Mobiele menu

Re-integratie dienstverlening: Sturen op kwaliteit van handelen

Projectomschrijving

Werk is belangrijk. Daarom willen we graag dat iedereen die dat kan, actief is op de arbeidsmarkt. Klantmanagers werken daaraan namens gemeenten door cliënten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Steeds meer gemeenten, waaronder Werkzaak Rivierenland (WZR) en Den Haag Werkt (DHW), willen daarbij beter inspelen op vragen en behoeften van cliënten. Dit door het vakmanschap van klantmanagers verder te verbeteren. Daarvoor ontwikkelen TNO en Tilburg University in nauwe samenwerking met WZR en DHW een methodiek waarmee de stappen die cliënten zetten naar werk of een andere actieve rol in de maatschappij, zichtbaar worden. Wij denken namelijk dat als klantmanagers en cliënten dat in beeld hebben, zij ook beter in staat zijn om samen te bepalen of extra of andere ondersteuning nodig is om passend en waardevol werk te vinden. Deze methodiek ontwikkelen we samen met cliënten en klantmanagers zodat we aansluiten op de persoonlijke doelen van cliënten en de doelen van klantmanagers.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Werk is belangrijk. Daarom willen we graag dat iedereen die dat kan, actief is op de arbeidsmarkt. Klantmanagers werken daaraan namens gemeenten door cliënten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Steeds meer gemeenten, waaronder Werkzaak Rivierenland (WZR) en Den Haag Werkt (DHW), willen daarbij beter inspelen op vragen en behoeften van cliënten. Dit door het vakmanschap van klantmanagers verder te verbeteren. Daarvoor ontwikkelen TNO en Tilburg University in nauwe samenwerking met WZR en DHW een methodiek waarmee de stappen die cliënten zetten naar werk of een andere actieve rol in de maatschappij, zichtbaar worden. Wij denken namelijk dat als klantmanagers en cliënten dat in beeld hebben, zij ook beter in staat zijn om samen te bepalen of extra of andere ondersteuning nodig is om passend en waardevol werk te vinden. Deze methodiek ontwikkelen we samen met cliënten en klantmanagers zodat we aansluiten op de persoonlijke doelen van cliënten en de doelen van klantmanagers.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110005
Looptijd: 59%
Looptijd: 59 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.M. Hazelzet
Verantwoordelijke organisatie:
TNO