Mobiele menu

REAL-HEARING: Real life measurement of the influence of hearing loss and listening effort on stress systems

Gehoorverlies is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen en treft 466 miljoen mensen wereldwijd (WHO). Het aantal mensen met gehoorverlies zal de komende 30 jaar verdubbelen vanwege de toegenomen levensverwachting. Gehoorverlies zorgt ervoor dat luisteren meer moeite kost, en dit kan leiden tot meer vermoeidheid en stress in het dagelijks leven. Ook zijn slechthorenden sociaal minder actief en vaker eenzaam. Op dit moment is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het effect van gehoorverlies op de ervaren stress en de lichamelijke stressreacties en welke factoren in het dagelijkse leven een belangrijke rol spelen bij stress door gehoorverlies. Hiertoe is het nodig om daadwerkelijk in het dagelijks leven te meten wat de invloed is van de luistersituatie op de luisterstress. Tot nu toe is er alleen laboratoriumonderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de resultaten daarvan overeenkomen met het dagelijks leven. In dit project gaan we testen wat het effect van gehoorverlies is op het stressniveau van de deelnemers aan de studie. Met korte vragen via een app op een smartphone meten we hoeveel stress de luisteraar ervaart en met biologische maten meten we wat de lichamelijke stressreactie op dat moment is. We verwachten dat slechthorenden meer luisterstress ervaren dan mensen met goed gehoor, vooral in situaties waarin de luisteromstandigheden lastig zijn (bijvoorbeeld op een receptie of tijdens een druk werkoverleg). We verwachten dat slechthorenden zich vermoeider zullen voelen en dat bepaalde biologische aspecten van het stress systeem dit ook laten zien. We zullen dit onderzoeken in een groep van 100 deelnemers met gehoorverlies en 100 deelnemers met normaal gehoor. We zullen bij iedereen eerst de luisterinspanning en het functioneren van het stress systeem meten in standaard laboratoriumonderzoek. Het vernieuwende aan ons onderzoek is dat we het stress systeem van de deelnemers daarnaast ook op twee dagen meten tijdens hun normale dagelijkse bezigheden. Dit wordt gedaan met een klein mobiel systeem dat de deelnemers bij zich dragen in een heuptasje, en dat verbonden is met plak-elektrodes op de borst. Naast de mobiele biologische metingen wordt ieder uur aan de deelnemer gevraagd om op een smartphone aan te geven wat hun luisterinspanning en vermoeidheidsniveau is. Ook wordt naar de luisterluistersituatie gevraagd (bijvoorbeeld het aantal sprekers). Daarnaast zal een kleine microfoon de hoeveelheid rumoer in de achtergrond meten. De combinatie van tests die worden uitgevoerd in het lab én in het dagelijks leven zullen het mogelijk maken om te bepalen welke laboratoriumtests het beste voorspellen dat iemand het risico loopt om veel luisterstress te ervaren door zijn/haar gehoorverlies in het dagelijks leven. Deze kennis is essentieel bij het in kaart brengen van de individuele gevolgen van gehoorverlies in de kliniek, maar ook bij het ontwikkelen van betere behandelingen en betere hoortoestellen.

Producten

Titel: Feasibility of methodology to assess the influence of hearing impairment on ambulatory measured stress in daily life
Auteur: Nicole Huizinga, Laura Keur-Huizinga, Sjors van de Ven, Wieke van Dijk, Adriana A. Zekveld, Sophia E. Kramer, Eco de Geus
Link: https://icra-audiology.org/Events/icra-2022/program-icra-2022
Titel: Feasibility of bimodal methodology to assess the influence of hearing impairment on ambulatory measured stress in daily life
Auteur: Nicole Huizinga
Link: https://web.cvent.com/event/b23e74ee-6515-4db9-b185-5bba806e80fa/summary
Titel: Ear and Hearing Research at Amsterdam UMC (overview video)
Auteur: Sigi productions
Link: https://www.youtube.com/watch?v=H_jGylJgHHc
Titel: Nieuwsbericht en wervingsadvertentie voor deelnemers op website en in de nieuwsbrief van de patiëntenvereniging HOORMIJ - NVVS
Link: https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/amsterdam-umc-onderzoekt-de-invloed-van-gehoorverlies-op-de-luisterinspanning
Titel: Beschrijving van REALHEARING studie en werving van deelnemers op website van audicien Ecoutez
Link: https://ecoutez.nl/2022/02/17/invloed-van-gehoorverlies-op-de-luisterinspanning-2/
Titel: Interview met onderzoekers over het REALHEARING project, gepubliceerd op website van Doof.nl (nieuwssite voor ontwikkelingen op het gebied van doofheid en slechthorendheid).
Link: https://www.doof.nl/algemeen/stress-en-vermoeidheid-door-slechthorendheid-heb-jij-dat-ook/

Kenmerken

Projectnummer:
09120011910029
Looptijd: 81%
Looptijd: 81 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
SE Kramer
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc