Mobiele menu

Quality of prescribing: patient specific indicators that predict better outcomes in diabetes patients.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een set van 20 kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld of mensen met type 2 diabetes adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven.
De indicatoren meten allereerst het tijdig starten en ophogen van de medicatie, die nodig is om verschillende risicofactoren te verlagen. Het gaat dan om de behandeling van te hoge bloedglucose, bloeddruk, cholesterol of van eiwitverlies in de nieren. Daarnaast zijn er indicatoren die meten of mensen met type 2 diabetes wel de aangeraden geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Tenslotte zijn er indicatoren die meten of er geen risicovolle of teveel geneesmiddelen worden voorgeschreven.

Resultaten

In verschillende praktijkstudies is vastgesteld dat de indicatoren betrouwbaar zijn en bruikbaar inzicht geven aan zorgverleners. Dit betekent dat de indicatoren in de eerstelijns praktijk gebruikt kunnen worden om de voorgeschreven medicatie te monitoren en feedback te geven aan zorgverleners. Daarmee kunnen zij waar nodig de behandeling verbeteren.

Samenvatting bij start

De kwaliteit van diabeteszorg wordt gemeten met zogenaamde ‘indicatoren’. Momenteel zijn er onvoldoende goede indicatoren, waarmee we kunnen bepalen of mensen met diabetes passende behandeling krijgen. Om goed geneesmiddelgebruik te bevorderen, hebben we nieuwe indicatoren nodig die:
  1. het verloop van de behandeling door de tijd meten
  2. rekening houden met verschillende patiëntgroepen
  3. voorspellend voor betere patiëntuitkomsten
  4. meetbaar zijn met routinematige dataverzameling.
Doel Het ontwikkelen en testen van indicatoren, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met diabetes kunnen meten. Werkwijze Allereerst definiëren we nieuwe indicatoren, gericht op effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van de behandeling. Deze worden beoordeeld door experts en getest op bruikbaarheid in bestaande datasets. Daarna onderzoeken we of de indicatoren voorspellend zijn voor betere patiëntuitkomsten. Ten slotte maken we een plan voor de landelijke implementatie van deze indicatoren.

Mediator 29 - juni 2018 / Meer bevindingen

Indicatoren meten passende medicatie bij diabetes

Producten

Titel: Development and validation of prescribing quality indicators for type 2 diabetes in primary care
Auteur: Kirsten Smits
Titel: Use of prescribing quality indicators for patients with type 2 diabetes in primary care audit and feedback: a pilot study.
Auteur: Petra Denig, Kirsten Smits, Grigory Sidorenkov, Marianne Meulepas, Marjorie Nelissen, Gerjan Navis, Henk Bilo.
Titel: Is Guideline-adherent Prescribing Associated with Quality-of-Life in Patients with Type 2 Diabetes?
Auteur: Petra Denig, Kirsten Smits, Grigory Sidorenkov, Gerjan Navis, Henk Bilo
Titel: Prescribing indicators for patients with type 2 diabetes and their predictive value for clinical outcomes
Auteur: Margriet Bouma, Kirsten Smits, Petra Denig, on behalf of the project team
Titel: Association between prescribing quality indicators and intermediate outcomes in patients with type 2 diabetes
Auteur: Kirsten Smits, Grigory Sidorenkov, Gerjan Navis, Henk Bilo, Petra Denig
Titel: Development and validation of prescribing quality indicators for patients with diabetes mellitus type 2 in primary care
Auteur: Kirsten Smits, Grigory Sidorenkov, Gerjan Navis, Henk Bilo, Petra Denig
Link: https://addrm.nl/
Titel: Quality of prescribing in chronic kidney disease and type 2 diabetes
Auteur: KPJ Smits
Titel: Development and validation of prescribing quality indicators for patients with type 2 diabetes
Auteur: Smits, Kirsten P.J., Sidorenkov, Grigory, Kleefstra, Nanno, Bouma, Margriet, Meulepas, Marianne, Voorham, Jaco, Navis, Gerjan, Bilo, Henk J.G., Denig, Petra
Magazine: International Journal of Clinical Practice
Titel: Is guideline-adherent prescribing associated with quality of life in patients with type 2 diabetes?
Auteur: Smits, Kirsten P. J., Sidorenkov, Grigory, Kleefstra, Nanne, Hendriks, Steven H., Bouma, Margriet, Meulepas, Marianne, Navis, Gerjan, Bilo, Henk J. G., Denig, Petra
Magazine: PLoS ONE
Titel: Prescribing quality and prediction of clinical outcomes in patients with type 2 diabetes: a prospective cohort study.
Auteur: Smits KPJ, Sidorenkov G, Navis G, Bouma M, Meulepas MA, Bilo HJG, Denig P
Magazine: Diabetes Care
Titel: De kracht van voorschrijfindicatoren
Auteur: PJ Smits, P Denig
Titel: FTO-module Diabetes mellitus type 2 en patiëntspecifieke voorschrijfindicatoren.
Auteur: Nelissen-Vrancken N, Denig P, Lambooij A, Meulepas M, Smits K.
Link: https://www.medicijngebruik.nl/product/detail/2408
Titel: Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2
Auteur: NHG
Titel: Patiëntspecifieke voorschrijfindicatoren bij diabetes mellitus type 2
Auteur: Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was om te komen tot een set van betrouwbare kwaliteitsindicatoren, waarmee de medicamenteuze behandeling voor mensen met type 2 diabetes gemeten kan worden.

Allereerst hebben we op basis van een literatuurreview en met behulp van een expertpanel en patiëntvertegenwoordigers een set van 20 mogelijke kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Met deze set kan worden vastgesteld of diabetes patiënten adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven. In deze set zitten 8 zogenoemde ‘actie-indicatoren’. Deze actie-indicatoren meten of de benodigde preventieve medicatie tijdig wordt gestart of opgehoogd. Het gaat dan om de behandeling van te hoge bloedglucose, bloeddruk, cholesterol of van eiwitverlies in de nieren. Daarnaast zijn er 8 indicatoren die meten of aanbevolen geneesmiddelen worden voorgeschreven, en 4 indicatoren die meten of er geen risicovolle of teveel geneesmiddelen worden voorgeschreven.

Vervolgens hebben we in verschillende praktijkstudies vastgesteld dat de indicatoren goed te meten zijn met beschikbare data uit huisartspraktijken. Verder hebben we vastgesteld dat het beter presteren op de actie-indicatoren kan leiden tot daadwerkelijke winst op korte termijn uitkomsten bij patiënten. Dat dit vervolgens ook leidt tot minder complicaties bij deze patiënten hebben we voor 2 indicatoren kunnen aantonen. Voor de meeste andere indicatoren was onvoldoende statistische power om dergelijke verbanden aan te tonen. Ook hebben we niet kunnen aantonen dat het voorschrijven van aanbevolen geneesmiddelen of het voorschrijven van risicovolle geneesmiddelen gepaard gaat met een verschil in kwaliteit van leven.

In het laatste deel van het project hebben we een voorstel uitgewerkt om de indicatoren in te passen in bestaande methoden om de kwaliteit van behandeling bij diabetes te bevorderen. Dit is in een pilot getest.
Concluderend kunnen we zeggen dat dit project een betrouwbare set van 20 voorschrijfindicatoren voor type 2 diabetes heeft opgeleverd. Deze indicatoren kunnen in de eerstelijns praktijk gebruikt worden om de voorgeschreven medicatie te monitoren en feedback te geven aan zorgverleners. Met dergelijke feedback kunnen zij waar nodig de behandeling verbeteren. Voor specifieke doeleinden kunnen selecties uit deze indicatorenset gemaakt worden.

Het doel van dit project is om kwaliteitsindicatoren op te stellen, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met diabetes in de praktijk kunnen meten.

In het eerste jaar is een lijst van mogelijke indicatoren opgesteld, gericht op de effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van de behandeling. Deze zijn beoordeeld door experts op inhoud, noodzakelijkheid en te verwachten gezondheidswinst voor de patiënt. Dit heeft geresulteerd in een set van 20 indicatoren, waarmee volgens de experts de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling bij diabetes patiënten zinvol in kaart kan worden gebracht.

De geselecteerde indicatoren meten het tijdig starten en ophogen van de behandeling van diabetes, te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en albuminurie. Daarnaast meten ze het voorschrijven van voorkeursmiddelen en het niet voorschrijven van risicovolle geneesmiddelen of geneesmiddelcombinaties.

Het komende jaar wordt onderzocht of deze 20 indicatoren meetbaar zijn in de dagelijkse praktijk en voorspellend kunnen zijn voor betere patiëntuitkomsten.

Samenvatting van de aanvraag

The current Dutch quality indicator set for diabetes care lacks good indicators for measuring quality of medication treatment. The aim of this project is to develop a set of valid indicators to be used for evaluating and improving chronic medication treatment in diabetes patients. These novel prescribing quality indicators should (1) capture the quality of chronic treatment over time, (2) take into account differentiation for patient characteristics, (3) predict better patients outcomes, and (4) be measurable using routinely collected data from primary care. The project consists of three phases needed for development and implementation of valid quality indicators. In phase 1, the indicators will be defined and judged on reflecting evidence and guideline recommendations by an expert panel, including patient representatives. The operational and statistical validity will be tested using routinely collected healthcare data for >85.000 diabetes patients. In phase 2, the selected indicators will be tested in a cohort study for their predictive validity on a composite outcome of diabetes-related complications and death in >20.000 patients. In subsets of around 1300 patients, their relationship with quality of life will be assessed as well. The prescribing quality indicators that show to be associated with clinical outcomes and do not have a negative impact on quality of life are considered valid for educational and benchmarking purposes in actual practice. In phase 3, a plan will be made in cooperation with national authorities responsible for measuring and improving quality of care to set off the implementation and evaluation of using this final set of prescribing quality indicators in practice.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836021007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P. Denig
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen