Mobiele menu

A randomized, double-blind, controlled withdrawel trial in Crohn’s Disease Patients in long-term remission on mesalazine.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mesalazine een bescheiden effect heeft op het voorkómen van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Mogelijk is het hierbij zo, dat speciale kenmerken van de ziekte, bijvoorbeeld het darmdeel dat betrokken is in de ziekteactiviteit, of de wijze waarop in het verleden een opvlamming behandeld is (bijvoorbeeld met medicijnen of door een operatie) voorspellen of mesalazine effect zal hebben. Er wordt echter vermoed dat een groot aantal patiënten mesalazine gebruikt zonder dat dit het ziektebeloop beïnvloed. De nadelen hiervan zijn, dat men blootgesteld wordt aan eventuele bijwerkingen van een middel zonder veel voordelen te hoeven verwachten, het ongemak van het innemen van medicijnen en de met het gebruik van mesalazine gerelateerde kosten voor de maatschappij. Deze overwegingen hebben geleid tot de beslissing in een aantal Nederlandse ziekenhuizen om te stoppen met deze medicatie. Idealiter zou een belangrijk deel van de patienten het middel kunnen stoppen, hetgeen tot een aanzienlijke kostenreductie leid. Deze studie is voortijdig gestaakt ivm logistieke problemen.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van deze zogenaamde CROWN studie was om het effect te evalueren van het stoppen van mesalazine onderhoudstherapie bij patienten met de ziekte van Crohn. In de meeste tot op heden verrichtte studies blijkt dit middel niet erg effectief maar het vermoeden bestaat dat er een subgroep bestaat van Crohn patienten die wel degelijk voordeel hebben van langdurig gebruik. De studie zou hierover duidelijkheid kunnen geven; idealiter zou een belangrijk deel van de patienten het middel kunnen stoppen, hetgeen tot een aanzienlijke kostenreductie had geleid. De beperkte groep patienten bij wie het middel wel degelijk effect heeft zou dit op goede gronden kunnen doorgebruiken. Helaas kon de studie op grond van logistieke problemen niet worden afgerond.

Patienten met chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn, worden vaak behandeld met medicijnen die een opvlamming van de ziekte moet voorkomen. Onderzoek naar de werkzaamheid van mesalazine, een van de vaker gebruikte geneesmiddelen in dit verband, heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd. In de huidige studie wordt onderzocht of onderhoudstherapie met mesalazine in deze patientencategorie (kosten) effectief is. Hiertoe zal in een groot cohort patienten met de ziekte van Crohn in een rustige fase nagegaan worden of het stoppen van mesalazine nadelig effect heeft op het ziekte beloop. Verder zal een poging gedaan worden om patienten te karakteriseren die wel degelijk baat hebben bij mesalazine. Tenslotte wordt de kwaliteit van leven en de rol van therapie-trouw nader onderzocht. De studie zal naar verwachting over 2 jaar worden afgerond.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170995004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B. Oldenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht