Mobiele menu

Qwiek Workshop Maasveld

Projectomschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking en dementie kunnen onbegrepen of onverstaanbaar gedrag gaan vertonen.

Voor Koraal - Maasveld hebben we behoefte aan een oplossing voor meerdere cliënten met onbegrepen / onverstaanbaar gedrag. We kiezen voor de Qwiek.up omdat het een laagdrempelige oplossing is die de zorg makkelijk kan inzetten. We geloven dat dit een haalbare oplossing is voor zowel cliënt als de zorgverlener. Een niet-medicamenteuze interventie past bij ons beleid voor persoonsgerichte zorg. We weten dat gebruiksgemak veel aandacht heeft gekregen in de ontwikkeling van de Qwiek.up doordat we reeds bekend zijn met het product.

De opschalingsvouchers maken het mogelijk om samen met het team de tijd te nemen om samen met deskundigen ons te informeren en te leren over de mogelijkheden van de inzet van deze toepassing maar vooral ook: te bediscusieren wat en wanneer de tool ingezet kan worden.

Bijeenkomst vindt in de zomer van 2021 plaats.

Verslagen


Eindverslag

Koraal heeft een centrale uitleenservice voor innovatieve producten. Medewerkers, cliënten en leerlingen kunnen van deze uitleenservice gebruik maken. Het idee achter deze uitleenservice is dat producten voor een bepaalde periode kunnen worden getest. Zo kan men ervaren of het product ondersteunt bij de werkzaamheden of een toevoeging voor het leven van de cliënt is. Om goede instructie in het gebruik van producten te kunnen geven is er een workshop aangevraagd. Deze workshop richt zich op een aanbieder die verschillende producten inzet om cliënten beter te laten slapen. Vanuit de werkvloer is er behoefte om (meer) ondersteunende producten op het gebied van slaap in te zetten. Doel Het doel van deelname aan de workshop is het verbreden van kennis over de slaapproducten van de aanbieder. Enkele van deze producten worden al ingezet. Echter willen wij meer kennis over hoe de producten functioneren, het beste kunnen worden ingezet en hoe wij de medewerkers kunnen ondersteunen in het gebruik van het producten.

Samenvatting van de aanvraag

Zorghuisbewoners met dementie of verstandelijke beperkingen hebben vaak last van onbegrepen gedrag (ook wel: onverstaanbaar gedrag), zoals onder andere agressief gedrag, prikkelbaarheid, angstig gedrag, overmatige motorische onrust, ontremming. Onbegrepen gedrag is enerzijds gedrag waar de cliënt zelf last van heeft, anderzijds gedrag dat door de omgeving van de cliënt als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren (NVVA richtlijn 2008b), mede doordat ze niet altijd goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Verenso gedefinieerd probleemgedrag in hun richtlijn (2018) als “alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving”. Hiermee wordt duidelijk dat onbegrepen gedrag vooral effect heeft op de cliënt zelf en de directe omgeving van verzorgers, vrijwilligers en medebewoners in de zorginstelling. Voor het welzijn van de cliënt en zijn directe omgeving is het dus noodzakelijk om (de uitingen van) onbegrepen gedrag te voorkomen of te reduceren. Maar ook voor de zorg is de last hoog: voor de bovengenoemde doelgroep is voor alle ADL activiteiten een zorgmedewerker nodig, en indien onbegrepen gedrag zich uit in agressie zelfs meerdere medewerkers. De druk van onbegrepen gedrag op de zorg neemt met name tijdens momenten van interactie toe, wat bij deze doelgroep hoofdzakelijk tijdens de ADL is. Als niet-medicamenteuze oplossing voor onbegrepen gedrag tijdens de ADL kan ondersteunende technologie helpen om omgevingsprikkels te reguleren en zo de bewoner te kalmeren om de zorg toe te staan. De zorgtechnologie Qwiek.up kan worden ingezet om onbegrepen gedrag tijdens ADL terug te dringen. Dit gebeurt ten eerste door het reguleren van prikkels zoals licht en geluid, omdat onder- of overprikkeling kan leiden tot onbegrepen gedrag. Ten tweede wordt de cliënt op een positieve manier afgeleid en uitgenodigd tot interactie met mede cliënten en zorgprofessionals door herinneringen op te roepen vanuit herkenbare beelden en geluiden. Gebrek of tekort aan interactie kan namelijk ook leiden tot onbegrepen gedrag. Voor Koraal setting Maasveld hebben we behoefte aan een oplossing voor meerdere cliënten met onbegrepen / onverstaanbaar gedrag. We kiezen voor de Qwiek.up omdat het een laagdrempelige oplossing is die de zorg makkelijk kan inzetten. We geloven dat dit een haalbare oplossing is voor zowel cliënt als de zorgverlener. Een niet-medicamenteuze interventie past bij ons beleid voor persoonsgerichte zorg. We weten dat gebruiksgemak veel aandacht heeft gekregen in de ontwikkeling van de Qwiek.up doordat we reeds bekend zijn met het product.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002612
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Killaars
Verantwoordelijke organisatie:
Koraal