Mobiele menu

Psychological intervention via the Internet in head and neck cancer patients

Kosteneffectiviteit van psychologische therapie via het internet voor hoofd-halskanker patiënten

In dit project wordt onderzocht of psychologische therapie via het Internet kosteneffectief is voor patiënten na behandeling van hoofd-halskanker. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2500 patiënten de diagnose hoofd-halskanker (kanker in de mond of keel). Sommige patiënten hebben na de behandeling moeite met het aanpassen aan de nieuwe levensomstandigheden en last van angst of depressieve gevoelens. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat psychische hulp aan mensen die last hebben van angst of depressie zeer effectief kan zijn. Toch maken hoofd-halskankerpatiënten weinig gebruik van deze hulp. Redenen hiervoor zijn onder meer dat patiënten contact vermijden met nog een zorgverlener na een lang behandeltraject; ook vindt men het bezoeken van een psycholoog vaak een brug te ver. Internet-based psychotherapie is bewezen effectief gebleken bij angst en depressie, maar er zijn geen studies verricht bij patiënten met kanker.

Verslagen


Eindverslag

Doel: Het vaststellen van de effectiviteit van een Internet-based interventie bij hoofd-hals kanker patiënten met een klinisch niveau van psychische distress. Vraagstelling: In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2800 patiënten met hoofd-hals kanker gediagnosticeerd, waarvan 30-50% psychische problematiek ontwikkelt na behandeling. Internet-based psychotherapie is bewezen effectief gebleken bij (sub)klinische niveau’s van angst en depressie in the algemene bevolking, maar er zijn geen studies verricht bij patiënten met kanker. Gezien de spraakproblemen waar patiënten met hoofd-hals kanker vaak mee kampen na oncologische behandeling lijkt een specifiek interventieprogramma via het Internet nuttig voor deze patiënten. Is een specifiek psychologisch interventie programma via het Internet nuttig en kosteneffectief voor patiënten na behandeling van hoofd-halskanker? Studie-opzet: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Studie populatie: patiënten 1-12 maanden na behandeling van hoofd-halskanker met een verhoogd niveau van depressieve symptomatologie (HADS score > 7). Interventie: Internet-based probleem-oplossende therapie voor depressie and angst, dat effectief is gebleken bij volwassenen met een depressie. Patiënten in de controlegroep krijgen geen interventie maar kunnen de internet-therapie volgen na de studie follow-up van 3 maanden. Uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaat is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven instrumenten (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-HN35). Sample size berekening/data-analyse: Voor een verbetering van 5 punten op de totale HADS score na interventie (power 80%, significance level 5%), zijn 31 patiënten nodig in elke groep. Gepaarde t-toetsen worden gebruikt om de effectiviteit van interventie aan te tonen. Multipele regressie analyses zullen uitgevoerd worden om afhankelijkheid van determinanten te toetsen (gender en leeftijd, tumor en behandeling, kwaliteit van leven, coping stijl). Economische evaluatie: Een cost-utility analyse voor (veranderingen) in kwaliteit van leven (EQ-5D) op de baseline en follow-up zal worden uitgevoerd. Directe medische en directe niet-medische kosten data zullen worden verzameld met de TIC-P.
Doel: Het vaststellen van de effectiviteit van een Internet-based interventie bij hoofd-halskanker patiënten met een klinisch niveau van psychische distress. Vraagstelling: In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2500 patiënten met hoofd-hals kanker gediagnosticeerd, waarvan 30-50% psychische problematiek ontwikkelt na behandeling. Internet-based psychotherapie is bewezen effectief gebleken bij (sub)klinische niveau’s van angst en depressie in the algemene bevolking, maar er zijn geen studies verricht bij patiënten met kanker. Gezien de spraakproblemen waar patiënten met hoofd-hals kanker vaak mee kampen na oncologische behandeling lijkt een specifiek interventieprogramma via het Internet nuttig voor deze patiënten. Is een specifiek psychologisch interventie programma via het Internet nuttig en kosteneffectief voor patiënten na behandeling van hoofd-halskanker? Studie-opzet: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Studie populatie: patiënten 1-12 maanden na behandeling van hoofd-halskanker met een verhoogd niveau van depressieve symptomatologie (HADS score > 7). Interventie: Internet-based probleem-oplossende therapie voor depressie and angst, dat effectief is gebleken bij volwassenen met een depressie. Patiënten in de controlegroep krijgen geen interventie maar kunnen de internet-therapie volgen na de studie follow-up van 3 maanden. Uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaat is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven instrumenten (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-HN35). Sample size berekening/data-analyse: Voor een verbetering van 5 punten op de totale HADS score na interventie (power 80%, significance level 5%), zijn 31 patiënten nodig in elke groep. Gepaarde t-toetsen worden gebruikt om de effectiviteit van interventie aan te tonen. Multipele regressie analyses zullen uitgevoerd worden om afhankelijkheid van determinanten te toetsen (gender en leeftijd, tumor en behandeling, kwaliteit van leven, coping stijl). Economische evaluatie: Een cost-utility analyse voor (veranderingen) in kwaliteit van leven (EQ-5D) op de baseline en follow-up zal worden uitgevoerd. Directe medische en directe niet-medische kosten data zullen worden verzameld met de TIC-P. Tijdpad: Inclusie van patiënten zal gedurende 18 maanden zijn. Follow-up, datamanagement, kostenanalyse en economische evaluatie zal 4 maanden duren. De eindanalyses en voorbereiding van rapportage zal 2 maanden duren. De totale tijd van de studie is 24 maanden.

Kenmerken

Projectnummer:
170991005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.R. Leemans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc