Mobiele menu

Publiek ethische evaluatie van preventie van hart- en vaatziekten

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het voorgestelde onderzoek betreft de ontwikkeling van een publiek ethisch kader voor integratie van normatieve overwegingen (naast effectiviteit en kosten argumenten) in besluitvorming over collectieve preventie. Kernconcepten van dat kader zijn burgerschap, pluraliteit, publieke verantwoordelijkheid en reflexieve instituties. Dit publiek ethisch kader wordt ontwikkeld in samenhang met een empirische ethische analyse van een preventieproject voor hart- en vaatziekten, Hartslag Limburg. Ten behoeve van die praktijkstudie wordt een deugdethisch kader geformuleerd en een sensitiseringsintrument opgesteld voor het in kaart brengen van ethische dilemma's. Op basis van de ethische analyse wordt het sensitiseringsinstrument bijgesteld opdat het voor onderzoekers en professionals in andere projecten bruikbaar is. De uitkomsten van de ethische praktijk analyse worden met behulp van het publiek ethisch kader vergeleken met de uitkomsten van evaluaties van Hartslag Limburg op kosten, effectiviteit en procesgang, opdat aangrijpingspunten worden gevonden om ethische overwegingen een rol te geven de besluitvorming over preventie. Eerste toetsing van de bevindingen op theoretische, empirische en beleidsmatige vruchtbaarheid vindt plaats door expliciete vergelijking met ZON-onderzoek 2300-0011 door Van Delden, waarin eveneens sprake is van een publiek ethisch kader en een praktijkstudie, maar van een andere sociaal filosofische en ethische benadering.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
23000029
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2002
2005
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Horstman
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+