Mobiele menu

Providing context to excess mortality through changes in healthcare use during the COVID-19 pandemic

Projectomschrijving

Tijdens de COVID-19 pandemie is er aanzienlijke oversterfte gerapporteerd. Een groot deel is te verklaren door sterfte door het virus zelf, maar er zijn veel andere mogelijke oorzaken voor afwijkingen in sterfte. Zo is er een afname geweest in verkeersdoden, maar kan er een toename zijn geweest door laat of niet gediagnosticeerde ziekten. Dergelijke patronen zijn vertroebeld door veranderingen in algemene sterftestatistieken. Additionele data is nodig om oversterfte beter te duiden. In dit onderzoek bieden we extra handvatten om oversterfte te verklaren door naar verandering in zorggebruik te kijken, ook binnen verschillende groepen. Op basis van zorgverzekeringsdata kunnen we zorggebruik in 2020 vergelijken met verwacht zorggebruik op basis van eerdere jaren. Bijvoorbeeld, welke verrichtingen vaker of juist minder vaak zijn uitgevoerd. Zulke inzichten dragen bij aan het beter begrijpen van oversterfte gedurende de pandemie, maar ook mogelijke toekomstige oversterfte door gemiste zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tijdens de COVID-19 pandemie is er aanzienlijke oversterfte gerapporteerd. Een groot deel is te verklaren door sterfte door het virus zelf, maar er zijn veel andere mogelijke oorzaken voor afwijkingen in sterfte. Zo is er een afname geweest in verkeersdoden, maar kan er een toename zijn geweest door laat of niet gediagnosticeerde ziekten. Dergelijke patronen zijn vertroebeld door veranderingen in algemene sterftestatistieken. Additionele data is nodig om oversterfte beter te duiden. In dit onderzoek bieden we extra handvatten om oversterfte te verklaren door naar verandering in zorggebruik te kijken, ook binnen verschillende groepen. Op basis van zorgverzekeringsdata kunnen we zorggebruik in 2020 vergelijken met verwacht zorggebruik op basis van eerdere jaren. Bijvoorbeeld, welke verrichtingen vaker of juist minder vaak zijn uitgevoerd. Zulke inzichten dragen bij aan het beter begrijpen van oversterfte gedurende de pandemie, maar ook mogelijke toekomstige oversterfte door gemiste zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. RA van Zoest MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam health & technology institute