ProudWoman: enhancing the health of menopausal women in lower economic positions

Projectomschrijving

Vraagstuk

Dit onderzoeksproject heeft zich gericht op het ondersteunen van vrouwen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) tijdens een kritische periode in hun werkzame leven, de levensfase waarin de overgang plaats vindt. Deze periode is kritisch vanuit het oogpunt van gezondheid en het functioneren in werk: overgangsklachten komen veelvuldig voor en kunnen de kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en werkvermogen negatief beïnvloeden. Vrouwen met lage SEP vormen een kwetsbare groep ten aanzien van deze gezondheidsproblemen en gevolgen voor het werk. Tegelijkertijd is deze groep moeilijk te bereiken met preventieve interventies. Het work-life programma van ProudWoman biedt werkende vrouwen in de overgang persoonlijke begeleiding door educatie over de menopauze en een gezonde leefstijl, een health check, coaching voor een optimale werk-privé balans, en een fysieke training. 

Onderzoek

In het onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Eerst wordt een contextanalyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor de implementatie van het work‐life programma. Hierna is het work-life programma aangepast aan de behoeften van etnisch diverse vrouwen met lage SEP. Het aangepaste programma is geïmplementeerd in diverse afdelingen van een groot ziekenhuis. Om zo dicht mogelijk bij de behoefte van de doelgroep te blijven, is er nauw samengewerkt met de deelnemers aan het programma. Hierdoor kon het programma gedurende de hele implementatieperiode worden aangepast waar nodig. Door middel van (groeps) interviews en vragenlijstonderzoek is onder andere in kaart gebracht in hoeverre de doelgroep is bereikt en wat de impact is van het work-life programma.

Uitkomst

Het bereiken van deze doelgroep is haalbaar middels een actieve en persoonlijke aanpak. Hierbij geldt ook dat er praktische vormen van ondersteuning en vrouwelijke professionals moeten worden ingezet. Het is van belang dat de interventie op de werkplek wordt aangeboden. Daarbij is het van belang dat bewustzijn van dit thema wordt vergroot op verschillende niveaus in de organisatie, zodat er een positieve houding ontstaat ten aanzien van het interventieprogramma. De vragenlijstgegevens laten alleen een vermindering van overgangsklachten zien. In de interviews beschrijven vrouwen positieve effecten te hebben ervaren van hun deelname aan de interventie. Ze zijn mentaal empowered om nieuwe keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn ten goede komen in hun werk- en privéleven. Belangrijk is om een integrale aanpak te hanteren waarbij niet alleen wordt gefocust op overgangsklachten, maar op alle veranderingen die in deze levensfase voor kunnen komen, met advies op maat.

Producten

De resultaten zijn beschreven in een internationaal wetenschappelijke artikel en een factsheet. Ook zijn de resutaten op werkgeversevents gepresenteerd.

Publicatie "I get that Spirit in Me- Mentally Empowering Workplace Health Promotion for Female Workers in Lw-Paid Jobs during Menopause and Midlife"

Publicatie "Workplace Health Promotion Among Ethnically Diverse Women in Midlife With a Low Socioeconomic Position"

Factsheet

Zie ook

Artikel "Aandacht voor overgang op de werkvloer essentieel voor duurzame inzetbaarheid vrouwen"

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
The transition to midlife and older age is a critical stage in a woman’s health and working life. Around 1.6 million female workers are above the age of 45 and can be expected to face menopause in the (near) future. Menopause is associated with a wide range of health problems impacting women’s quality of life, their risk of cardiovascular diseases and their functioning at the workplace. In particular, women in low socioeconomic positions (SEP) are more vulnerable for these health problems and harder to reach by preventive programs. The work-life program developed by ProudWoman offers guidance to working women in the transition to midlife and older age. The program encompasses education about menopause and a healthy lifestyle, a health check, coaching to improve the work-life balance, and physical training (personal training or walking training). The program has been successfully implemented in a large healthcare institution with many female workers in lower socio-economic positions. More recently, implementation of this program in a cleaning company with many workers with a migrant background, engaging women required adaption of recruitment strategies in relation to their cultural context. This project aims to I) tailor the intervention, enrollment procedure and implementation strategy of the work-life program (ProudWoman) to the needs of women in lower SEP across diverse backgrounds, II) to study its implementation success, and III) to gain insight in the cardiovascular risk profiles of participants. These aime will be addressed in six subsequent steps. The project starts with a context analysis in a female-typed work organizations employing women in lower SEP (healthcare organization) in which the work-life program was already introduced (STEP 1). Next, the work-life program is implemented in a new work organization with a large proportion of female workers in lower socioeconomic positions (VUmc, facility department and nutrition assistants). Step 2 is a context analysis in the new organization. The objective is to identify barriers and facilitators for the implementation of the program in the structure and culture of the work organization, including the vision, communication and existing facilities and resources. In the third and fourth step the work-life program, its enrollment procedure and the implementation plan are tailored to the needs of workers in lower socioeconomic positions across diverse backgrounds and the needs of the work organization. The fifth step concerns the actual implementation of the work-life program accompanied by a process analysis based on the RE-AIM model. The process analysis will assess the reach, effect, adoption, implementation, and maintenance of the intervention. The sixth step includes drawing up an advice on the tailoring of the work-life program and its implementation in other work organizations. A life-course perspective is adopted during the implementation of the intervention and the study of its effects, focusing on important transitions in the (working) lives of women. In investigating the needs of our target population, we will take on an intersectional approach. This means that we study needs in relation to intersections between sex (the biological aspects of being a man or a woman), gender (the social cultural aspects), and other dimensions of diversity such as age, socioeconomic position, cultural background, and profession. This proposal is relevant to the call because we i) focus on workers with low socioeconomic positions; ii) aspire to reduce life expectancy disparities by targeting women’s and cardiovascular health; iii) aspire to reduce disparities in perceived health by guidance during the transition to midlife and older age; iv) tailor the enrollment and implementation strategy of an intervention to the needs of women in lower socioeconomic positions across diverse backgrounds; v) implement the intervention while improving and consolidating ongoing implementation efforts. Our project will contribute to health promotion by yielding valuable knowledge on how to reach and engage women in lower socioeconomic positions across diverse backgrounds via the workplace. It will fill a gap in knowledge about menopause and women’s work and impact the employability of women during their transition to midlife and older age. Moreover, it will inform the search for improved cardiovascular risk characterization in women.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
531001408
Looptijd:
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Nieuwenhuijsen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC