Mobiele menu

Rauwe rouw: als er meer bewoners voor wie jij zorgt overlijden dan je kunt behappen: Hoe kunnen we dan voor jou zorgen?

Projectomschrijving

Zorg voor leerling-verzorgenden doet ertoe. Dit werd goed duidelijk in dit onderzoek onder begeleiders van leerling-verzorgenden vanuit de school en de praktijk in coronatijd. Ook drie leerling-verzorgenden namen deel. De leerling-verzorgenden liepen stage op ziekenhuis- of verpleegafdelingen waar zij te maken kregen met hectische en schrijnende situaties. De begeleiders begeleidden hen. Het is menselijk dat de leerling-verzorgende geraakt wordt. De professionele ontwikkeling gaat zowel over het werken als professional als over de persoon. Zorg door anderen en zelfzorg tijdens de stage doen ertoe; met meer aandacht en tijd van de begeleiders vanuit school en praktijk kan de ervaringskennis een waarde(n)volle plaats krijgen binnen het beroep. Dit hebben leerling-verzorgenden nodig om zich staande te kunnen houden op de werkvloer.

Verslagen


Eindverslag

Zorg voor leerling-verzorgenden doet ertoe. Dit werd goed duidelijk in dit onderzoek onder begeleiders van leerling-verzorgenden vanuit de school en de praktijk in coronatijd. Ook drie leerling-verzorgenden namen deel. De leerling-verzorgenden liepen stage op ziekenhuis- of verpleegafdelingen waar zij te maken kregen met hectische en schrijnende situaties. De begeleiders vanuit school en praktijk begeleidden hen. Het is menselijk dat de leerling-verzorgende geraakt wordt. De professionele ontwikkeling gaat zowel over het werken als professional als over de persoon. Zorg door anderen en zelfzorg tijdens de stage doen ertoe; met meer aandacht en tijd van de begeleiders vanuit school en praktijk kan de ervaringskennis een waarde(n)volle plaats krijgen binnen het beroep. Dit hebben leerling-verzorgenden nodig om zich staande te kunnen houden op de werkvloer.

Samenvatting van de aanvraag

Een onvoltooid of verstoord rouwproces kan verstrekkende gevolgen hebben waaronder het ontstaan van psychische aandoeningen die ook het dagelijks en professioneel functioneren kunnen beperken. Juist omdat ontkenning een veel voorkomende reactie op een verliessituatie is, is het van belang gerichte aandacht aan de ervaring van het verlies te geven. Wanneer studenten ervaringen met sterfelijkheid onder ogen kunnen zien in plaats van die te moeten verdringen, zullen zij betere zorgverleners worden. Dit is dan ook een belangrijke reden om in de opleiding tot verzorgenden aandacht te geven aan de studenten die tijdens hun stage in verzorgings- en verpleeghuizen de naderende en feitelijke dood van bewoners van dichtbij meemaken. Anders dan gebruikelijk, waarin een student dit in een stagejaar meestal enkele keren meemaakt, maakten zij in het hart van de Corona-crisis in Nederland (Tilburg) soms vier sterfgevallen per week mee. Dit vergt meer dan zelfs goed opgeleide en ervaren professionals menselijkerwijs adequaat konden en kunnen opvangen. Mede daarom wil het samenwerkingsverband op het gebied van rouw in Tilburg (maatschappelijk werk en MBO) nagaan wat we voor de opleidingen tot verzorgenden van ouderen kunnen leren met het oog op preventie van verstoorde rouw in het verlengde van de huidige, en met het oog op mogelijk volgende crisissituaties. Daartoe wil dit samenwerkingsverband een analyse laten verrichten naar de ervaringen van de drie direct betrokkenen, te weten studenten, studieloopbaanbegeleiders en stagebegeleiders. Deze analyse is gericht op het identificeren van factoren die van invloed zijn op de persoonlijke draagkracht en het professioneel functioneren na de crisissituatie. Het resultaat van de verzamelde gegevens wordt besproken in een expertmeeting. Op basis hiervan wordt o.a. een rapport en advies uitgebracht aan de MBO Raad sector Zorg, Welzijn en Sport en aan de brancheorganisatie Actiz.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010059
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van der Steeg
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht