Mobiele menu

Reach-Aut(REsArCH network for AUTism), academische werkplaats voor het verbinden van praktijkkennis en wetenschapskennis op het gebied van autisme

Reach-Aut verbindt wetenschap & praktijk rond autisme. We richten ons op thema’s die 1) voor de gehele levensloop van belang zijn (risico- & succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling), 2) gaan om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut (jeugd, 55+) en 3) complexe problematiek betreft waar voor zorg én beleid winst te behalen is (klinische crisishulpverlening & multiplex gezin). Zo ontstaat inzicht in risico-& succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. Over 4 jaar zijn er concrete producten inzetbaar in beleid, zorg en onderwijs. Kernpartners zijn de UvA (leerstoel Autisme) en het Dr. Leo Kannerhuis (Expertise-&Behandelcentrum voor autisme). De HAN, UMCU, VU, Parnassiagroep, Leo Kannerhuis Nederland en Dimence zijn geassocieerde partners/medefinanciers. Veldpartners dragen bij met hun specifieke expertise, met een sleutelrol voor de ervaringsdeskundigheid van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Speerpunten Reach-Aut

  • Levensloop
  • Zorgnetwerk
  • Van genetisch laboratorium naar patiënt
  • Transities in het onderwijs
  • Multiplex gezinnen
  • Klinische crisisbehandeling
  • Ouderen met autisme

Folder Academische Werkplaatsen Autisme

Meer informatie

Website Reach-Aut

Folder Academische Werkplaatsen Autisme

De 2 academische werkplaatsen voor autisme in Nederland, Samen Doen! en Reach-Aut, verbinden wetenschap en praktijk. Ze stemmen programmering van het onderzoek onderling af waardoor resultaten en producten elkaar aanvullen. Beide werkplaatsen krijgen een ZonMw-subsidie. De flyer Academische Werkplaatsen Autisme geeft een goed overzicht van de verschillende activiteiten van Samen Doen! en Reach-Aut.

