Mobiele menu

PZP introductie bij Pergamijn voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectomschrijving

Bij Pergamijn komen regelmatig mensen te overlijden. De cliëntpopulatie veroudert en de cliënten zijn ook op jongere leeftijd al kwetsbaar, soms zelfs vanaf de geboorte. Daarom gaan we vroegtijdig in gesprek met cliënt en naasten om wensen en verwachtingen op te halen voor de laatste levensfase.

Doel

We implementeren en borgen proactieve zorgplanning in onze zorg en bieden ondersteuning aan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanpak/werkwijze

Artsen/gedragskundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geven een interne training over proactieve zorgplanning van 2 keer 2 uur aan medewerkers die de palliatieve zorg training eerder volgenden.

Verwachte resultaten

Onze cliënten en hun naasten krijgen meer regie en kunnen zelf vorm geven aan de zorg die ze wensen in de laatste levensfase. Begeleiders kunnen beter omgaan met en praten over ziek zijn en dood gaan.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310005
Looptijd: 54%
Looptijd: 54 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y.E.J.P. van der Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Pergamijn