Mobiele menu

Pulse Oximetry screening Leiden-Amsterdam Region (POLAR) study

Screening van het zuurstofgehalte bij pasgeboren baby’s (POLAR studie)

Vraagstuk

Jaarlijks worden in Nederland 250 baby’s geboren met een ernstige aangeboren hartafwijking. Zonder ingrijpen overlijden deze baby’s in de eerste levensmaand. Op de 20-weken echo worden deze afwijkingen niet allemaal opgespoord. Hoe betrouwbaar is de screening van pasgeborenen op deze aangeboren hartafwijkingen? 

Onderzoek

Er zijn meer dan 20.000 baby’s gescreend op kritische aangeboren hartafwijkingen door middel van saturatiemeting. Metingen vonden plaats in 14 ziekenhuizen en door 75 verloskundigenpraktijken in de regio Purmerend tot Leiden.

Uitkomst

Naast aangeboren hartafwijkingen zijn ook ademhalingsproblemen in een vroeg stadium ontdekt. Baby’s met deze aandoeningen konden hierdoor vroegtijdig behandeld worden. Een vroegere diagnose voorkomt dat de baby zieker wordt en geeft betere uitkomsten voor de baby. Invoeren van screening voor pasgeborenen door middel van saturatiemeting in Nederland wordt daarom aangeraden. In veel landen is deze screening reeds ingevoerd.

Verslagen


Eindverslag

In Nederland worden jaarlijks 250 baby's geboren met een kritische aangeboren hartafwijkingen. Deze baby's overlijden als er geen medische interventie wordt gedaan in de eerste levensmaand. In veel landen worden baby's gescreend met een appraat dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. Wij onderzochten deze screening in Nederland, waar veel thuisbevallingen worden gedaan. Er deden 14 ziekenhuizen en 75 verloskundigenpraktijken in de regio Purmerend-Leiden mee aan het onderzoek. Pasgeborenen werden in de eerste levensuren en op de tweede/derde levensdag gescreend.

Ongeveer 8 per 1000 kinderen wordt geboren met een aangeboren hartafwijking. Een deel van de hartafwijkingen (ongeveer een kwart) is levensbedreigend als niet snel behandeld wordt. Gelukkig wordt een groot deel hiervan al opgespoord tijdens de zwangerschap, met de 20-weken echo. In veel landen worden pasgeborenen gescreend op aangeboren hartafwijkingen door het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. De POLAR-studie onderzoekt wat de betrouwbaarheid van deze screening is in de Nederlandse situatie. Nederland is namelijk uniek door het hoge percentage thuisbevallingen en doordat ouders en hun baby na de bevalling al snel naar huis kunnen gaan.

Bij de POLAR-studie worden pasgeborenen in de regio Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Leiden gescreend op aangeboren hartafwijkingen door het meten van het zuurstofgehalte. De metingen kunnen zowel thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden. Naast aangeboren hartafwijkingen kunnen ook andere aandoeningen vroeg worden opgespoord, zoals infecties of ademhalingsproblematiek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.B. te Pas MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center