Mobiele menu

ProudWoman: enhancing the health of menopausal women in lower economic positions

Doel

Dit onderzoeksproject heeft zich gericht op het ondersteunen van vrouwen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) tijdens een kritische periode in hun werkzame leven, de levensfase waarin de overgang plaats vindt. Deze periode is kritisch vanuit het oogpunt van gezondheid en het functioneren in werk: overgangsklachten komen veelvuldig voor en kunnen de kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en werkvermogen negatief beïnvloeden. Vrouwen met lage SEP vormen een kwetsbare groep ten aanzien van deze gezondheidsproblemen en gevolgen voor het werk. Tegelijkertijd is deze groep moeilijk te bereiken met preventieve interventies. Het work-life programma van ProudWoman biedt werkende vrouwen in de overgang persoonlijke begeleiding door educatie over de menopauze en een gezonde leefstijl, een health check, coaching voor een optimale werk-privé balans, en een fysieke training. 

Aanpak/werkwijze

In het onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Eerst wordt een contextanalyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor de implementatie van het work‐life programma. Hierna is het work-life programma aangepast aan de behoeften van etnisch diverse vrouwen met lage SEP. Het aangepaste programma is geïmplementeerd in diverse afdelingen van een groot ziekenhuis. Om zo dicht mogelijk bij de behoefte van de doelgroep te blijven, is er nauw samengewerkt met de deelnemers aan het programma. Hierdoor kon het programma gedurende de hele implementatieperiode worden aangepast waar nodig. Door middel van (groeps) interviews en vragenlijstonderzoek is onder andere in kaart gebracht in hoeverre de doelgroep is bereikt en wat de impact is van het work-life programma.

Resultaten

Het bereiken van deze doelgroep is haalbaar middels een actieve en persoonlijke aanpak. Hierbij geldt ook dat er praktische vormen van ondersteuning en vrouwelijke professionals moeten worden ingezet. Het is van belang dat de interventie op de werkplek wordt aangeboden. Daarbij is het van belang dat bewustzijn van dit thema wordt vergroot op verschillende niveaus in de organisatie, zodat er een positieve houding ontstaat ten aanzien van het interventieprogramma. De vragenlijstgegevens laten alleen een vermindering van overgangsklachten zien. In de interviews beschrijven vrouwen positieve effecten te hebben ervaren van hun deelname aan de interventie. Ze zijn mentaal empowered om nieuwe keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn ten goede komen in hun werk- en privéleven. Belangrijk is om een integrale aanpak te hanteren waarbij niet alleen wordt gefocust op overgangsklachten, maar op alle veranderingen die in deze levensfase voor kunnen komen, met advies op maat.

Producten

De resultaten zijn beschreven in een internationaal wetenschappelijke artikel en een factsheet. Ook zijn de resutaten op werkgeversevents gepresenteerd.

Overig

Artikel "Aandacht voor overgang op de werkvloer essentieel voor duurzame inzetbaarheid vrouwen"

Producten

Titel: Publicatie "I get that Spirit in Me- Mentally Empowering Workplace Health Promotion for Female Workers in Lw-Paid Jobs during Menopause and Midlife"
Titel: Publicatie "Workplace Health Promotion Among Ethnically Diverse Women in Midlife With a Low Socioeconomic Position"
Titel: Factsheet

Kenmerken

Projectnummer:
531001408
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Nieuwenhuijsen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC