Mobiele menu

RCT on the effect of a protocollized short motivation enhancing intervention on motivation for change, motivation for treatment, treatment entering and treatment retention amongst judicial supervised criminal addicts

Verslavingsgedrag aanpakken met interne motivatie
Lang niet iedereen die verslavende middelen gebruikt is crimineel. Verslaving kan crimineel gedrag echter wel versterken. Uit experimenten blijkt het aanpakken van verslaving vaak ook de criminaliteit te verminderen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden op het grensvlak van justitie en verslavingszorg. Het justitiële kader kan gebruikt worden om deelname aan een verslavingsbehandeling minder vrijblijvend te maken.

Doel
Bij gedragsverandering is interne motivatie, motivatie die uit iemand zelf voortkomt, echter veel effectiever dan dwang van buitenaf. Iemands interne motivatie kan worden vergroot door een relatief eenvoudige interventie, die zich al heeft bewezen. Onderzocht wordt welk percentage van de verslaafden een behandeling start en hoeveel van hen deze twee maanden volhoudt. Daarnaast wordt gekeken naar verschillen in verslavingsgedrag en criminaliteit tussen de twee groepen. Indien mogelijk wordt vastgesteld of er neuropsychologische, sociaalpsychologische, demografische en psychiatrische factoren zijn die invloed hebben op het succes van de interventie.

Doelgroep
Verslavingszorg, toezichthouders reclassering

Producten

Titel: Impulsivity and risk-taking in substance abusing repeat offenders: Does type of crime matter?
Titel: An applied motivational interviewing intervention with substance abusing offenders
Titel: Motiverende gespreksvoering bij verslaafde delinquenten: De effecten van een nieuwe interventie.
Titel: Motiveren voor behandeling in de reclassering: verslaafd en justitiabel. Amsterdam
Titel: Effect of a protocolled short motivation enhancing intervention on motivation for change, motivation for treatment, treatment entering, and treatment retention amongst judicial supervised criminal addicts.
Titel: A brief manual-based motivational interviewing intervention with judicial supervised substance abusers: a randomized controlled trial.
Titel: Predicting entry of mandated treatment among substance-involved probationers
Titel: Effectiveness of an adaptation of motivational interviewing intervention in substance abusing offenders under supervision: a randomized trial.
Titel: Brief motivational interviewing intervention to prevent criminal recidivism in substance abusing offenders under supervision: a randomized trial
Titel: Violent criminal behaviour, impulsivity, risk taking and BIS/BAS functioning.
Titel: Stap voor Stap. Handleiding en werkboek motivering van justitiabele verslaafden.
Titel: Stap voor Stap. Training motivering van justitiabele verslaafden. Handleiding en DVD.

Verslagen


Eindverslag

Hoewel de relatie tussen drugs/alcoholgebruik en crimineel gedrag complex is drugs/alcoholgebruik en zeker niet altijd leidt tot crimineel gedrag, zijn er sterke aanwijzingen dat problematisch drugsgebruik criminele activiteiten kan stimuleren. Behandeling van de drugs/alcoholproblematiek lijkt daarom een effectieve manier om crimineel gedrag te verminderen. Bij veel drugs/alcoholgebruikers, die in onder justitiële drang een behandeling moeten volgen, is echter sprake van een beperkte interne motivatie tot verandering. Hierdoor vallen ze vroeg uit de behandeling of beginnen er niet eens aan. Daardoor wordt de kans verlaagd dat de eventuele effecten van de behandeling beklijven na beёindiging van het justitieel kader. Om deze reden is door ons ‘Stap voor stap – de Motiverende Aanpak’ ontwikkeld, een kortdurende geprotocolleerde pre-interventie (d.w.z. een interventie die voor de ‘echte’ behandeling plaatsvindt) die in de reguliere, verplichte toezichtgesprekken kan worden geïntegreerd en door de toezichthouder wordt toegepast. Met dit onderzoek wordt de effectiviteit van deze interventie in de praktijk onderzocht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160207
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.W.J. Koeter
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC