Mobiele menu

Quantifying COPD patients preferences for early assisted discharge and inpatient hospital care for COPD exacerbations: a Discrete Choice Experiment

Vaste voorkeur voor ziekenhuiszorg of begeleid vervroegd ontslag

Op welke grond kiezen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners voor ziekenhuiszorg of thuisbehandeling, als ze die keuze krijgen? Een enquête werd voorgelegd aan patiënten die deelnamen aan de hiervoor beschreven GO AHEAD trial en hun mantelzorgers. Ongeveer 25% bleek een vaste voorkeur te hebben voor de reguliere ziekenhuiszorg, ongeacht de invulling van de thuisbehandeling. 46% had altijd een voorkeur voor thuiszorg. Bij de keuze uit twee verschillende thuisbehandelingen hebben de belasting van de mantelzorgers en de financiële eigen bijdrage de grootste invloed op de keuze. Zorgverleners hebben andere voorkeuren. Bij hen had het heropnamerisico een sterk effect op de keuze tussen reguliere ziekenhuiszorg of begeleid vervroegd ontslag.

Verslagen


Eindverslag

Doel
Ziekenhuizen hebben het steeds drukker met COPD-patiënten die een aanval van hevige benauwdheid hebben. In het GO-AHEAD-project werden patiënten daarom al na drie dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Ze kregen vervolgens nog vier dagen thuiszorg. In dit deelproject bekijken we op grond waarvan betrokkenen kiezen tussen ziekenhuiszorg of thuiszorg.

Werkwijze
Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners vulden een vragenlijst in. Ze konden steeds kiezen tussen drie behandelingen: standaard ziekenhuisopname of twee combinaties van verkorte opname en thuiszorg. De kenmerken van deze behandelingen waren steeds anders: hoe vaak komt de verpleegkundige thuis langs, de eigen bijdrage, de druk op de mantelzorger, het aantal verschillende verpleegkundigen, het risico op heropname en de opleiding van de verpleegkundige.

Wat levert het op?
We kunnen precies zien hoe belangrijk elk onderdeel van de behandeling is. De resultaten zijn bruikbaar voor artsen, ziekenhuizen, verzekeraars en andere instanties die betrokken zijn bij besluitvorming over behandelingen.

Dit is een aanhangende HTA-studie bij een randomised controlled trial waarin de effectiviteit en kosteneffectiviteit van begeleid vervroegd ontslag bij ernstige exacerbaties van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) onderzocht
In deze aanhangende studie worden voorkeuren van patiënten voor de kenmerken van verschillende behandelingen diepgaander onderzocht door middel van een discrete choice experiment (DCE). Deelnemers aan het DCE wordt gevraagd 14 maal te kiezen tussen twee verschillende, fictieve thuisbehandelingen en de ziekenhuisoptie. De kenmerken van de thuisbehandelingen verschillen telkens: 1) het type thuiszorgverpleegkundige (algemeen of gespecialiseerd longverpleegkundige), 2) het aantal huisbezoeken (1, 2 of 3 per dag), 3) de hoogte van de eigen bijdrage (€0, €50 of , €100), 4) het risico op heropname in het ziekenhuis tijdens de thuisbehandeling (1%, 5% of 10%), 5) het aantal verschillende thuiszorgverpleegkundigen dat een patient thuis bezoekt (1 à 2 vaste verpleegkundigen of een groter aantal verschillende verpleegkundigen), 6) wie te bellen in geval van problemen (huisarts of afdeling longziekten in het ziekenhuis) en 7) de belasting van de mantelzorger (1, 3 of 5 uur per dag).
Door het analyseren van de antwoorden van de respondenten zien we welk gedeelte van de respondenten in alle gevallen – onafhankelijk van de beschrijving van de thuisbehandeling - een voorkeur heeft voor het ziekenhuis of een thuisbehandeling en voor hoeveel respondenten de keuze wel afhangt van deze kenmerken. Ook wordt duidelijk wat het absolute en relatieve belang van de kenmerken van de behandeling bij het maken van een keuze is. Met andere woorden, op basis van deze DCE kunnen we concluderen welke kenmerken bepalend zijn voor de keuze tussen thuiszorg en ziekenhuiszorg en in welke mate ze bepalend zijn, en in hoeverre een negatief kenmerk kan worden gecompenseerd door een positief kenmerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
945077309
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam