maart 2020, tijdens het begin van de pandemie in Nederland. Personen geïnfecteerd met het SARS-CoV-2 virus en hun familie/huisgenoten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Degenen die toestemming gaven voor de studie werden wekelijks bezocht door personeel van de studie om klinische data, bloedmonsters voor laboratorium parameters en immuun response, en een neus/keel uitstrijk voor virusdetectie af te nemen. Om te bepalen of het virus zich ook via een andere route kan verspreiden, werd ook urine, ontlasting en sperma/vaginale uitstrijk verzameld. Op dag 0 en dag 21 werd ook een neus/keel uitstrijk en een bloedmonster afgenomen van familieleden/huisgenoten van de positief geteste persoon, om te bepalen wanneer en of ze ook besmet raakten met het virus. Patiënten werden vervolgd op dag 7, 14 en 21 na een bevestigde besmetting. Indien zij nog steeds PCR-positief waren, werden zij gevraagd om nog gedurende 2 weken monsters in te leveren. Deelnemers werden ook uitgenodigd voor een follow-up na 3, 6,12 en 18 maanden na infectie, om langdurige symptomen in kaart te brengen (Long COVID). Tevens worden bloedmonsters afgenomen om de duur van immuniteit vast te stellen. Deelnemers werden geworven tijdens de eerste, tweede en derde golf in Nederland. In juli 2021 werd de inclusie afgerond met een totaal aantal van 276 deelnemers, behorend tot 108 huishoudens. Geïnfecteerde niet in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoonden verschillende gradaties van ernst van de ziekte met veranderingen van bloedparameters die wijzen op een mogelijke progressie naar ernstiger ziekte. Met behulp van deze veranderingen in bloedparameters kunnen personen worden geïdentificeerd die risico lopen op het ontwikkelen van een ernstiger ziektebeeld. Opmerkelijk was dat bij niet-gehospitaliseerde personen de virusuitscheiding lang aanhield en dat de duur ervan samenhangt met toenemende leeftijd en ernst van de ziekte. Bovendien werd in neus/keeluitstrijkjes tot 21 dagen na infectie, levend virus gedetecteerd. De kans dat een infectie optreedt binnen huishoudens was hoger dan eerder gerapporteerde waarden in andere onderzoeken, wat de rol van huishoudens als belangrijkste verspreider van SARS-CoV-2-infectie in de bevolking benadrukt. Ongeveer 40% van de geïnfe
Richtlijnen voor COVID-19 management worden ontwikkeld terwijl we leren van deze pandemie. Het meeste onderzoek vindt nog steeds plaats onder in het ziekenhuis opgenomen patiënten.De impact van deze ziekte op mensen die niet worden opgenomen in het ziekenhuis, zoals de ontwikkeling van hun ziektebeeld, hoe goed ze het virus kunnen verspreiden en via welke route zijn echter niet bekend. De COVID-HOME studie verricht onderzoek onder COVID-19 patiënten, die niet opgenomen worden in het ziekenhuis, en hun familieleden, door patiëntenzorg te stroomlijnen en publieke gezondheidsrichtlijnen voor infectiepreventie en controle van de omgeving en huishouden in beeld te brengen. Het COVID-HOME team wordt geleid door Dr. Adriana Tami van de afdeling Medische Microbiologie en Infectie preventie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze studie werkt het UMCG samen met de GGD’s van Groningen en Drenthe (https://www.umcg.nl/-/covid-home). De belangrijkste vragen en doelen van de studie zijn: 1. Wanneer kunnen we de infectie preventie en maatregelen op gemeenschapelijkniveau de-escaleren? We beantwoorden deze vraag door de duur en de wijze van virus uitscheiding, genetische diversiteit en de ontwikkeling van immuniteit van niet-opgenomen COVID-19 patiënten te meten Met deze gegevens kunnen de richtlijnen voor bio-safety en isolatie van de patiënt verbeterd worden. 2. Om richtlijnen vast te stellen voor de thuisbehandeling van COVID-19 patiënten, waarbij tijdige detectie van voorspellende klinische- en laboratorium-factoren voor de ernst en langdurige gevolgen worden meegenomen. Een prospectieve longitudinale studie van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten begon in Maart 2020, tijdens het begin van de pandemie in Nederland. Personen geïnfecteerd met het SARS-CoV-2 virus en hun familie/huisgenoten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Degene die toestemming gaven voor de studie werden wekelijks bezocht door personeel van de studie om klinische data, bloedmonsters voor laboratorium parameters en immuun response, en een neus/keel uitstrijk voor virusdetectie af te nemen. Om te bepalen of het virus zich ook via een andere route kan verspreiden, werd ook urine, ontlasting en sperma/vaginale uitstrijk verzameld. Op dag 0 en dag 21 werd ook e en neus/keel uitstrijk en een bloedmonster afgenomen van familieleden/huisgenoten van de positief geteste persoon, om te bepalen wanneer en of ze ook besmet raakten met het virus. Patiënten werden vervolgd op dag 7, 14 en 21 na een bevestigde besmetting. Indien ze positief bleven met de PCR test werden ze gevraagd om nog gedurende 2 weken monsters in te leveren. Deelnemers werden ook uitgenodigd voor een follow-up na 3, 6 en 12 maanden post-infectie, om langdurige symptomen in kaart te brengen (wat nu “long COVID” wordt genoemd). Tevens worden bloedmonsters afgenomen om de duur van immuniteit vast te stellen. De kracht van deze studie is het feit dat een vroege, systematische en prospectieve opvolging is van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gedurende de acute ontwikkeling van de ziekte, met een medium tot lange termijn opvolging. De parameters die verzameld worden tijdens deze studie, zoals de virale belasting, de reactie van antilichamen, veranderingen in cytokine en klinische en laboratorium parameters, maken het mogelijk om onafhankelijke factoren/parameters vast te stellen die invloed hebben op de ernst van het ziekteverloop, geven inzicht in andere transmissie routes dan via de luchtwegen (bv seksueel en fecaal-oraal), de transmissie dynamiek binnen een huishouden en de ontwikkeling van het immuun response in niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten. Op dit moment (Mei 2021), hebben we 250 deelnemers geïncludeerd in de studie. Hiervan waren 183 (73%) positief voor SARS-CoV-2. Inclusie van deelnemers zal worden voortgezet tot Juli 2021. De analyse om de tussentijdse resultaten te verkrijgen, waarvan een deel hier wordt gep

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430012010023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Tami
Verantwoordelijke organisatie:
University Medical Center Groningen