Mobiele menu

Quantifying health status in dementia

Projectomschrijving

Dementie is een nog ongeneeslijke ziekte die voor veel mensen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van hun laatste levensfase. Echter, er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar zowel medische als psychosociale behandelingen om dementie tegen te gaan. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven is een goede maat om te meten of dergelijke behandelingen betekenisvol zijn. Tot op heden was er voor dementie nog geen makkelijk toepasbaar en betrouwbaar meetinstrument om gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven te meten. Dergelijke meetinstrumenten zijn nodig omdat deze standaard worden gebruikt in doelmatigheidsstudies. In het huidige project is daarom de DQI (Dementia Quality of life Instrument) ontwikkeld. Het instrument meet dementiespecifieke kwaliteit-van-leven op de domeinen lichamelijke gezondheid, zelfzorg, sociaal functioneren, stemming, geheugen en oriëntatie. De DQI is te gebruiken in doelmatigheidstudies omdat voor alle dementietoestanden een betekenisvolle waarderingsmeting van deze toestanden is bepaald.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Validity study on the prototype of the Dementia Quality of life Instrument (DQI) in professionals, dementia patients and caregivers.
Auteur: Schölzel-Dorenbos CJM, Arons AMM, JJG Wammes, Olde-Rikkert MGM, Krabbe PFM.
Magazine: Health and Quality of Life Outcomes
Titel: The challenges of accurate measurement of health-related quality of life in frail elderly and dementia.
Auteur: Schölzel-Dorenbos CJM, Olde Rikkert MGM, Adang EEM, Krabbe PFM.
Magazine: Journal of the American Geriatrics Society
Titel: Improving the measurement of QALYs in dementia: some important considerations.
Auteur: Arons AMM, Schölzel-Dorenbos CJM, Olde Rikkert MGM, Krabbe PFM.
Magazine: Value in Health

Verslagen


Eindverslag

Het project 'Quantifying Health Status in Dementia' had als doel om een dementie-specifiek index instrument te ontwikkelen. Een dergelijk index instrument classificeert patiënten op verschillende gezondheidsdomeinen en heeft voor elk niveau van de domeinen verschillende wegingsfactoren om tot één betekenisvolle uitkomstmaat te komen. Het ontwikkelde instrument getiteld 'Dementia Quality of Life Instrument' (DQI) classificeert patiënten op de volgende domeinen: 'lichamelijke gezondheid', 'zelfzorg', 'sociaal functioneren', 'stemming', 'geheugen' en 'oriëntatie'. Elk domein bevat drie niveaus van functioneren: 'geen problemen', 'enige problemen', en 'ernstige problemen'. Deze domeinen zijn inhoudelijk meer valide dan de domeinen van generieke index instrumenten. De DQI kan generieke index instrumenten dus vervangen bij het evalueren van dementie gerelateerde interventies waarbij gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven een belangrijke uitkomstmaat is.

Om de bijdrage van nieuwe medicijnen en interventies op het gebied van Alzheimer en andere vormen van dementie te evalueren is het noodzakelijk dat hiervoor geschikte meetinstrumenten worden ontwikkeld. Het doel van deze studie is om een specifiek instrument te ontwikkelen dat gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven in dementie meet. Dit instrument zal de voordelen van ziekte-specifieke instrumenten en zogenoemde preferentie instrumenten combineren. Een dergelijk meetinstrument is momenteel niet beschikbaar binnen het veld van dementie. Als eerste zal er een classificatie voor dementie worden ontwikkeld: de Dementia Quality of life Classification (DQC). Dit zal gebeuren naar analogie van een veel gebruikt generiek preferentie instrument, de EQ-5D. De DQC zal net als de EQ-5D bestaan uit een aantal domeinen met ieder een aantal niveaus. Zaak zal zijn om de belangrijkste domeinen gerelateerd aan dementia te achterhalen. De volgende stap is het analytisch schatten van een algoritme voor de DQC waarmee betekenisvolle totaalscores voor elk van de mogelijk DQC toestanden kunnen worden berekend. Daarvoor zal een beoordelingsstudie worden uitgevoerd gebaseerd op het moderne meettheoretisch kader van discrete keuze modellen. Een informatieve set van 60-120 paren van DQC gezondheidstoestanden zullen worden geconstrueerd en door middel van keuze-taken worden aangeboden via een online experiment. Beoordeling hiervan zal plaatsvinden bij een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (N = 600). Om deze uitkomsten te valideren zullen eveneens mensen werkzaam in het veld van dementie worden uitgenodigd om dezelfde set van gezondheidstoestanden te beoordelen. Specifieke schaal- en meetproblemen gerelateerd aan de ankers van het instrument zullen eveneens bestudeerd worden.

Samenvatting van de aanvraag

As disease-modifying medications become available for Alzheimer’s disease and other types of dementia, evaluation instruments play a key role in assessing treatment efficacy and efficiency. Therefore, patient reported outcomes and caregiver reported outcomes on the health status or health-related quality of life (HRQoL) of dementia patients are important outcome measures. The purpose of this study is to develop a novel HRQoL measurement instrument that is particularly devised for use in the area of dementia. This instrument will combine the advantages of disease-specific and value-based HRQoL instruments. Presently, such an instrument is absent in the field of dementia. As a first step a HRQoL classification for dementia will be developed: the Dementia Quality of life Classification (DQC). This will be done in analogy to a widely applied existing generic value-based HRQoL instrument, the EQ-5D. Similar to the EQ-5D the DQC instrument will comprises five health domains relevant for dementia, each with 3 levels. The next step is to derive an algorithm for the DQC, which enables to attach meaningful overall numeric measures with sufficient precision to each possible DQC state. Our planned valuation study will be based on the modern framework of discrete choice models. An informative set of 60 pairs of DQC health states will be constructed using a Bayesian approach. The discrete choice tasks will be programmed as a web-based computer experiment which will be judged by a representative sample of the Dutch population (N = 600). To validate these responses, workers in the field of dementia will be contacted to judge the same set of DQC health states. Subsequently, the data generated in the discrete choice experiment will be used as input for a statistical model to estimate the levels of the five domains. Specific scaling issues related to the anchors of the instrument will also be addressed.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152002024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.F.M. Krabbe
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc