Mobiele menu

Real Fit gemeente Alkmaar

Gestart zijn 26 deelnemers. 16 deelnemers hebben tot het einde van het traject deelgenomen en 10 deelnemers hebben de groep eerder verlaten (om diverse redenen). 53% van de jongeren vindt de combinatie van groepslessen over voeding en individuele gesprekken met de diëtiste heel zinvol en 27% vindt alleen de individuele lessen zinvol. Van de deelnemers die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het extra aanbod zegt 50% dat dit (redelijk) veel geholpen heeft bij het behouden van een gezondere leefstijl en 46% wil lid worden van een sportvereniging. Van 87% van de deelnemers is het BMI gelijk gebleven of afgenomen. De conditie is bij 93% van de deelnemers gelijk gebleven of verbeterd. De functionele spierkracht is bij 79% gelijk gebleven of verbeterd. Ten opzichte van de baseline meting wordt er 6 maanden na de start van Realfit minder tv gekeken en tijd besteed aan de computer. De zelfbeeldscore is gestegen!

Factsheet Realfit Alkmaar

Verslagen


Eindverslag

Realfit is een cursus van 13 weken voor jongeren met overgewicht tussen de 13 en 18 jaar. Het hoofddoel van realfit is dat jongeren leren zich actief in te zetten om een gezond gewicht te bereiken. RealFit is door het Centrum Gezond Leven erkend als een bewezen effectieve interventie op het gebied van (geïndiceerde) overgewichtpreventie
De kosten van RealFit zijn circa € 2.800 per deelnemer. Het basisaanbod van RealFit bestaat uit:
-Een voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren en ouders.
-Een intakegesprek met de jongere.
-13 beweeglessen door de sportinstructeur.
-3 voedingslessen door de diëtiste.
-4 individuele consulten met de diëtiste.
-10 vaardigheidslessen door de psycholoog.
-3 ouderbijeenkomsten.
-3 meetmomenten: bij de intake en 3 en 6 maanden na afronding van het programma.

Naast het basisaanbod van 13 weken is er in Alkmaar een extra aanbod. Dit extra aanbod bestaat uit:
-8 keer extra sporten bij sportverenigingen in de buurt (jongeren bepalen samen met de coördinator van Alkmaar Sport welke sporten)
-1 extra ouderbijeenkomst.
-1 supermarkt rondleiding voor de jongeren.
-2 kookworkshops: één waarin de jongeren voor ouders koken en één waarin ze voor zichzelf koken en ouders een ouderavond bijwonen.
-Een extra nameting 12 maanden na de start van RealFit.
-Extra begeleiding en coaching tijdens de eerste 6 beweeglessen door de kinderfysiotherapeut over de Fit Factoren (coördinatie, lenigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen)
-Familie beweeglessen (ouders of broertjes/zusjes mogen mee sporten) tijdens 2 van de 13 RealFit beweeglessen.

Gestart zijn 26 deelnemers. 16 deelnemers hebben tot het
einde van het traject deelgenomen en 10 deelnemers heb-
ben de groep eerder verlaten (om diverse redenen)
•14 meiden en 2 jongens van 11-18 jaar (gemiddeld 15 jaar)
•Bij de start 1 basisschool, 1 praktijkschool, 6 vmbo, 1 havo, 2 vwo, 4 mbo en 1 hbo leerlingen
•BMI bij start gemiddeld 32,1

Resultaten:
Na 3 maanden is er bij 87% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar. De conditie is bij 93% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven. De functionele spierkracht is bij 79% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven.

Na 6 maanden is er bij 75% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar (tov de baseline meting). De conditie is bij 83% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting). De functionele spierkracht is bij 58% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting).

In Alkmaar draait 2 maal een Realfit ronde. Deze draait in 2 JOGG wijken (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Alkmaar (Overdie en Oudorp). De Oudorp ronde heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie van 2017. In Oudorp is het Realfit project net gestart (1/11/17). Realfit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met overgewicht of obesitas. In 13 weken wordt er intensief met de jongeren en ouders gewerkt op het gebied van voeding, levensstijl en bewegen/conditie. Na deze 13 weken gaat de groep samen met Alkmaar Sport BV op zoek naar een geschikte sport in regio om zodoende de actieve levensstijl te behouden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005513
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Veel-de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Kinderpraktijk Madelief