Producten

Titel: Autism alertness and psychiatric stigma in Dutch Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur: Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years By Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Auteur: Van ’t Hof, M., Neukerk, M.C., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met digitale zorgnetwerken
Auteur: Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Titel: Workshop ‘Zorgtechnologie’
Auteur: Zwikker, N.
Titel: Cognition, comorbidity, and quality of life across the adult lifespan.
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Landsman-Dijkstra, J.A., Piening, S. & van Balkom, D.C. (2016). Succesvolle inclusie multicenter onderzoek multiplex autisme gezinnen.
Auteur: Landsman-Dijkstra, J.A., Piening, S. & van Balkom, D.C.
Titel: Reach-Aut
Auteur: Deserno, M.K.
Titel: Special Interest Group Older adults with ASD: The consequences of aging.
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Zelfstandigheidsontwikkeling in multiplex autisme gezinnen
Auteur: Onderzoeksgroep multiplex Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut
Titel: De ouder wordende cliënt met autisme.
Auteur: Van Heijst, B.F.C.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Succesvolle inclusie multicenter onderzoek multiplex autisme gezinnen
Auteur: J.A. Landsman-Dijkstra, S. Piening, I.D.C. van Balkom.
Titel: Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme
Auteur: Van 't Hof, M., Bailly, J.
Link: https://www.ggzkennisdag.nl/programma-2015/workshops
Titel: Multicausal systems ask for multicausal approaches
Auteur: Deserno, M.K., Geurts, H.M.
Titel: The Interplay of Autism and Depression with Worry and Mastery: A Network Analysis
Auteur: Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar. Cursus en effectonderzoek: resultaten voor- en nameting.
Auteur: Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Stand van de wetenschap: 75 jaar (&) Autisme
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling
Auteur: Bloemert, H., Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Titel: Presentatie en workshop "Digitale Zorgnetwerken".
Auteur: Zwikker, N.
Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling (kwalitatief onderzoek).
Auteur: Bloemert H., Meijel, B. van, Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-6-klinische-crisisbehandeling-/
Titel: Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study)
Auteur: Bloemert, H., van Meijel, B., Sizoo, B.B. &. Verhoeven, E.W.M.
Link: https://www.ccitp.net/program.html
Titel: Special Interest Group Older adults with ASD: The consequences of aging.
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Reach-Aut
Auteur: Van 't Hof M., Bailly, J.
Titel: Uit Balans: kwalitatief onderzoek naar factoren die volgens naastbetrokkenen invloed hebben op het ontstaan van een crisis bij volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking en eventueel leiden tot een klinische crisisbehandeling
Auteur: Krakers-Meinders, B.C. Sizoo, B.B.
Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar Cursus en effectonderzoek
Auteur: Van 't Hof, M., Bailly, J.
Titel: Stigma Towards the Mentally ill by Municipal Maternal and Child Health Physicians: from a signalling and autism perspective .
Auteur: Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Multicausal Sustems Ask for Multicausal Approaches
Auteur: Deserno, M.K., Borsboom, D. Begeer, S., Geurts, H.M.
Titel: Als het thuis niet meer gaat
Auteur: Schellevis-Brinks, M., Sizoo, B.B.
Titel: Pilot PsyNet
Auteur: Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Titel: Netwerk autisme & depressie: de rol van mastery en zorgen.
Auteur: Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digital zorgplatform.
Auteur: Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-2-zorgnetwerk-/
Titel: A Network Perspective on the Relationship Between Autism and Depression Symptoms in Older Adults: The Role of Mastery & Worry.
Auteur: Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Klinische crisisbehandeling
Auteur: Bloemert, H.
Titel: Genetica en Autisme in de spreekkamer
Auteur: Fiksinski, A.M.
Titel: Georganiseerde zorg onder één knop: Het digitaal zorgplatform voor meer zelfregie en kwaliteit van leven.
Auteur: Zwikker, N., Smit, F., Scheepers, F., & Teunisse, J.P.
Titel: Autism Spectrum disorder: relating its symptoms to domains of well-being.
Auteur: Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S. & Geurts, H. M.
Titel: Autism alertness and psychiatric stigma in Dutch Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur: Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Reach-Aut
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Mutualism in Autism.
Auteur: Deserno, M.K.
Titel: Live Online Leren in de Jeugd GGZ.
Auteur: Van 't Hof, M.
Titel: Website voor ouders en professionals.
Auteur: Van ’t Hof, M.
Titel: Highways to happiness for ASD adults: perceived causal relations among clinicians.
Auteur: Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., van Bork, R. & Geurts, H. M.
Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digitaal zorgplatform
Auteur: Zwikker N., Teunisse J.P.
Titel: WHODAS: betekenisvol ROMmen tijdens de behandeling van volwassenen met ASS.
Auteur: Piening, S., Eijgelaar, J.H., Landsman-Dijkstra, J.A., Balkom, I.D.C. van.
Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digitaal zorgplatform
Auteur: Zwikker N., Teunisse, J.P.
Titel: Reach-Aut, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme.
Auteur: Van ’t Hof, M. & Deserno, M.
Titel: Academische Werkplaatsen Autisme: Waartoe zijn zij op aard? Autisme kennis bundelen #Hoedan?!
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Genetica in de spreekkamer.
Auteur: Fiksinski, A.M., Vorstman, J.A.S., De Jonge,M.V., Scheepers, F.E.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-3-genetisch-laboratorium/
Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar Cursus en effectonderzoek’
Auteur: Van 't Hof, M., Bailly, J.
Titel: Digitale zorgnetwerken.
Auteur: Zwikker, N., Smit, F., Scheepers, F., & Teunisse, J.P.
Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar. Cursus en effectonderzoek: resultaten voor- en nameting.
Auteur: Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Autisme in de levensloop
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: A network perspective on Autism.
Auteur: Deserno, M. K.
Titel: Relating ASD symptoms to well-being: Moving across different construct levels.
Auteur: Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S. & Geurts, H. M.
Titel: Ouderen met autisme
Auteur: Van Heijst, B.F.C.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel.
Auteur: Bloemert, H.
Titel: Genetica en Autisme in de spreekkamer
Auteur: Fiksinki, A.M.
Titel: Workshop “Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme” op de GGZ kennisdag d.d. 22-09-2015.
Auteur: Derserno, M.K. Bailly, J., Hof, M. van ‘t
Link: https://www.ggzkennisdag.nl/programma-2015/workshops
Titel: More self management and quality of life with a patient portal
Auteur: Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling (kwantitatief onderzoek).
Auteur: Bloemert H., Meijel, B. van, Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Titel: Older adults with ASD: the consequences of aging
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Reach-Aut
Auteur: Van t Hof, Bailly, J.
Titel: Community Participatory Research and Policy-Making: Initiatives
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Kwaliteit van leven gedurende de volwassen levensloop.
Auteur: Van Heijst, B.F.C.
Titel: Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years by Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Auteur: Van ‘t Hof, M., Pasma, R.V., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Geluksfactoren bij autisme
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: Psycho-educatie voor ouderen met ASS
Auteur: Van Heijst, B.F.C. & Geurts, H.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Autism Knowledge and Psychiatric Stigma in Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur: Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Titel: Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel.
Auteur: Bloemert, H.
Titel: Participatory research and clinical knowledge in the autism field
Auteur: Deserno, M. K. & Van ‘t Hof, M.
Titel: Wat weten we uit onderzoek over ouder worden en autisme?
Auteur: Geurts, H.M.
Titel: PsyNet
Auteur: Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Titel: The interplay of autism and depression with worry and mastery: A network analysis
Auteur: Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/
Titel: Kwaliteit van leven gedurende de volwassen levensloop
Auteur: Van Heijst, B.
Titel: De Academische Werkplaatsen Autisme: Waarom, hoe en wat?
Auteur: Greaves-Lord, K. & Geurts, H.M.G.
Magazine: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Titel: Door genetica begrijpen we steeds beter hoe ASS ontstaat.
Auteur: Fiksinski, A.M.
Magazine: Engagement
Titel: Welke factoren beïnvloeden de zelfstandigheidsontwikkeling van kinderen met autisme als een of beide ouders ook autisme hebben?
Auteur: Van Balkom, I.D.C., Landsman, J., Piening, S.
Magazine: Engagement
Titel: Verbinding tussen wetenschap, praktijk en ervaringskennis.
Auteur: Wijnker-Holmes, B., Greaves-Lord, K. & Geurts, H.M.
Magazine: Autisme Magazine
Titel: Relating ASD symptoms to well-being: moving across different construct levels
Auteur: Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., Geurts, H. M.
Magazine: Psychological Medicine
Titel: Multicausal systems ask for multicausal approaches: A network perspective on subjective well-being in individuals with autism spectrum disorder
Auteur: Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., Geurts, H. M.
Magazine: Autism
Titel: In pursuit of integrated care: the contribution of patient portals
Auteur: Zwikker, N., Scheepers, F., Smit, F., Kann-Weedage, D., & Teunisse, J.P.
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Cursus signalering ASS bij 4- tot 6-jarigen voor jeugdartsen
Auteur: Bailly, j., Van 't Hof, M., Pasma, R.
Titel: (Vroeg)Signalering van autisme in de JGZ. Live Online cursus voor professionals werkzaam in de Jeugdzorg
Auteur: Sarr Expertisecentrum Autisme (onderdeel van Lucertis: specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie) en het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind.
Titel: Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten E-learning voor leerkrachten
Auteur: Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Titel: Basiskennis genetica als spreekkamermodule
Auteur: Fiksinski, A.M., De Jonge, M.
Titel: Genetica en psychiatrie
Auteur: Fiksinski, A.M.
Titel: Factsheet: Client in control
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/zorgnetwerk/
Titel: Factsheet: Genetica in je spreekkamer
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/genetisch-laboratorium/
Titel: Factsheet: Op eigen benen?
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/multiplex-gezinnen/
Titel: Factsheet: Ouder & Wijzer
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/transitierijke-fases/
Titel: Factsheet: Geluk zit in veel kleine hoekjes
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/levensloop/
Titel: Factsheet: Ik zie, ik zie
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/transities/
Titel: Adults with autism face old age without much support
Auteur: Wright, J. Spectrum News
Link: https://www.spectrumnews.org/opinion
Titel: Factsheet: Crisis!
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/klinische-crisisbehandeling/
Titel: Factsheet: Beter Leven met Autisme
Auteur: Nawwara Het Lab
Link: http://www.reach-aut.nl/producten/producten/
Titel: Best Presentation Award - Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years by Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Titel: IMFAR young investigator travel award voor poster 'Multicausal systems ask for multicausal approaches’
Titel: Posterprijs voor 'Multicausal systems ask for multicausal approaches’.
Titel: Autisme en Geluk
Auteur: AutismeTV
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7dhrP8KjyFo
Titel: Aanpak CJG Module
Auteur: Van 't Hof, M., Bailly, J.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UbVkTTF2BGo
Titel: Autisme en erfelijkheid.
Auteur: AutismeTV
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mt42HlkkxkA
Titel: Intensieve specialistische behandeling bij autisme. Interview Hendrikje Bloemert
Auteur: AutismeTV
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IIveT24BSQs
Titel: Academische werkplaats van start
Auteur: AutismeTV
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t1JJwqc1ctk
Titel: Genetica en ontwikkeling
Auteur: Vorstman, J. A. S.
Titel: PsyNet
Auteur: Zwikker N., Teunisse, J.P.
Link: http://www.zorginnovatie.nl/innovatie/psynet
Titel: Academische Werkplaatsen Autisme
Auteur: Reach-Aut Samen Doen!
Link: http://www.academischewerkplaatsautisme.nl
Titel: Pilot-onderzoek PsyNet
Auteur: Teunisse, J.P. Visser, E.M.
Titel: Reflectie, evaluatie en bestendiging AWA
Auteur: Geurts, H.M., & Greaves-Lord, K.
Titel: Zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis uit multiplexgezinnen.
Auteur: Van Balkom, I., Piening, S., & Landsman, J.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-5-multiplex-gezinnen/
Titel: Factsheet voor het opbouwen van een duurzaam samenwerkingsnetwerk tussen ouders, (pre)school, CJG en jeugd GGz rondom jonge kinderen met (vermoeden van) ASS in de transitiefase van preschool naar basisschool.
Auteur: Van ’t Hof, M., & Bailly, J.
Link: http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-4-transities-in-het-onderwijs-/
Titel: Academische Werkplaatsen Autisme. De verbinding tussen wetenschap en praktijk als het om autisme gaat
Auteur: Samen Doen! & Reach-Aut
Link: http://www.reach-aut.nl/thema-s/samenwerking-met-samen-doen/

Verslagen


Eindverslag

Reach-Aut is een academische werkplaats met als missie het duurzaam verbinden van kennis over autisme (ASS) uit praktijk en wetenschap. Doelstelling is om meer inzicht te krijgen in de risico- en succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. Het project is nu halverwege. In 2018 leveren deze projectgroepen concrete producten.

De opbrengsten tot nu toe:
- De samenwerking verloopt goed en het is duidelijk wat de doelstellingen zijn van de verschillende projecten en of welk type product dit zal opleveren. Er is volop discussie waardoor mensen hun ideeën aanscherpen of bijstellen. Hierdoor is er succesvolle integratie van kennis vanuit verschillende perspectieven;

- Planning binnen afzonderlijke projecten worden grotendeels gerealiseerd;

- Uitwisseling over werkwijze en mijlpalen is motiverend en bouwt aan een kennisnetwerk.

- Concrete ontmoetingen tussen professionals en ervaringsdeskundigheid leidt tot diepere inzichten;

- Betrokkenheid van andere velden dan GGZ leidt tot maatschappelijke verbondenheid (onderwijs, tandarts, geriatrie, wooninitiatieven etc.);

- Integratie van uitkomsten AWA (academische werkplaatsen autisme) in bestaande symposiastructuren leidt tot samenhang;

- Afstemming tussen beide werkplaatsen Samen Doen & Reach Aut is motiverend;

- Concrete producten: een handboek autisme spectrumstoornissen, dat binnen de RINO Groep voor de postdoctorale opleiding zal worden ingezet; elearning modules.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
734000002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.M. Geurts
Verantwoordelijke organisatie:
Dr. Leo Kannerhuis